Fejezetek

írta: onebedtorulethemall

9. fejezet
9. fejezet
Rendkívüli színészek, profán idióták

Ha volt helyes viselkedési mód, amikor két ember, akik közül az egyikbe kellemetlenül belezúgtál, amikor egy hirtelen túl kicsinek bizonyuló irodában, az asztal másik oldalán kezdett csókolózni valakivel veled szemben, arról Benjamin gyanította, hogy az a félrenézés lett volna.

De képtelen volt erre.

Szemét elborzadtan meresztve figyelte, ahogy Hermione keze felvándorol Draco vállára…

Vajon el akarja lökni magától? – tűnődött Benjamin meg nem érdemelt optimizmussal. Megüti? Remélem, hogy megüti őt.

…és belegabalyodtak a rövid hajszálakba, közvetlenül a gallérja fölött.

Ó…

Az engedély látszólag megadatott, Draco saját kezei Hermione teste köré tekeredtek egy olyan szorításban, ami fájdalmasnak tűnt volna, hacsak nem úgy látszik, hogy a lány most megpróbál hozzásimulni az egész testével.

Bizonyára már majdnem kész vannak, gondolta Benjamin.

A csók elmélyült, és Hermione halk hangot adott ki, ami valahol a mellkasának közepén szúrta át Benjamint.

Köhögött egyet. Úgy tűnt, nem hallották, ami kissé nevetséges volt, tekintve, hogy Draco egyértelműen tudomásul vette a nyögdécselő hangot.

Amikor a csók ereje Hermionét hátrafelé billentette Draco várakozó karjaiba, világossá vált, hogy egyikük sem akarta elátkozni a másikat, és hogy Benjamin betolakodónak minősült.

Felállt, hogy távozzon, és egyik tenyerét a fájó üreges ponthoz dörzsölte, amely éppen a bordái között keletkezett. Bár úgysem vették volna észre, kifelé menet halkan becsukta az ajtót.

***

Hermione agya váratlanul kikapcsolt nagyjából akkor, amikor Draco leérte, hogy álló helyzetbe húzza, és most éppen rendszerellenőrzést végzett, miközben lassan újra bekapcsolt.

A karját a férfi nyaka körül lokalizálta, és úgy kapaszkodott, mintha különben eleshetne. Ennek a veszélye nem állt fenn, mert a varázsló a lányt ülő helyzetbe emelte az íróasztalon, a térdei a férfi csípője körül szétterpeszkedtek. Draco a sokkal nagyobb testéhez szorítva tartotta a boszorkányt, erős kezeivel a combja felső része köré tekeredve.

A férfi nyelve a lány szájában volt. (Az agyának szüksége volt még néhány másodpercre, hogy feldolgozza ezt a pontot. Úgy döntött, hogy addig is folytathatja a csókot).

Végül Benjamin jutott eszébe, a hatástalan gardedám szerepében.

Hermione elválasztotta magát Draco ajkáról, hogy megkönnyebbülten vegye tudomásul, hogy a szoba üres, az ajtó zárva.

A mozdulattól a füle a férfi szája közelébe került, így azon kapta magát, hogy zihál, amikor a fülcimpáját a varázsló szétnyílt ajkai közé szívta, és könnyedén megharapta. A nyelve ezután végigsöpört a fülén, és Hermione szükségesnek találta, hogy kicsit erősebben megragadja őt, nehogy elájuljon. A férfi nedves, forró csókokkal haladt lefelé a nyakán, mintha nem válogatna, hogy a lány melyik testrészét kóstolja, amíg csupasz húsról van szó.

A vágy úgy világította meg a testét, mint egy karácsonyfa.

Draco ujjai igyekeztek minél több csupasz húsát elérhetővé tenni a számára, ahogy a blúz szegélye alá csúsztak, és végigcsúsztak a gerincén. Egyikük megtalálta a melltartójának kapcsát, tétován elgondolkodott, aztán elölre vándorolt.

Végigjárták a melleinek domborulatát, és úgy tűnt, nem bánják, hogy még mindig kissé izzadt volt.
– Hermione – mondta Draco meleg, fülledt lélegzettel a lány torkához érve. – Ne tégy úgy, mintha nem akarnád ezt.

Egy hüvelykujja a melltartó kosara alá csúszott, hogy végigsimítson a mellbimbóján. Az érzés regisztrálódott a combjai között.

– Draco!

A neve sürgetően és szűkölködve hangzott el, olyan hangon, ami azt sugallta, hogy igen, ne hagyd abba, ahelyett, ahogy ő értette, vagyis hogy vedd le rólam a szádat, most azonnal. A jelentésének még inkább ellentmondott a keze, amely a férfi ingének kibontásáért küzdött, hogy megkeresse azt a mellkast, amelyet a való életben egy maroknyi alkalommal látott, és a fantáziájában még sok százszor.

Minden, amit tisztázásért tehetett volna, elnyelt, amikor a férfi ajkai visszatértek, hogy felfalják az övét.

Erősen próbálta rendezni a gondolatait, de nem sok sikerrel. Éppen, amikor a nyelvén a megfelelő sorrendben összegyűltek a szavak, hogy ezt nem tehetjük, a férfi olyan csábító hangon mormogta a szájához, aminek illegálisnak kellett volna lennie.

– Megengeded, hogy itt, az asztalodon kapjalak el? Vedd le ezeket a kibaszott nevetséges ruhákat, fogalmad sincs, mennyire…

Nem fejezte be, mert akkor újra csókolóztak, a férfi nyelve sürgetően végigsöpört az övén, miközben a nő szánalmasan kapaszkodott a varázsló zakójának hajtókájába, amit valami érthetetlen okból még mindig viselt.

A lány agyának egy távoli része figyelmeztető fényt villantott. Ezt felülírta egy sokatmondó rész, amely a hasába nyomódó kemény erekció vitathatatlan jelenlétére irányította a figyelmét.

A boszorkány összeszorította a lábait Draco körül, és a csípőjét a férfi csípőjéhez görgette.

– Bassza meg, Hermione! – lihegte a férfi Hermione ajkára.

A lány legszívesebben könyörgött volna neki, igen, itt, ezen az asztalon. Szerette volna lebegtetni a gondolatot, hogy a férfi rendkívül tehetséges szája fölött lovagoljon. Arra akarta kérni, hogy vegye a szívét és az arcát a kezei közé, és ígérje meg neki, hogy ennek nem kell véget érnie, soha. Azt akarta mondani neki, hogy azonnal hagyja abba ezt az egészet.

Kinyitotta a száját, hogy hangot adjon ezen érzések bármelyikének.

De ekkor a férfi keze a nadrágja gombját kereste, és több kínos hang volt az egyetlen, ami elhagyta az ajkát.

– Mondd, hogy ez neked valódi – mondta Draco hátrahúzódva, hogy leplezetlen intenzitással tanulmányozza a lányt. – Hallani akarom, ahogy kimondod. – Az ujjai lustán a lány nadrágjának immár levetett derékszíja alá merültek, és a bugyijának legfelső részét súrolták. A még mindig a mellén lévő kéz két ujja között megforgatta az egyik mellbimbót.

– Én… – Az agya azzal próbálta felhívni magára a figyelmét, hogy hülyének állította be. – Én…

– Hermione. Mondd ki! Mondd, hogy igaz.

A férfi ujjai incselkedő utat jártak be a bugyija elején, és eszébe jutott, hogy ha a varázsló lejjebb megy, nem kell válaszolnia, mert a teste megteszi helyette.

Igen, te idióta, közölte vele nagy elégedettséggel az agyának egy apró, idegesítő része. Ez az egész terve.

Rémülten rándult hátra, és egy ezredmásodperccel azelőtt távolította el a kezét, hogy az felfedezte volna nagyon is valós izgalmának tagadhatatlan bizonyítékát, amit semmiképpen sem tudott volna megjátszani.

– Persze, hogy nem valódi – csattant fel nehéz lélegzetvételek között. – Szép próbálkozás, Malfoy. Azt hitted, hogy valódi?

Ez már csak technikailag is győzelem volt. Egy visszautasítás, amit egy pillanattal azelőtt kézbesített, hogy a férfi olyan információhoz jutott volna, amivel kétségtelenül az örökkévalóságig kínozta volna.

Próbálta vigasztalni magát az apró győzelemmel, miközben a varázsló fokozatosan visszavonult, először az egyik kezét kihúzta a combjai közül, a másikat a melltartója alól, majd kiürítette a szétvetett lábai közötti teret, végül pedig lezárta a sokkos arckifejezést, amit véletlenül őrizetlenül hagyott.

Ami a vigaszdíjakat illeti, ez elég szegényes volt. Semmit sem enyhített a lány kezeinek súlyos ürességén, amelyek már nem markolták a férfi nyakát; a combjain, amelyek már nem tartották szorosan a csípőjét az övéhez; vagy a hasán, amely émelyítően forgott önmagában.

– Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy ez nem a valóság, Granger. Nem kell emiatt elveszítened a fejed. – Valami olyasmit adott ki, ami nem egészen ment át vigyornak, mert túlságosan is nehézkesen lélegzett ahhoz, hogy komolyan elkötelezze magát.

Az a majdnem hisztérikus gondolata támadt, hogy a haja talán megfojtotta, és remélte, hogy legközelebb befejezi a munkát.

– Egyáltalán nem érdekelsz. Soha, egymillió év alatt sem tudnál érdekelni – mondta neki varázsló, de leginkább magának, mert nem lehetett következő alkalom.

Megigazította a nyakkendőjét. Egy hajtincs egyenesen állt elöl, és a lánynak eszébe jutott, hogy az egyik keze csak pillanatokkal ezelőtt akarva-akaratlanul megrángatott egy maréknyit belőle.

– Rendben. Mert…

– Gyűlöljük egymást.

A férfi a homlokát ráncolta.
– Igen. Ebben az esetben…

– Elköltözöm.

– Jó – csattant fel. – Majd elmagyarázom Shackleboltnak, hogy a nevetséges fehérneműid és a túlmozgásos libidód okozta az apokalipszist, mert képtelen voltál stabil lakókörnyezetet biztosítani még két hétig, amíg Lilith Roxfortba megy.

Hermione hosszú idő óta először érezte magát őszintén dühösnek a férfira. Az érzelmek hullámzása csak arra emlékeztette, hogy az a gyűlölet, amit az elmúlt évek során érezni vélt, nyilvánvalóan csak illúzió volt. A mellkasa fájdalmasan összehúzódott.

– Ez teljes mértékben a te hibád! Ha képes lettél volna kordában tartani a kezed, mindez nem történt volna meg.

– Ne reagáld túl a dolgot, Granger. Épp most mondtad, hogy ez nem valódi.

– Nem is az!

– Akkor tehát nem történt semmi.

A férfi arca most üres maszk volt, és a lány süllyedő érzéssel vette észre, hogy a pillanatokkal ezelőtti fájdalmas, éhes tekintet csak színjáték volt.

– De… megcsókoltál – mondta a boszorkány hirtelen kétségbeesve, hogy a férfi elismeri, még akkor is, ha ez aláássa a célját, hogy ugyanolyan érintetlennek tűnjön.

A varázsló tekintete a lány szájára esett, mielőtt a bal válla fölött a fal egy pontjára szegeződött.

– Nem jelentett semmit. Nem kell ezen felhúzni magad.

Utálom őt, gondolta Hermione, miközben remegő kézzel rendbe tette a ruháját. Gyűlölöm őt, gyűlölöm őt, gyűlölöm őt.

De a boszorka nem volt olyan jó hazudozó, és egyáltalán nem hitt magának.

***

Ha a Minisztériumon belül lehetséges lett volna a dehoppanálás, akkor Benjamin megpördült volna a helyszínen, és újra megjelent volna a sötét, üres Prófécia Csarnokban, ahol néhány óráig egyedül maradhatott volna a megaláztatásával, amíg a kezdeti csípés elmúlik.

Mivel ez nem így volt, a liftekhez trappolt, és remélte, hogy nem lát senkit.

A szerencse aznap tényleg nem az ő oldalán állt. Egy elsőéves roxfortos diáklány lépett ki a liftből, amint az ajtók csilingelve kinyíltak.

– Szia! – köszöntötte a lány kedvesen. A kezét maga előtt tartotta széttárva, a tenyerére egy ruhafoszlányt terített. Tisztes helyen, a tetején keresztben egy csillogó ezüst gyűszű helyezkedett el.

– Helló! – válaszolta automatikusan, miközben a gyűszűre nézett. – Az meg mi?

– Ez egy Jamaikába vezető zsupszkulcs. Nem volt Argentína.

– Ó.

– Meg akartam nézni, hogy Kingsley akar-e segíteni nekem megtréfálni Dracót és Hermionét.

Benjamin újra a gyerekre irányította a figyelmét. Elég kellemesnek tűnt (egyesek talán ezt mondták volna, hogy kerubnak), de a Draco és Hermione nevének laza használata, valamint a nyilvánvaló vidámsága a gondolaton, hogy akaratlanul Jamaicára küldi őket, megállásra késztette.

– Hány éves vagy? – kérdezte, és gyanakvás kavargott benne.

– Tizenegy – válaszolta vidáman a lány. – Októberben leszek tizenkettő.

Sietős visszavonulással a mögötte lévő falnak ütközött. A világmegsemmisítő, démonidéző gyermek ott állt előtte, gödröcskékkel az arcán.

– Nem küldheted őket Jamaikába – mondta Benjamin, és a pániktól felemelkedett a hangja. A képzetlen, segítség nélküli szavak lebegtek a fejében. Ezt a gyereket biztosan nem kellett magára hagyni.

– Ó, ne aggódjon. Nem fog fájni nekik. A hatodik szinten azt mondták, hogy csak egy percre lesz rosszul tőle a gyomrod. Különben is, titkos küldetésen vagyok.– És milyen küldetés az? – Igyekezett egyenletes hangot megütni, mintha egy laza kviddicsmeccsről beszélgetnének, nem pedig a lehetséges világvégéről.

A lány elvigyorodott.
– Ráveszem őket, hogy rájöjjenek, hogy szerelmesek, és összeházasodjanak.

Ez még a Sors számára is új mélypont volt. Benjamin hagyta, hogy a fejét hátrahanyatlani a mögötte lévő falnak.

– Jól vagy? – kérdezte az ifjú Voldemort.

Nem, nem volt jól, mert a nőnek, aki iránt titkos érzelmeket táplált, a jelek szerint hozzá kellett mennie a nemeziséhez, hogy megakadályozza a világvégét.

És ami még rosszabb, neki kellett elmennie, hogy közölje a hírt a boldog párral, mert különben hogyan tudnának segíteni a titkos küldetésében?

Bizonytalanul ellökte magát a faltól.
– Beszélnem kell velük egy pillanatra. Tudnál adni nekünk néhány percet?

Megvonta a vállát, és elindult Kingsley irodája felé, a gyűszűt óvatosan maga elé tartva.

***

A gyorsan szokássá váló módon, Draco rosszkedvűen találta magát Hermione irodájában.

Majdnem kimondott valamit, ami nagyjából egy vallomás formáját hordozta magában, bár a pontos szavakat nem lehetett volna megjósolni, mielőtt elhagyták volna a száját.

Valószínűnek tűnt egy beismerés, hogy mégsem gyűlöli a lányt. Egy kétségbeesett könyörgés, hogy mentse meg a gyorsan közelgő őrülettől, vagy megölni, vagy ágyba vinni, a lehetőségek között tűnődött.

De csak akkor értette meg, milyen közel járt ahhoz, hogy kinyissa a száját, és kiadja magából az egész lelkét, amelynek tartalma nyilvánvalóan a lány volt.

És most először, amire emlékezett, teljesen örömtelennek érezte magát Hermione jelenlétében.

Ami még rosszabb volt, hogy az az idegesítő szúnyog Benjamin visszatért, hogy egy második adaggal is megalázza Dracót.

A fiatalabbik férfi egy pillanatra végignézte Hermione elzárkózó arckifejezését és általános zűrzavarát, és úgy döntött (meglehetősen igazságtalanul, gondolta Draco), hogy nem a nőt hibáztatja, hanem valaki mást.

– Mit csináltál? – Benjamin döbbenten bámult Dracóra.

Draco egy felületes gúnyos mosolyt végzett.
– Ó, csodálatos, már megint te vagy az. Nos, épp most maradtál le arról a részről, amikor úgy döntöttünk, hogy végül is semmi sem történt, így a nő a tiéd, ha úgy gondolod, hogy túléled a próbálkozást. Bár nem örülök annak a célzásnak, hogy én bármit is tennék vele.

Benjamin úgy nézett, mintha nem tudna elképzelni egy olyan világot, amelyben valaki megcsókolhatja Hermione Grangert, majd rögtön úgy tesz, mintha meg sem történt volna.
– Te egy abszolút idióta vagy – kozölte végül egy kivételesen bátor pillanatban.

– Igen, tisztában vagyok vele – csattant fel Draco.

– Draco – kezdte Hermione könyörögve.

– Semmi sem változott, Granger, úgyhogy ne kezdj el így hívni.

Nem értette, miért nézett úgy a lány, mintha sírni akarna. Elvégre ő volt itt a sértett fél.

Benjamin idegesen köhintett.
– Ami azt illeti, igen. Neked, ööö, meg kell házasodnod.

– Milyen borzasztóan tisztavérű vagy. Az anyám vette rá erre? Ez egy új taktika tőle –gúnyolódott Draco, a nyomorúság úgy marta az idegeit, mint az akkumulátorsav. – Légy szíves, tájékoztasd, hogy a csókolózás nem egyenlő az eljegyzéssel. Különben már Tracey Davis férje lennék, és Granger körül itt egy tucatnyi vörös hajú rosszcsont rohangálna.

Volt képe sértődötten nézni.
– Tracey Davis? Ezt nem mondhatod komolyan. Én pedig Victor Krumhoz mentem volna feleségül, ami azt illeti.

– Ezt valahogy mindig sikerül elfelejtenem – mondta Draco savanyúan. – Köszönöm az emlékeztetőt.

– Te hoztad fel Tracey Davist!

– Féltékeny vagy, Granger?

– Persze, hogy nem – gúnyolódott a lány.

– Persze, hogy nem! – ismételte meg a férfi, logikátlanul feldühödve azon, hogy az az ideges puszi, amit tizenhárom évesen Tracey Davis felső ajkára nyomott, nem kergette Hermionét az őrületbe az irigységtől. – Én vagyok az, akinek minden ébren töltött órámat azzal kell töltenem, hogy azon gondolkodom, mit csinálsz vele.

Mindketten az ujja irányába néztek, amely Benjáminra szegeződött. Benjamin reménykedő pillantást vetett az egyébként üres szobára.

– Mi van? – Hermione hangja a hisztéria határán volt. – Mi van vele?

Benjamin visszahőkölt.
– Nem csináltunk semmit, esküszöm…

– Jó, nem ő, hanem a másik fickó, bárki is legyen az. Képzeletbeli Benjamin.

Teljesen elveszettnek tűnt. Draco szigorúan emlékeztette magát, hogy a lány tényleg hihetetlenül jó színésznő. Végül is csak megjátszotta azokat a nyögéseket.

– Fogalmam sincs, miről beszélsz. De egyébként is, miért érdekel téged? – kérdezte dühösen Hermione.

Draco úgy kezdte érezni, mintha a szíve hirtelen túl nagy lenne a mellkasához képest. Vagy talán a mellkasa összement, és összenyomja a létfontosságú szervet. Akárhogy is volt, valami már nem illett hozzá. Minden egyes szívdobbanás fájdalmasan lüktetett.

– Engem nem! – mondta Draco hirtelen szörnyen félve attól, hogy a fájdalom nem fog elmúlni, soha, még akkor sem, ha megmenekül a lány jelenlétének kínjaitól. Még akkor sem, ha soha többé nem látja őt. – Egyáltalán nem érdekel!

– Meg kell házasodntok – erősködött Benjamin. – Épp most találkoztam a gyermekkel, azzal a gyermekkel a jóslatokból…

– Lilith – szólt közbe Hermione, bár úgy tűnt, csak félig figyel, tekintete még mindig dühösen Dracóra szegeződött.

– Találó név, azt hiszem. Mindenesetre elmondta, hogy a küldetése…

– Várjunk csak, próféciák? – szakította Draco félbe, aki örült, hogy eltereli a figyelmét a fantom szívfájdalmáról. – Több is volt, mint egy?

Hermione egy cédulát dobott a férfi felé.
– Igen, ezt hívtalak ide, hogy elmondjam, mielőtt úgy döntöttél, vicces csínytevés, hogy majdnem letéped rólam a ruhát, aztán úgy teszel, mintha mi sem történt volna.

Benjamin hallhatóan ziháló hangot adott ki, de ezt figyelmen kívül hagyták.

Draco a homlokát ráncolta, ahogy elolvasta a foszlányt, amit fel kellett kapnia a padlóról.
– Mindketten egyetértettünk abban, hogy nem volt valódi. És nem mondhatom, hogy értékelem, hogy ez a látó a kígyó szót használja. Pejoratívnak érzem.

– Nekem teljesen pontosnak tűnik!

Benjamin kezdett kétségbeesettnek tűnni.
– Nézd, nem tudom, mi történik, de…

– Semmi sem történik – felelte Hermione fanyarul. – Nagyon is világossá tette.

– Hermione…

– Azt akarja, hogy szerelmesek legyetek és házasodjatok össze! – Benjamin majdnem felkiáltott. – Azt mondta, ez a küldetése.

Áldott pillanatokig csend uralkodott, amíg magukba szívták e kijelentés következményeit.

– A Földnek jó útja volt, azt hiszem – mondta végül Draco.

Hermione hátrahúzódott, szemöldökét szorosan összevonva.
– Annyira visszataszító számodra a gondolat, hogy inkább a világ végét választanád, minthogy egyáltalán fontolóra vedd?

Draco frusztráltan belemarkolt egy marék hajába, ami már így is zilált volt egy olyan tevékenységtől, amire nem akart gondolni.
– Ne tégy úgy, mintha fontolgatnád! Gyűlölsz engem, hiszen még csak most fejeztük be a beszélgetést.

– Persze, hogy nem fontolgatom! De sértően gyorsan elvetetted az ötletet. És különben is, ahogy szereted hangsúlyozni, te még jobban gyűlölsz engem.

Draco kinyitotta a száját, nem jött ki belőle hang, és újra becsukta.

– Szerintem szólnunk kellene Shacklebolt miniszternek – javasolta Benjamin. (Már nem nagyon hitt abban, hogy ez a két ember képes megállítani az apokalipszist. Elvégre épp az imént vallották be).

Hermione megmerevedett.
– Szó sem lehet róla! Tudod, mit fognak vele tenni? Ő még csak egy gyerek!

– Akkor… akkor… akkor… meg kell házasodnotok! A jóslatok valóra válnak! Ez az egésznek a lényege! – Benjamin széttárta a kezét, hogy jelezze, hogy ezt az univerzummal vitathatják meg, nem vele. – Hidd el, ha lenne más megoldás, én lennék az első, aki ezt javasolnám.

– Igen, biztos vagyok benne, hogy ez nagyon nehéz neked – mondta neki Draco gúnyosan. – A szerelmed jól dokumentált.

– Valóban? – Benjamin elájultan nézett.

– Sajnálom, Benjamin. Így van. – Hermione együttérzően ráncolta az orrát. – Sőt, még azt sem tudjuk biztosan, hogy Lilith a tárgya. Talán nem is mi vagyunk a szóban forgó oroszlán és kígyó.

– Szerinted egy másik griffendéles-mardekáros kombó van egy gyerekkel küldetésben? Kivételesen valószínűtlennek tűnik, hogy mi lennénk a rosszak, tekintve, hogy már volt róla egy prófécia.– De ez olyan hülyeség! – tiltakozott Hermione. – Mi a fenéért akadályozná ez meg a démonokat vagy bármit, aminek történnie kell?

Kitűnő, megválaszolhatatlan kérdés volt, aminek rá kellett volna világítania őket, hogy mindent rosszul csináltak. Ehelyett ostobaságukkal előrehaladtak.

– Szerintem csak arról van szó, hogy boldoggá tegyük. A boldog emberek nem idéznek démonokat. – Benjamin őszintén remélte, hogy ez igaz.

– Akkor ez könnyen megoldható – jelentette ki Draco. – Csak megjátsszuk a dolgot. Granger kiválóan ért hozzá.

Hermione ránézett, arca szinte a biológiai lehetetlenségig sápadt volt.
– Gyűlöllek – sziszegte neki, és a hangja recsegett a szavak hallatán.

Egy apró, láthatatlan Bellatrix feltámadt a halálból, és egy igen célzott Cruciatus-átkot hajtott végre a bal bordaköre alatti téren.

– Igen – köpte mérgesen Draco. – Tudom, hogy tudod.

***

Pansy olyan gyorsan cikázott az érzelmek között, hogy Neville feje megpördült.

Az első reakciója, amikor megtudta a legújabb jóslatát, az volt, hogy könnyekben tört ki „ezek boldog könnyek, Neville, ne nyafogj”, és a földre zuhant, ahol hülyére röhögte magát, miközben addig ismételgette a „nem vagyok őrült” mondatot, amíg egészen őrültnek nem kezdett hangzani.

Neville keresztbe tett lábbal ült mellette, a szíve dobogott az örömtől és a megkönnyebbüléstől.

Aztán letörölte kipirult arcáról a boldog könnyeket, felült, és önelégült hangon kijelentette, hogy ő sokkal jobb Látó, mint Trelawney.

– Na, ez egy tökéletesen összefüggő jóslat volt. Szó szerint nem lehetett másképp értelmezni! A KÍGYÓ ÉS AZ OROSZLÁN nyilvánvalóan mi vagyunk. És a gyermekkel csak múlt szombaton találkoztunk! Ki más lehetne az?

Neville egyetértett azzal, hogy az a gondolat, hogy a jóslat bárki másra vonatkozhatott volna, egyenesen nevetséges. Együtt nevettek a gondolaton, majd Pansy keze átnyúlt, hogy megszorítsa a térdét.

– Köszönöm, hogy itt vagy, Neville.

Egymásra mosolyogtak, és Neville azt mondta magának, hogy ne azon gondolkodjon, vajon a lány véletlenül elfelejtette-e levenni a kezét, hanem inkább csak élvezze a pillanatot. A pillanat sokkal tovább kezdett tartani, mint amire számított. Azon tűnődött, vajon tehetne-e valamit, hogy tovább hosszabbítsa. Mondania kellene valamit? Menjen közelebb? Érintse meg a térdét?

De úgy látszik, Neville képes volt elrontani egy pillanatot akár csak azzal is, hogy túl sokat gondolkodik rajta, mert a lány hamarosan homlokráncolva rántotta vissza a kezét.

– Várjunk csak, miért vannak jóslataim egy mugli gyerekkel kapcsolatban? Az a lány nem mugli volt?

Neville a gyerekre gondolt, és arra a baljós érzésre, amit a jelenlétében érzett. Mégis, nem volt olyan, mintha csak úgy ránézésre meg lehetett volna állapítani, hogy ki mugli.
– Ha boszorkány, miért kérte volna, hogy tanítsd meg varázsolni? Biztos a Roxfortba jár, vagy legalábbis hamarosan kezdi.

– De milyen küldetése lehet egyáltalán egy mugli gyereknek? Ők nem csak, tudod, iskolába járnak? Felnőnek? És unalmas mugli munkát kapnak?

Neville megvonta a vállát. Nem hangzott túlságosan másnak, mint a saját élete, plusz-mínusz pár száz növény.
– Azt hiszem, kétszer is meg kellene néznünk. Gondolod, hogy visszajön?

– Remélem. Gyere, segíts nekem eltávolítani az őrvarázslatokat.

***

A következő szombaton Narcissa színlelt érdeklődéssel nézte az előtte álló, számtankönyvekkel teli polcot, és elhatározta, hogy segít Lilithet a Fény felé terelni azzal, hogy megtanítja a pontosság fontosságára.

Pontosan délben érkezett, és már fél órája céltalanul bolyongott a folyosókon, miközben várta, hogy unokája megjelenjen. Az eladó már négyszer járt nála, láthatóan nagyon elkeseredett azon a célzáson, hogy a Flourish & Blottsból esetleg hiányzik valami, amit Narcissa Malfoy szeretne.

– Egy csésze teát szeretnék – mondta végül, jól tudva, hogy a boltban nem kínálnak teát. Az ajtó csengője csilingelt, miközben az eladó elsietett az Abszolt útra, hogy megkeresse az italát.

A Malfoyok pontosak voltak. Biztos az a Granger-félék, döntött a lány. Valamit tennie kell ellene, ha már a házasságkötésen túl lesz.

Véletlenszerűen kiválasztott egy könyvet, felcsapta, és úgy tett, mintha olvasna.

***

Pontosan szombat délben kopogtattak a házikó ajtaján.

Pansy és Neville értékelte volna Gemma pontosságát, csakhogy nem számítottak rá.

Pansy ugyanis éppen ebben a pillanatban könyékig ült virágföldben, és őszinte érdeklődéssel hallgatta, ahogy Neville elmagyarázza, hogy a mandragórák valójában a mugli, de lenyűgöző fikuszfélék családjának távoli rokonai, amelyeknek egy tagja éppen most lett átültetve az étkezőasztalukon.

A hangra mindketten megdermedtek, majd akcióba lendültek.

Neville felkapta a pálcáját, és a sajátjával együtt a kanapé párnája alá temette.

– Várj!

A férfi visszafordult, a lány pedig kinyújtotta a szennyezett kezét, hogy megvizsgálja. A varázsló elővette a pálcáját, gyors tisztítást végzett, és visszalökte a szem elől.

Pansy úgy simította végig a ruháját és a haját, mintha egy tizenegy éves kislány helyett egy kérő állna az ajtóban. Neville észrevette, és a saját karjával gyengéden megbökte a lány karját.

– Oké, Pans! Tíz galleont arra boszorkány.

A lány halványan elmosolyodott.
– Rendben van.

Az ajtó kinyílt, és feltárult a valószínűleg mugli lány az előző szombatról.

– Szia! – mondta a lány, amikor senki sem szólalt meg.

– Helló! – csengett Neville és Pansy hangja.

Egy pillanatig hallgatták egy magányos tücsök énekét egy közeli rododendronon.

– Mi… segíthetünk neked a… küldetésedben? – Pansy sarkosan fogalmazott.

– A küldetésemben? – A lány szemöldöke összeráncolta a homlokát. – Ó, igen. Ez az, amit én… igen. – A lány megkönnyebbültnek tűnt.

Neville elgondolkodott azon, hogy talán ez volt az első alkalom az életében, amikor nem ő volt a kínos helyzet forrása a szobában.
– Miért nem jössz be? – ajánlotta fel simán.

A lány megtette, és köszönetet motyogott.

– Teát?

A kislány elfogadta. Egy pillanattal később Neville rájött, hogy most már biztosan ő lesz a kínos helyzet forrása, hiszen most vissza kell mennie, hogy közölje vele, elfogyott a tea, hiszen semmi remény arra, hogy a következő harminc másodpercben megtanulja kezelni az érthetetlen mugli vízforralót.

– Hogy hívnak? – Pansy érdeklődött, amikor üres kézzel tért vissza.

– Gemma Thompson-Stewart – mondta a lány, és érdeklődő pillantást vetett a házikóra. Neville rájött, hogy a lány valószínűleg a kristálygömböt keresi, vagy talán egy fortyogó fekete üstöt.

– Pansy Parkinson vagyok – szolgáltatta Pansy. – Ő pedig a barátom, Neville Longbottom.

Gemma csak bólintott, és Neville helyesen megérezte, hogy nem az a fajta gyerek, aki szívesen beszélget unalmas, öreg felnőttekkel.

– Miért nem mondod el, mi a küldetésed? – mondta a varázsló, mielőtt Pansy ugyanerre a következtetésre jutott volna, és megsértődött volna a korára tett célzáson.

Gemma elgondolkodva ráncolta a homlokát.
– Megtanítanál megidézni egy démont?

Pansy mosolyt villantott rá.
– A démonok nem léteznek, amit tudna, ha boszorkány lenne – mondta a mosoly. Pont a mugliknak.

– Természetesen nem – vágta rá Neville határozottan, figyelmen kívül hagyva Pansyt. – Ez nem lehet a te küldetésed.

– Rendben. Meg tudsz tanítani egyáltalán varázsolni? – Gemma kezdett csalódottnak tűnni az új tanárai miatt.

– Most már tudsz varázsolni? – kérdezte Neville, és megpróbált egy laza, érdektelen megjátszást, ami egyáltalán nem jött be.

– Igen, természetesen – mondta Gemma. – Bár nem igazán tudom irányítani. Ma egyáltalán nem működik.

Neville felragyogott. Véletlen varázslat. Pont egy boszorkány.

– Elértem, hogy az örökbefogadóim elfelejtsék a halat. És az idő felében arra sem emlékeznek, hogy létezem – folytatta Gemma.

Neville mosolya eltűnt. Pont egy hazug mugli, akinek rossz az otthoni élete.

– Egyszer véletlenül lelöktem egy fiút a lépcsőn, anélkül, hogy a kezemet használtam volna.

Pont egy ügyetlen mugli? Vagy enyhén erőszakos mágikus személy? Zavart pillantást váltottak.

– És felborítottam a Fiestánkat, és majdnem totálkárosra törtem – fejezte be a lány.

Csendben vitatkoztak erről tulajdonjogáról, de megakadtak a mugli terminológián, és feladták.

Pansy úgy döntött, hogy döntő győzelmet arat, ezért feltette az egyetlen kérdést, ami amúgy is számított.

– Hány éves vagy, és hova fogsz járni iskolába a következő félévben?

– Tizenegy. Októberben leszek tizenkettő. És – Gemma savanyú arcot vágott – katolikus iskolába.

Pansy saját arca diadalmas vigyorra hasadt. Határozottan mugli.

– Megtiszteltetés lenne számomra, ha taníthatnálak varázsolni – mondta a lánynak. – A könyvtárban kezdjük. Szükséged van könyvekre.

Végre az univerzum adott neki valami érdekes elfoglaltságot Stoke-ban, még akkor is, ha egy mugli gyereknek hamis varázslatot tanítani egy teljesen bizarr és zavarba ejtő feladat volt. Talán még az egyik kaftánt is feldobja a móka kedvéért.

***

– Hamarosan bezárunk – mondta az eladó jelentős remegéssel. Narcissa Malfoy hangulata jelentősen romlott a délután folyamán, amit azzal töltött, hogy a Flourish & Blottsban bolyongott, és semmi különöset nem nézett.

Narcissa alig szánt rá egy pillantást. Azzal volt elfoglalva, hogy bosszúterveket szövögessen Hermione Granger ellen, aki nyilvánvalóan eltitkolta előle az unokáját. A cselszövések mindegyike a fiával való kényszerházasságról szólt, aki megérdemelte, amiért figyelmen kívül hagyta a leveleit, és gyereket vállalt egy olyan nővel, aki nem akart Malfoy lenni. Ki a fene nem akarna Malfoy lenni?

– Szeretném használni a kandallót – mondta a boltosnak, aki még mindig a közelben lebegett, egy tollpihében.

– Ó, az alkalmazottaknak van… – szakította félbe magát az eladó, amikor Narcissa tekintetének teljes, ármánykodó ereje rászállt. – Erre tessék. – Egy hátsó szobába vezette Narcisszát, és megmutatta neki a kandallót.

Narcissa fogadott egy marék Hop-port, és finoman a rácshoz lépett.

– Zabini-kúria – kiáltotta, és eltűnt.

***

Arthur C. Clarke brit sci-fi író egyszer azt írta, hogy „minden kellően fejlett technológia megkülönböztethetetlen a mágiától”.

Ez persze csak akkor igaz, ha semmit sem tudsz a technológia működéséről. 1973-ban, amikor ezeket a szavakat leírta, Arthur C. Clarke valószínűleg valakinek a nappalijában ült, és azt figyelte, ahogy egyetlen fehér pixel ugrál ide-oda az unokái új videojáték-konzoljának sötét képernyőjén. Valószínűleg valami gügyögésre gondolt, mint ezek a gyerekek és az újdonsült játékaik, aztán elment, és megírt egy nagy ívű általánosítást, ami csak azt bizonyítja, hogy mennyire rosszul érti a számítógépeket, ami egy sci-fi író számára kínos.

Neville és Pansy sem tudta, hogy kínosan kellene éreznie magát, amikor a Városi Központi Könyvtár automata üvegajtója előtt álltak, és fejüket forgatva figyelték, ahogy az úgy csúszik ki és be, mint egy lebilincselő Pong-játék.

– Mit csináltok? – szólt oda Gemma, amikor már harmadszor is elszalasztották a belépési lehetőséget. A lány már bent volt, és sütkérezett a légkondicionálóban.

Neville, helyesen eldöntve, hogy ez valamiféle mugli találmány, amely érzékeli a jelenlétüket, helytelenül úgy döntött, jobb, ha egy kicsit futva mennek be.

Megragadta Pansy kezét, és előre húzta. Az ajtó minden igyekezete ellenére a válluknál összeért. Gemma és a többi könyvtárlátogató megbámult.

A pultnál sem lett jobb a helyzet.

– Szeretnék mindent, ami a mágiáról van. – Gemma ügyelt rá, hogy komolyan nézzen, amikor kimondja, nehogy a könyvtáros túlzásnak vegye a kérését.

A pult mögött álló nő vádlóan hunyorgott rájuk.
– Akkor miért érdekel ennyire a mágia?

Pansynek volt egy olyan körömágya, ami sürgős kivizsgálást igényelt. Neville a lába alatt fakó kék szőnyeget tanulmányozta.

– Iskolai projekt – válaszolta Gemma.

– Ne hazudj nekem, kislány. Nyár van. Neked nincs suli. – A könyvtárosnő a szemüvegéért tapogatózott, amely egy lila gyöngyös láncon lógott a nyakában, és az orrnyeregére tolta, mielőtt átnézett rajta. – A gyerekeknek nem kellene ilyen dolgokról olvasniuk.

Pansy megértette, hogy néha a kis hatalommal rendelkező emberek szeretnek olyanok felett uralkodni, akiknek még kevesebb hatalmuk van, mint például a gyerekek, vagy egy furcsa pár, akik még azt sem tudták, hogyan kell használni egy üveg tolóajtót. A könyvtárosnő azonban nagyot tévedett a közte és Pansy közötti hatalmi különbséggel.

Nem emelte fel a hangját. Nem volt rá szükség.

– Átadsz nekünk minden könyvet, ami a birtokodban van a boszorkányságról, a varázslásról, a mágiatörténetről, az átváltoztatásról, a bűbájokról, a számtanról és a pálcatudományról. A bájitaltant is, ha a lánynak szüksége van rá.

A könyvtárosnak csak egy pillanatra volt szüksége, hogy újrakalibrálja a hierarchiában elfoglalt helyét. Pansy ilyen hatással volt az emberekre.

– Kérlek – tette hozzá Neville, majdnem elrontva a dolgot.

– Most! – csattant fel Pansy, hogy visszanyerje az elvesztett lendületet.

– Ha nem bánod – mondta Neville.

– Csináld!

Összecsípte az ajkait, de így is kicsúszott a száján.
– Elnézést a fáradságért.

– Nem akarok számtant – mondta Gemma.

– Nagyon sajnálom, nem hiszem, hogy bármelyik témakörből sokat tudunk. Megnézem, mit találok. – A könyvtárosnő hangja éles balra fordult, és most már személyesen próbálta vállalni a felelősséget Stoke-on-Trent egyetlen nyilvános könyvtárának szegényes választékáért. Gyorsan csinált valamit az ujjaival egy mugli technológiával, ami kielégítő kattogó hangot adott ki.

– Egész jól csinálod – mondta Neville Pansynek. – Félelmetesnek lenni.

– Ó. – A lány vállai elernyedtek. – Nem gondolkodtam… szerinted szörnyű vagyok?

– Nem vagy szörnyű, Pansy. Csak kissé kiestél a gyakorlatból, hogy jó legyél.

Pansy ekkor egy nagyon ferde vigyort kapott, és úgy fogadta el, mint az ajándékot, ami volt. A hevesség, ami amúgy is mindig csak ideiglenes álca volt, eltűnt az arcáról, ahogy nyíltan visszamosolygott.

– Ti ketten, mondjuk, egy pár vagytok? – Gemma a jellegzetes, gunyoros pillantását vetette rájuk.

A mosolyokat azonnal felváltotta a megalázottság kettős tekintete.

– Megteszi a fikció? Nincsenek szakkönyveink vagy ilyesmi. – A könyvtárosnő ujjai megrándultak egy apró keresztjelre, észrevehetetlenül a felnőttek számára, akik amúgy sem tudták volna, mit jelent.

– Nem! – válaszolt Pansy Gemmának.

– Igen – mondta Neville, sokkal udvariasabban válaszolva a könyvtárosnak.

Rájött a tévedésére, és kipirult.
– Igen. Úgy értem, nem. Nem, vagyis nem vagyunk. Nem vagyunk egy pár. Igen, a könyvekre. Nem a… – Épphogy elkerülte a párosítás szó kimondását, mert még időben becsukta a száját.

– Undorító– motyogta Gemma, és összerezzent.

A könyvtárosnak éppen elég esze volt ahhoz, hogy ne értsen egyet.
– Megyek, hozom ezeket – mondta, kezében egy kézzel írt listát szorongatva, és lényegesen nagyobb sebességgel tűnt el a szem elől a polcok között, mint ahogyan a munkája bármelyik részét valaha is végezte.

– Szóval ez volt az agykontroll? – Gemma tudni akarta. – A könyvtárossal?

– Ó. – Pansy tétován Neville-re nézett, aki megvonta a vállát. – Persze, hogy az volt.

Ez aligha volt hazugság, és amúgy is könnyebb volt megmagyarázni, mint az igazságot. A Prunella Parkinson felügyelete alatt nevelkedett lány többet tanított neki a hideg tekintetek és diktatórikus hangnemek Sötét Művészeteiről, mint bármi mást, amit abban a katasztrofális hetedik évben tanult a Roxfortban, amikor a tantervben megjelentek a tényleges Sötét Művészetek.

– Nem fáj neki? Várj! Ugye nem rajtam csinálod? – Gemmát mélységesen aggasztotta, hogy úgy elveszíti a szellemi képességeit, ahogy Mr. Price tette.

Pansy, aki órákig tudta volna Imperiáltatni Gemmát, hogy cigánykereket csináljon a könyvtárban, ha kedve lett volna hozzá (és ha börtönbe akart volna kerülni érte), ünnepélyesen megrázta a fejét.
– Más boszorkányokon nem működik – mondta. – És nem, nem árt nekik, nem, ha jól csinálod.

A könyvtáros egy köteg címmel tért vissza.
– Van könyvtári kártyája? – kérdezte Gemmától, úgy döntött, hogy nem foglalkozik tovább a nővel, akinek fényes fekete bozontja kánonosan boszorkányos külsőt kölcsönzött. (Kivéve, hogy nem a szemölcsös fajtából. A rémisztően szép fajtát, ami ijesztőbb volt).

– Nem, nekem nincs – felelte Gemma.

– Kártya nélkül nem adhatok könyveket – szipogta a lány, ismét súlyos hibát követve el, ami azt illeti, kié a felsőbbség a beszélgetésben.

Pansy talán harminckét évet töltött azzal, hogy gyakorolja, hogyan kell hatékonyan parancsolgatni az embereknek, de Gemma nemrég tanulta meg az agykontrollt, és alig várta, hogy alkalma legyen gyakorolni. Összehúzta a szemét, és erősen elgondolkodott a gyanútlan nőn.

– Nekem nincs szükségem rá.

A könyvtárosnő, akinek rossz volt a bal térde, ami néha nyikorgott, amikor ült, nagyon szerencsés volt, hogy Gemmának eszébe sem jutott, hogy cigánykerekeket hajtson végre vele. – Nem, persze, hogy nem kell. Tessék. – A nő a pulton keresztül tolta a könyvköteget.

– El sem hiszem, milyen jól működik! – súgta Neville-nek és Pansynek kifelé menet. – És olyan egyszerű is! Fogadok, hogy bármit megtett volna, amit mondtam neki. – A többiek előtt lépkedett a fluoreszkáló napsütésben és nyirkos párában.

– Hmm. Aggaszt, hogy milyen irányba tart – mondta Neville, miközben nézték, ahogy távozik.

– Tényleg? Azt hiszem, ez az az utca, ahonnan jöttünk.

– Erkölcsileg, Pansy.

– Ó, persze. Igen, nem bátorítottam volna az agykontrollos dologgal, ha tudtam volna, milyen jól tud parancsolni az embereknek. Anyám nagyon büszke lett volna rá. Mellesleg innen tudom, hogy hiba volt.

– Elgondolkodtam azon, hogy valójában mit is kellene itt csinálnunk – mondta a férfi. – A varázslatos dolog nyilvánvalóan csak ostobaság. Szerintem magányos, és úgy tűnik, nincs senkije. Beszélnünk kellene vele. A helyes útra terelni őt.

– Nem vagyok benne biztos, hogy alkalmas vagyok arra, hogy bárkinek is segítsek, Neville. Kijöttem a gyakorlatból, hogy jó legyek, tudod.

– Nem hiszem, hogy van olyan, amit ne tudnál megtenni. – A férfi ismét egy olyan mosolyt nyújtott, amitől a lány úgy érezte magát, mint egy nagyon ritka, értékes ajándék szerencsés címzettje. – Különben is, már egy évtizede egy üvegházban élek. Mindenben kiestem a gyakorlatból.

– Mi vagyunk az alkalmatlanság definíciója – sóhajtott a nő. – Mégis, igazad van. Azt hiszem, meg kell próbálnunk.

Megpróbálták. Utolérték Gemmát az utcasarkon, szembefordították magukkal, és előadtak egy rosszul megalapozott erkölcsi érvelést, amelynek tézise arra futott ki, hogy „azért rossz, mert rossz”.

– Más emberek is emberek – fejezte be Neville bénán.

– De te tetted először. – Gemma rámutatott.

Pansy összerezzent.
– Nem kellett volna. Ez helytelen volt tőlem…

– És azt mondtad, hogy nem fájt neki, igaz?

Pansy erre nyugtalanná vált. Mindig is úgy gondolta, hogy ha neki is lesznek saját gyerekei, arra fog törekedni, hogy kicsit más taktikával nevelje őket, mint Prunella tette, hogy ne kelljen átesniük azon a megalázó folyamaton, hogy felnőtt korukban az egész hitrendszerüket lebontsák (vagy pedig örökre jól nevelt szörnyetegek maradjanak). Egy óra elteltével máris egy zavaróan hatékony manipulátorrá változtatta Gemmát. És, gondolta Pansy, olyanná, aki azt hitte, hogy valódi varázslatot művel, ami valószínűleg egy egészen másfajta dekonstrukciót igényel majd később.

– Nézd, Gemma. Valaha nagyon rossz fajta boszorkány voltam. A gonosz fajta. Nem olyan jó móka, mint képzeled, mert általában a másik oldal győz, és aztán végig kell nézned, ahogy mindenki meghal, akit ismersz, vagy börtönbe kerül.

Neville finoman megbökte a könyökével.

– Persze. Különben is, gonosz boszorkányként azt hittem, mások nem számítanak annyira, mint én. De valójában ennek az ellenkezője igaz. Neville például tízzel többet ér nálam, mert ő természeténél fogva jó és kedves, és segít az embereken. És különben is, ha gonosz vagy, az univerzum szeret megbüntetni érte azzal, hogy elmebajod lesz, és elküld Stoke-on-Trentbe, és…

– Pansy. – A férfi könnyedén a vállára tette a kezét. – Te nem vagy gonosz. Nem tettél semmit, amivel ezt érdemelted volna.

– De én már Stoke-on-Trentben vagyok – mutatott rá Gemma.

– Biztos vagyok benne, hogy vannak rosszabb helyek is.

A felnőttek elhallgattak, miközben próbáltak példát találni. Az Azkabanon kívül, amiről nem beszélhettek a titoktartási statútum súlyos megsértése nélkül, nem tudtak mással előállni.

– A lényeg az – zárta le Pansy –, hogy szörnyű emberek halnak meg egyedül Stoke-on-Trentben. Ezt akarod?

Gemma rengeteg erkölcsi kioktatásban részesült a gyermekotthonban. Egyik sem volt közel sem ilyen hatásos.

– Nem, azt hiszem, nem az – borzongott meg, miközben arra a szóra gondolt, hogy egyedül, és mindarra, amit magában hordoz. Bár a magányt az elmúlt egy-két órában már nem érezte olyan hevesnek. – Szóval… nincs agykontroll?

– Nincs agykontroll – értett egyet Neville határozottan.

– Rendben. – Úgy gondolta, viszonylag jó esélye van rá, hogy nem csinálja megint véletlenül, most, hogy már szándékosan csinálta, és tudta, hogyan. – De ezekből tényleg tanulnom kell valamit?

Egy halom könyvet tartott szemügyre, amelyek között Az Óz, a csodák csodája, Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény és a Matilda szerepelt.

Neville és Pansy értetlenül nézte a címeket.
– Hát persze. Azok kötelező olvasmányok a fiatal boszorkányok számára – hazudta magabiztosan Pansy.

***

Amikor Hermione hatéves volt, amikor a szemközt lakó legjobb barátnője, Elizabeth Milton a szüleivel Surreybe költözött, ami akár a Mars is lehetett volna egy hampsteadi gyerek számára, aki még nem tudott hoppanálni.

A költözés napján mezítláb állt kint, és integetett, amíg a költöztetőautó be nem fordult a sarkon, aztán még tíz percig várt, hátha Elizabeth szülei meggondolják magukat, vagy esetleg hirtelen meghibásodik a gépezet.

Aztán visszament befelé, és egy hétig nem volt hajlandó aludni.

A gyermekorvos nem talált semmi bajt.
– Szomorú – mondta egyszerűen. – Játsszon a többi barátjával. Hamarosan magához tér.

Grangerék szégyenlősen bevallották, hogy a lányuknak nincsenek más barátai. Keményen dolgoztak azon, hogy játszótársakat szervezzenek a környékbeli családokkal, de úgy tűnt, senki sem marad. Talán valami mással kellene próbálkozniuk? Esetleg szóljanak pár szót a többi gyereknek Hermione nevében?

A gyermekorvos kedvesen végighallgatta, majd diszkréten felírta a jegyzetfüzetébe az „egyetlen gyermek” szavakat.

– Nem – tájékoztatta szülőket. – Nem kellene megpróbálni barátokat szerezni neki. Ettől csak mindenki furcsának fogja tartani, és még inkább kitaszított lesz, mint amilyen már most is. Majd barátkozik, ha barátokat szerez, különben örökre egyedül marad az életben. Ez csak rajta múlik, tényleg.

(A nyolcvanas években voltunk, és még nem találták fel az orvos betegekkel szembeni viselkedést.)

A Grangerek a lányukra néztek, aki ekkor már a furcsaság korai jeleit mutatta, és kétségbeestek.

De mindenki meglepetésére és megkönnyebbülésére (Hermione legnagyobb meglepetésére) a lány barátokat szerzett. Bár ehhez öt év és egy troll kellett.

Hermione nem emlékezett arra, hogyan nézett ki Elizabeth Milton, de arra emlékezett, milyen érzés volt mezítláb állni a forró járdán, amikor a furgon eltűnt egy kanyarban.

Ezért határozta el azon a napon a lánymosdóban, miközben Harry pálcájából troll takony csordogált, hogy ő lesz a legjobb barát, és mindent megtesz, hogy attól kezdve az életében tartsa őket.

Nehéz volt. Sok áldozatot kellett hoznia. Az évek során több lelki díjat is kiosztott magának a bátorságáért.

De soha többé Hermione nem nézte volna tehetetlenül, ahogy valaki, aki fontos volt neki, a látóteréből eltűnik egy sarkon. Még akkor sem, ha ez azt jelentette, hogy (tényleges, szó szerinti) háborúba kellett mennie az egyik barátjáért. Még egy másik frusztrálóan közös szakítás után sem. Még akkor is, amikor a barátság azt jelentette, hogy egész éjjel fenn kellett maradnia, hogy információkat tömje a figyelemre méltóan ellenálló agyukba, mert másképp sosem mentek volna át a vizsgán.

Végiggondolta, mit lenne hajlandó feláldozni azért, hogy Draco az életében maradjon, és úgy döntött, hogy ugyanaz a válasz érvényes rá:

Mindent. Többé-kevésbé mindent.

Halkan kopogott az ajtaján.

Szünet következett, majd szövetzörgés és néhány tétova lépés. Az ajtó alig észrevehetően kinyílt, és egy a szokásosnál sápadtabb arcot mutatott, amely ráncolva nézett le rá.

– Szörnyen nézel ki – mondta a lány, durvaságra váltva, hogy elfedje a viszonzatlan érzelmek szúró fájdalmát. Az ajtó záródni kezdett. – Ne, várj! Bocsáss meg! – A nő megállította a kezével.

– Mit akarsz, Granger? – A szemében nem volt a szokásos csillogás. Csak fáradtnak tűnt.

– Azért jöttem, hogy megoldást ajánljak. – (Azért vagyok itt, hogy egy szörnyű áldozatot ajánljak fel, te kretén, módosította az agya jelentős önsajnálattal. Úgy döntött, hogy a bátorságáért még egy kitüntetés jár).

– Nem hiszem, hogy az idegeim kibírnának még egy moratóriumot – mondta neki szűkszavúan a férfi.

– Nem, épp ellenkezőleg – sóhajtott fel a lány, és azon tűnődött, vajon minden mártír ennyire lesújtónak érzi-e a döntését. – Egy játék. Egy háború. Amelyiket csak akarod. Így mindkettőnknek könnyebb lesz. Kevésbé… kifogásolható.

Várt, keze egyértelműen viszketett, hogy becsapja az ajtót a lány arca előtt.

Bátran felemelte az állát, és kiadta a kihívást.
– Én jobban fogom csinálni. Mármint a hamis randizás. Annyira jó leszek benne, hogy azt fogod hinni… azt fogod hinni, hogy szerelmes vagyok beléd, mire eljön az október. Én fogok nyerni.

Ez volt az. A kesztyűt eldobták. Egy rendkívül fájdalmasat, amit úgy érzett, mintha kitéptek volna a mellkasából.

Visszatérhetünk a normális kerékvágásba? – kérdezte a kesztyű. Visszatérhetünk a játékainkhoz, a csínytevéseinkhez és a hülye vitáinkhoz? Visszatérhetünk ahhoz, hogy úgy gyűlölsz engem, ahogy mindig is tetted, passzívan és minden hevület nélkül? Tehetsz úgy, mintha mindez meg sem történt volna, és én úgy teszek, mintha csak úgy tennék, mintha kedvelnélek? Tudsz úgy nézni rám, mint régen, még akkor is, ha az nem volt valódi, hogy ne akarjak sírni minden alkalommal, amikor meglátlak? Megtennéd, hogy nem tűnsz el a szemem elől a harag fala mögött?

Borzasztóan sok volt a felirat. Most az egyszer remélte, hogy észrevétlen marad.

A férfi hidegen méregette, majd gúnyosan görbülő ajakkal elfogadta.
– Benne vagy – szólt könnyedén. – Sokkal jobb színész vagyok, mint te. Készülj fel az udvarlásra.

A szemében újra felcsillant a szórakozott csillogás. Határozott, lélekölő győzelem.

– Nem, ha én csinálom előbb – mondta a lány lelkesedés nélkül. – És tudom, hogy ez nehéz lesz neked, de valószínűleg egyelőre nem kellene… valójában senki mással sem randiznunk. A látszat kedvéért.

A férfi kritikusan tanulmányozta a nőt.
– Igen, ez borzasztóan nehéz lesz, gondolom. De nagyon jó, én tartózkodom, ha te is akarod. Mit kapok, ha én nyerek?

– Mikor?

– Igen, a győzelem esetén, természetesen.

Sóhajtott, és azon tűnődött, hogy mi a fenéért nem gyűlöli a férfit. Az tűnt a könnyebbik megoldásnak.
– A világnak nem lesz vége. Ez nem elégséges nyeremény?

A férfi vállat vont, mintha nem tudná eldönteni, mi számít kevésbé: a nő vagy a világvége.
– Rendben. Akkor pénteken kezdünk. De találnunk kell valakit, aki vigyáz rá. Nem bízom Wallyban.

– Lilithre vigyázni? Mi a fenének?

– A hamis randink miatt, természetesen.

Készíttetni akart egy emléktáblát, amit az irodája falára akaszthat, ha ennek vége. A „kivételesen bátor boszorkány, akinek egész szíve feláldozta magát az emberiség javára” díjat, amelyet Hermione J. Granger kap.

– Nos, Ginny nem teheti meg. Nem áll szóba velem.

A férfi egy kísértetiesen vigyorgott, mire a lány szíve egy kis szökkenést tett válaszul, mint az abszolút bolond, aki volt.
– Mindig ott van az anyám…

– Rendben, majd megkérdezem Ginnyt. Azért megérdemlek egy második díjat ezért. Fogalmad sincs, hogy mit áldozok fel.

– Tessék?

– Nem – mondta, és olyan morózusnak tűnt, mint amilyennek érezte magát. – De fogok.

Úgy döntött, hogy kiérdemelt egy rövid, szánalmas vergődést azért, mert ilyen bátor volt, visszabotorkált a saját szobájába, a pálcájával öt percre állított be egy időzítőt, és hagyta, hogy belezokogjon a vendégpárnákba, amelyeknek még mindig a férfi illata volt.

***

Draco becsukta az ajtót Hermione visszavonuló hátán, és azon tűnődött, vajon mikor kell majd felkeresnie egy gyógyítót; még ha a tünetei pszichoszomatikusak is, biztosan nem lehet normális, hogy csak úgy járkáljon egy nagy, fájó lyukkal a mellkasának közepén.

És most úgy kellett tennie, mintha kedvelné a nőt, nehogy rájöjjön, hogy valójában igen. Megkérdezte magától, hogyan sikerült valaha is abbahagynia egy ilyen dühítő nő gyűlöletét, majd a bordái mögötti üres tér jelentős csípésével arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg azóta az első nap óta nem gyűlölte őt, amikor öt évvel ezelőtt először járt az irodájában.

Akárhogy is próbálkozott, a hét hátralévő részében nem tudott aludni.

***

A Grimmauld tér egyik rózsaszín és sárga csíkos karosszékében foglalt helyéről Hermione elhúzta James ragacsos kezét az arcától.

– Szörnyű hibát követtem el.

Ginny egy zsebkendőt nyújtott át neki, hogy letörölje a lekvármaradványt az álláról.
– És melyik az? Az a gyerek, akit pozitívan, minden előzmény nélkül hamisan örökbe fogadtál? Vagy a kamu összeköltözés Malfoynak és a kamu flörtölés mindenfelé egy szánalmas kísérletben, hogy kamu megnyerj egy kamu háborút?

– Valójában mind a fentiek közül – vallotta be Hermione egy kis hangon, ami teljesen másképp hangzott, mint ő maga. – Gondolom, tudod, miért vagyok itt.

– Igazából azt hittem, hogy ez tovább fog tartani – válaszolta Ginny. – Felkészültem rá, hogy legalább egy hónapig nem látlak. – Lehet, hogy át kell gondolnia kemény álláspontját az ellen, hogy ultimátumokat használjon Jamesszel szemben, látva, hogy azok milyen jól működtek Hermione esetében.

– Nos, nem igazán volt más választásom. Szükségem van rád, hogy holnap vigyázz Lilithre.

– Rendben. Halljuk. – A lány lehajtotta a fejét.

Hermione nyugtató lélegzetet vett, és vigasztalásul megszorította James kerek hasát. A fiú tiltakozva vonaglott, és megragadott egy marék fürtöt, ami olyan hatásosan ragadt a tenyeréhez, hogy a lány azon tűnődött, vajon nem egy ragasztó bűbájt hajtott-e végre az első varázslataként.

– Igazad volt – mondta szerencsétlenül, és kitépte a haját a férfi szorításából.

– Hm… Azt hiszem, szeretném részletesebben is hallani – szólt Ginny. – Nem fogja teljesen eltörölni a szenvedést, hogy öt hosszú éven át hallgattam, ahogy nyafogsz miatta, de kezdetnek jó lenne.

Hermione legyőzötten lehunyta a szemét, majd csukva tartotta. Kevesebb az esélye, hogy megalázó könnyekben törjön ki, gondolta.

– Bizonyos közelmúltbeli események arra kényszerítettek, hogy megbékéljek azzal a ténnyel, hogy talán mégsem vagyok olyan érzéketlen, mint ahogyan azt valaha hittem, ami Malfoyt illeti. – Kicsit szipogott egyet.

– Nem, attól tartok, ez nem jó. Úgy kell mondanod, mint egy normális embernek.

– Rendben – ismerte el Hermione, a szemét még mindig erősen behunyva. – Igazad volt. Nem gyűlölöm őt. Határozottan szexelni akarok vele. Azt hiszem, én… – Arcát James puha fejéhez temette, és a többit az ott lévő selymes hajba motyogta. – Azt hiszem, nagyon tetszik nekem, Ginny.

Ginny drámaian nekidőlt a kanapé párnáinak.
– El sem tudod képzelni, milyen katarzist élek át most. Akkor miért nézel ki ilyen szerencsétlenül? Most, hogy bevallottátok, hogy tetszik nektek a másik, semmi sem állíthat meg.

– Mi nem tetszünk egymásnak! Utál engem.

– Ó, Godrik tökei. – Hermione kinyitotta a szemét, hogy Ginny majdnem lecsúszott a kanapéról, ezúttal frusztrációból.

– Szörnyű volt, Ginny. Megcsókolt, és én majdnem - nos, majdnem azt javasoltam, hogy keressük meg az egyik seprűszekrényt, amiről beszéltél, vagy csináljuk azt… azt az ülős dolgot. De az egészről kiderült, hogy csak egy csíny volt. Látnod kellett volna, hogy nézett rám. Szerintem még soha nem nézett rám ilyen undorral.

– Ez hihetetlen. Hihetetlen vagy.

– Mindegy, holnap egy álrandira kell mennem vele. Munkával kapcsolatos okokból, és nem, ennél többet nem mondhatok.

Ginny kínkeserves hangot adott ki a kanapé alól.
– Egy munkával kapcsolatos kamu randi? És kinek az ötlete volt ez a kamu randi?

– Hát, az övé, de…

– Kérlek, ölj meg! – könyörgött Ginny a padlóról.

Harry ezt a szerencsétlen pillanatot választotta, hogy a kandallón keresztül megérkezzen.
– Mit tettél a feleségemmel? – követelte.

– Hermione és Malfoy – szólalt meg Ginny, bár a szőnyeg kissé tompította. – Túl hülyék ahhoz, hogy szexeljenek.

Harry kikapta Jamest Hermione karjából, és védelmezően befogta a fülét.
– Traumatizálod a fiunkat!

– Ez nem egy igazi randi! – Hermione felkiáltott. – És csak azért mondtam el neked, mert szükségem van rád, hogy vigyázz Lilithre, amíg csináljuk.

Harry bámult rá.
– Nem, Harry! Amíg mi elmegyünk a kamu, munkával kapcsolatos randinkra. Nem fogunk szexelni!

– Mert túlságosan, hihetetlenül hülye vagy! – Ginny felemelte a fejét, hogy meghallja. – Vedd rá az őrült manódat! Én nem fogok hamis ürüggyel bébiszitterkedni.

– Nem, arra van szükségem, hogy vigyázz rá, nehogy veszélyes varázslatokat végezzen. Nagyon vigyázunk rá.

Harry elzavarta a fiát egy másik szobában biztonságba, és határozottan becsukta maga mögött az ajtót.

– Jó szórakozást a valódi érzéseiddel a hamis randevúdra, Hermione – szólt Ginny az új otthonából a kanapé alól, miközben Hermione a kandallón keresztül visszavonult. – Ez nem sülhet vissza!
hozzászólások: 0
feltöltötte: Nyx|2024. May. 23.

Powered by CuteNews