Fejezetek

írta: SENLINYU

Korhatár: 18 év

Erőszakos tartalom, kínzás, gyilkosság, PTSD, szereplő halál

30. fejezet - 5. visszaemlékezés
30. fejezet
5. visszaemlékezés

2002. április

A következő kedden Malfoy ugyanúgy viselkedett, mint az előző héten.

Okklumenciát tanított neki, hagyta, hogy gyakorolja a formákat és a technikákat. Nem okozott fájdalmat. Alig szólt hozzá egy szót is. Csak egyszer ért hozzá, hogy a fejét még hátrébb döntse, és szemkontaktust teremtsen. Aztán – miközben a gondolataiban járt – érezte, a keze még mindig a nyakán nyugszik, a hüvelykujját a torkán.

Nem volt szüksége arra, hogy megérintse. A lány tudta ezt. Könnyedén végrehajthatta volna rajta a legilimenciát több méter távolságból is.

Nem kíváncsiskodott. Nem ütötte bele az orrát olyan emlékekbe, amelyekbe a lány nyíltan nem akarta, hogy belekerüljön. Csak hagyta magát egyfajta gyakorlóbábuként használni a jelenlétét a kitérő mentális manőverezés elsajátításához.

Amikor a férfi visszavonult, a lány kíváncsian bámult rá.

– Hol tanultad ezt? Feltételezem, a nénikéd nem használta a technikát.

– Nem használta. – A fogait kissé kivillantotta, ahogy kimondta. – Egy könyvben olvastam róla. A Malfoy kúriának nagy könyvtára van. A legtöbb embernél nem működne, csak más természetes okklumentoroknál. Bár potenciálisan bárki megtanulhatja az okklumenciát vagy a legilimenciát valamilyen szinten, az mindig vagy fájdalmas, vagy olyan finom, és alig érzni, hogy megtörténik.

Ránézett a lányra, és vigyorogva hozzátette:
– Mondhatni kísérletezek rajtad.

Hermione megforgatta a szemét.

– A könyv is megkövetelte a testi kontaktust? – kérdezte kedves hangon, és célzottan szemlélte a férfi kezét.

Azonnal megbánta, hogy kimondta.

A keze enyhén megfeszült, épp csak annyira, hogy a pihenésből átváltott tartásba. A szeme elsötétült, ahogy az íriszei fokozatosan kitágultak.

– Nem. Ez…ez csak azért van, mert megtehetem.

A férfi vigyorgott, miközben előrehúzta a lányt, és lehajtotta a fejét, hogy megcsókolja.

Hideg csók volt. Az ajkai az övéhez nyomódtak, nem voltak vágyakozóak vagy szenvedélyesek.

Egyszerűen csak emlékeztető.

Arra, hogy képes rá.

Hogy visszafogottan viselkedett. Ha akarta volna, bármit követelhetett tőle, amit csak akart, és ő már beleegyezett, hogy megadja neki.

Hermione nem reagált a csókra. Csak hagyta, hogy a férfi hideg ajka ellenállás nélkül találkozzon az övével, amíg a férfi újra el nem húzódott tőle.

– Van valami információd a héten? – kérdezte, miközben a férfi keze lecsúszott róla, és hátralépett.

Egy tekercset húzott elő a talárjából, és átnyújtotta neki.

– Varázslatelemzés és az ellenvarázslatok információi új átkokról a Sötét Nagyúr átokfejlesztő részlegétől – mondta. – Jelenleg újakat tanítanak.

Hermione szétcsúsztatta a tekercset, és átfutotta a felsorolt információkat. Perselus már minden részletet megadott a Rendnek az átkokról, de Malfoy ezt nem tudhatta. Az, hogy ez eszébe jutott, annak a jele volt, mennyire hasznos és kezdeményező tud lenni. Ha elveszítik Perselust, Malfoy mindkét típusú információval tudott szolgálni.

Egy kiváló kém.

– Ez felbecsülhetetlen értékű információ – szólalt meg, és gondosan bepakolta a táskájába.

A férfi megvonta a vállát.

– Nem, tényleg. Ez életeket fog menteni. Eszembe sem jutott, hogy ezt kérjem. Hogy megtetted, nem is tudom, hogyan köszönhetném meg eléggé.

Malfoy homályosan kellemetlenül érezte magát a hála miatt.

– Mindegy. Nyilvánvaló információ volt, amit át kellett adnom. A halálozási arány az Ellenállásodban kezd feltűnően magas lenni. – Hermione érezte, hogy a vér kifolyik az arcáról, és a férfi bámult rá. – Mit gondolsz, meddig tudtok még harcolni?

A lány torka összeszorult.

– Ameddig csak kell, vagy amíg senki sem marad. Nincs B terv, Malfoy. Számunkra nincs megadás.

A férfi bólintott.
– Jó tudni.

Aztán szünetet tartott, mintha hirtelen eszébe jutott volna valami.

– Van fent Caithnessben egy menedékház, ahol sok gyerek van?

Hermione elvörösödött.

– Miért… miért kérdezed?

Az arca megkeményedett.

– Észrevették. Valószínűleg a hét végéig kiküldenek valakit, hogy nyomozzon. Ne hagyd, hogy bármit is találjanak.

Hermione élesen bólintott.

– Mennem kell – mondta, és az ajtóhoz sietett.

Puszta akaraterőből megidézte a testet öltött patrónust. Azóta, hogy elfeledtette saját magát a szüleivel, ezek küzdelmesek lettek számára. Több évébe telt, mire visszanyerte a képességét, és soha nem nyerte vissza teljesen azt az ezüstös ragyogást, ami az ötödik évében volt.

– Keresd meg Minerva McGalagonyt – mondta. – Mondd meg neki, hogy készüljön fel az evakuálásra!

Miközben a vidra elszaladt, a lány újabb varázslatot varázsolt. A karcsú, áttetsző lény a hátsó lábaira állt, és felbámult rá.

– Menj, keresd meg Kingsley Shackleboltot. Mondd meg neki, hogy szükségünk van egy új menedékházra Caithness számára.

Aztán elment, hogy megkeresse Mordont.

A gyerekek evakuálásának folyamata lassú és fáradságos volt. Képtelen volt mindegyikük saját maga hoppanálni, ami azt jelentette, hogy minden elérhető és könnyen elérhető Ellenállástagot mozgósítani kellett, hogy seprűnyélen, ismételt oldalirányú hoppanálások vagy thesztrálok hátán biztonságba vigyék őket. A zsupszkulcsok készítése túlságosan időigényes volt. Egyik menedékház sem kockáztathatta meg, hogy hop-por kapcsolattal rendelkezzen.

A távoli helyszín stratégiai döntés volt. A reménykedtek benne, hogy Voldemort számára észrevétlen marad, egy ilyen kisváros rengeteg furcsa gyerekkel. Utólag visszagondolva puszta szerencse, hogy ilyen sokáig sikerült nekik. Kevés jó lehetőség volt arra, hogy ennyi gyereket ilyen korosztályban megpróbáljanak újra elhelyezni.

Nem volt tartalék menedékházuk számukra. A gyerekeket több tucatnyi menedékházban kellett szétosztani. Kis csoportokban az Egyesült Királyság más részeire szállították őket, majd újraelhelyezték őket, bővítették a szobákat és új ágyakat alakítottak ki.

Hermione háromszor utazott. Miután az utolsóról visszatért, kimerülten dőlt a falnak. Több kisgyereket hoppanált keresztül egészen Észak-Írországig juttatott el. Hánytak, sikoltoztak és zokogtak minden egyes jelenésnél. Kénytelen volt megállni, és vigasztalni őket, amíg elég nyugodtak nem maradtak ahhoz, hogy újra biztonságosan tudjon hoppanálni anélkül, hogy bárkit is megsebesítene.

Minerva megjelent, és megállt Hermione előtt, arckifejezése ellentmondásos volt.

– A te információid? – kérdezte halkan Minerva.

Hermione bólintva válaszolt:
– Mordon mindenkinek elmondja, aki kérdezi, hogy egy rabló kihallgatása közben szerzett tudomást róla.

Minerva elismerően bólintott, majd összepréselte az ajkait, és néhány másodpercig Hermionét bámulta.

– Jó ember vagy, kislányom, remélem, ezt soha senki nem vonja kétségbe. Jól vagy… jól vagy?

– Nem csinált velem semmit. – Ez volt minden megnyugtatás, amivel Hermione szolgálni tudott.

Valami kibontakozott Minerva arckifejezésében. Élesen bólintott, majd elviharzott, hogy segítsen leszedni az őrzőszobrokat, összezsugorítani a bútorokat.

Hermione az időre pillantott. Telihold volt azon az éjszakán, és neki fluxus virágra volt szüksége.

Felállt, és kisétált a kastélyból, amíg el nem érte a megjelenésgátlók szélét. Aztán megkezdte az ugrások sorozatát vissza London felé.

Megállt egy nagy mezőn, ahol gyakran kezdett gyűjtögetni, a Deani-erdő közelében. Pálcáját előrenyújtva egy mutass rám bűbájt varázsolt, és azt követve kereste a gyomnövényt.

A hold ragyogó fénye éles árnyékba borította a fűtengert. A közeli fák fürtjei fekete függönyként emelkedtek a fényes éjszakai égbolt elé. Ahogy Hermione lecsúszott egy kis lejtőn, egy széllökés mozdult el a mezőn, úgy fodrozta a füvet, hogy az halkan suttogott. Ahogy a mozgó hang elhalkult, halk üvöltés hallatszott a Hermionétól lefelé eső fák közül.

A lány megdermedt.

Egy vérfarkas.

Eddig még sosem jártak vérfarkasok a környéken. Olyan fáradt és szórakozott volt, hogy eszébe sem jutott, hogy óvintézkedéseket tegyen.

Aztán újabb üvöltés hallatszott. Távolabb. Jobbra tőle.

És még egy üvöltés.

Egy vérfarkasfalka volt a Dean-i erdőben.

Majdnem elment, de tétován megállt. Fluxvirágra volt szüksége. Ha aznap éjjel nem jutott hozzá, akkor a következő hónapig nem tudott volna szerezni. El kellett készítenie a bájitalt. Perselus nem adott tanácsot, és nem szakított időt a bájitalok kitalálására, hacsak nem volt sürgős.

Lerohant a hegyről abba az irányba, amit a helymeghatározó varázslat mutatott.

Újabb üvöltés. Közelebb.

Előhúzta a zsebéből az ezüstkést, és olyan gyorsan kezdte szeletelni a fluxusfű darabjait, amilyen gyorsan csak tudta anélkül, hogy a bájital hatásosságát befolyásolta volna. Nem volt elég.

Újra elmondta a helymeghatározó varázslatot, és futott abba az irányba, amerre a pálcája küldte. Miközben ezt tette, felnézett, és meglátta egy vérfarkas éles, hosszúkás árnyékát, amint a lejtőn lefelé sétál felé.

Megcsúszott és majdnem elesett, amikor egy olyan helyre ért, ahol több fluxusfű volt, és pillanatok alatt levágta őket.

A vérfarkas kevesebb mint tizenkét lábnyira volt tőle, és támadó állásba lapult, amikor végül sarkon fordult, és a legközelebbi helyre hoppanált, ami eszébe jutott.

Hermione újra megjelent Malfoy kunyhójának lépcsőjén. Levegőért kapkodva leesett a legfelső lépcsőfokra, és zihálva ült, miközben próbálta visszanyerni a lélegzetét.

Az ajtónak támaszkodott, és lehunyta a szemét, miközben a szíve továbbra is hevesen vert.

Szörnyen rosszul érezte magát. El sem hitte, milyen gyorsan elfáradt a futástól. Égett a nyelőcsöve, és éles, szúró fájdalom járta át a tüdejét minden egyes belégzéskor.

Azon kívül, hogy bájital-alapanyagok után kutatva bolyongott a vidéken, Hermione nem vett részt semmilyen fizikailag megerőltető tevékenységben. Miután kirángatták a harcból, nem volt ideje edzeni vagy gyakorolni, vagy akár csak aggódni a fizikai állóképessége miatt.

Merlinre, teljesen haszontalan volt. Ha valaha is újra csatatéren találná magát, valószínűleg pillanatok alatt meghalna.

A légzése kiegyenlítődött, de még egy percig a helyén maradt, miközben megpróbálta akaratlagosan lelassítani a szívverését.

A mögötte lévő ajtó hirtelen kitárult, és a lány hanyatt bedőlt a kunyhóba.

A feje a fába csapódott, és csillagok villantak a szeme előtt, amikor felfedezte Malfoyt, aki dühösen bámult rá.

– A francba, Granger, mit csinálsz?

– Malfoy? – mondta, és zavartan bámult fel a férfira. – Mit keresel itt?

– Mit keresek én itt? – vicsorgott a férfi. – Te aktiváltad a védelmi bűbájt. Feltételeztem, hogy szükséged van rám valamiért.

– Óh – szólt Hermione, és forróság színezte be az arcát. – Nem tudtam, hogy a megfigyelő varázslatok túlnyúlik a szobán. Nem akartalak zavarni.

Megfordult és felállt.

Malfoy fel-le nézett rá.

– Mit csináltál?

– Fluxvirágra volt szükségem, amit telihold alatt szüreteltem – magyarázta, és megállapította, hogy még mindig enyhén zihált. – És ott voltak a vérfarkasok. Nem tudtam várni a következő hónapig. Így hát el kellett menekülnöm, és menet közben próbáltam összegyűjteni őket. De már nem vagyok túl fitt. Felfújt a szél. Ez volt a legközelebbi hely, ahová hoppanálással el lehetett jutni. Szóval próbáltam visszanyerni a lélegzetemet.

– Hol szereztél fluxusfüvet? – A hangja éles volt.

A lány a válla fölött gesztikulált.

– Van egy mező a közelben, a Deani-erdőben. Az az egyik olyan hely, ahová bájitalalapanyagokért szoktam menni.

– Általában…

Szünetet tartott.

– Éjszaka a vidéket járod. Gyűjtögetsz? – A férfi arckifejezése megdermedt.

– Igen. – Hermione bólintott, és a férfit nézte. – Ezt már említettem.

– Nem... azt mondtad, hogy bájitalalapanyagokat szerzel. Feltételeztem, hogy ez azt jelenti, hogy van egy beszállítód. – A férfi arckifejezése egyre keményebb lett, és a tekintete vádló volt, mintha a lány hazudott volna neki.

Hermione hitetlenkedve bámult rá.

– Én egy terrorista vagyok. Egy kisebb vagyonba kerül a bájitalalapanyagok megvásárlása a feketepiacon. Nem fogom elpazarolni a költségvetésemet, amikor ingyen és jobb minőségben is hozzájuthatok, ha magam végzem el a munkát.

– Szóval a varázslatos Nagy-Britannia vidékét járod éjszaka bájitalalapanyagokat gyűjtögetni? Egyedül?

– Nyilvánvalóan – mondta Hermione szipogva. – Ezért találkozunk kedd reggelente, miután végeztem.

Hosszú csend következett.

– Nem lehet. – Jelentette ki a véglegesség hangján. – Abba fogod hagyni. Bent maradsz abban a szomorú kis védett házban, ahol gyógyítani tartanak, és nem mész többé gyűjtögetni.

Hermione néhány döbbent másodpercig felháborodottan bámult rá.

– Egészen biztosan nem fogom! Nem te irányítod, hogy mit csinálok.

A férfi arckifejezése megkeményedett, a szemében egy ragadozó csillogása jelent meg.

– Valójában igen. Elfelejtette már? Az enyém vagy. Ha azt mondom, ülj ebben a szobában, és bámuld a falat jövő hétig, akkor a szavadat adod, hogy megteszed.

Hermione érezte, ahogy a düh átjárja.

– Nem, nem tenném. Mert a szavadat adtad, hogy nem avatkozol bele a munkámba a Rendben. A gyűjtögetés a munkám része. Ez nem képezi vita tárgyát. Ha mindent irányítani akarsz, amit csinálok, akkor várnod kell, amíg győzünk. Te is a szavadat adtad.

Malfoy bámulva állt, a tekintete számító volt. Aztán hirtelen témát váltott.

– Szóval, túljártál a vérfarkasok eszén?

A lány elpirult.

– Nem. Úgy értem, végéig nem voltak nagyon közel hozzám. Legfeljebb talán száz métert futottam.

– És még mindig lihegsz ettől? – kérdezte szkeptikusan.

– Én… én a gyűjtögetésen kívül nem igazán szoktam terepszemlét tartani. Nincs nagy szükségem arra, hogy az állóképességemen dolgozzak – mondta, védekezően kihúzva magát.

Malfoy szája hirtelen tátva maradt, összecsukta, és néhány másodpercre a szeme elé ejtette a kezét, mintha próbálná összeszedni magát. Aztán elhúzta a kezét, és a lányra meredt.

– Pontosan mikor átkozott meg téged utoljára valaki? Gondolom, az alapvető párbajozást gyakorlod, tekintve, mivel olyan fontos vagy, hogy már nem engednek harcolni. Bizonyára, mivel kiengedtek, egyedül, az éjszaka közepén, a védekezésednek elsőrangúnak kell lennie.

Hermione lesütötte a szemét, és a táskája szíját babrálta.

– Nagyon elfoglalt vagyok. Részben azért vontak ki a harcból, mert sok más dologra is szükség van.

– Mióta tart ez, Granger? – A hangja kemény volt.

Körbepillantott a szobában. Ezen a hülye helyen még csak nem is volt semmi, amit úgy tehetett volna, mintha nézegetne. Egy csomóra összpontosított a padlódeszkák között.

– Már… valószínűleg úgy két és fél éve – mondta halkan.

A férfi a kezébe ejtette az arcát, és hallgatott, mintha még csak ránézni sem bírna.

Hermione megforgatta a szemét.

– Akkor én megyek is – szólt hosszan, éles hangon. – Bocsánat, hogy zavartalak. Nem fordul elő többet.

– Kiképezlek – közölte Malfoy hirtelen, felegyenesedett és lefelé bámult rá.

– Micsoda? – A lány zavartan bámult rá.

– Én foglak kiképezni téged – mondta lassan. – Mivel úgy tűnik, hogy téged leállítani nem lehet. Nem fogom az időmet vesztegetni arra, hogy egy új kapcsolattartóval foglalkozzak a Rendből, mert nem vagy elég okos ahhoz, hogy harcképes maradj. Tekintettel arra, ahogyan mindannyian harcolnak, biztos vagyok benne, bárki más, akit kapnék, szar lenne az okklumenciában, és valószínűleg előbb-utóbb elkapnák egy harcban.

Nos, Malfoy mardekáros önfenntartási ösztöne minden bizonnyal még mindig erős volt. Hermione bosszúsan felsóhajtott.

– Tényleg nem szükséges. Én nem harcolok. Ritkán adódnak problémák, amikor gyűjtögetek. Nem kell aggódnod, hogy kellemetlenséget okozna, ha elveszítenéd a drága hadizsákmányodat.

– Tényleg? – közölte könnyedén, miközben a lány felé lépett. – Nem akarod? Mert hamarosan befejezed az okklumencia tanulását. Gondoltam, inkább párbajgyakorlással töltenéd az idődet, mint azokkal a más tevékenységekkel, amelyekben a részvételt megkövetelhetnék tőled.

Hermione rápillantott a férfira.

Kételkedett, hogy a varázslónak szándékában állna véghezvinni a halványan leplezett fenyegetését, mivel a férfi nem mutatott különösebb hajlandóságot rá. Ha párbajozni akarta tanítani, nem volt semmi gond. Hermione minden bizonnyal jobban örülne ennek. Továbbra is időt kellett töltenie vele. Nem lenne képes sikerrel teljesíteni a küldetését, ha nem töltenének időt egymással.

– Jól van – csattant fel a lány, és az arckifejezése halvány gúnyban csapott át

– Olyan keserűnek tűnsz. – A férfi arckifejezésében gonosz gúnyolódás volt. – Azt hitted, hogy azt követelem dugjunk, pedig nem. Csalódott vagy?

– Csak az álmaidban – mondta a lány, és rávillantott a férfira.

– Minden éjjel.

Megforgatta a szemét.

– Minden partneredet megveszed? – kérdezte, a hangja édes volt, az arckifejezése pedig leereszkedő. A férfi még csak nem is pislogott.

– Élvezem a szakmaiságodat – mondta fásultan, és úgy bámulta a plafont, mintha egy mantrát mondana. – Tiszta vonalak. Semmi dráma. Nem vagyok köteles úgy tenni, mintha érdekelne.

Az utolsó szóra gúnyosan felmordult, mintha a törődés a legbántóbb fogalom lenne, amit az ember ismer.

– Hát persze. Ez nagyon is rád vall.

– Nagyon is – értett egyet halvány mosollyal.

Csend lett. Hermione legszívesebben azt mondta volna neki, hogy aljas, de biztos volt benne, a férfi már tudja. Fáradtnak érezte magát, és ettől kedve támadt kegyetlenkedni.

– Beszélgetsz velük és sírsz, elmondod nekik, milyen szomorú és magányos az életed? Vagy csak úgy szó nélkül lehajolsz hozzájuk? – kérdezte, és a hangja a gúnyolódástól lengett.

A férfi szeme felvillant.

– Akarod, hogy megmutassam? – A hangja éles és hideg volt, mint egy jégszilánk.

Hermione közelgő összecsapása a vérfarkasokkal még mindig felpezsdítette az adrenalinszintjét. Hozzászokott a kórházi kórterem nagy stresszéhez, de ez mindig valaki más élete miatt volt. Úgy érezte, hogy a halál közeli találkozása miatt magasra szökik a láza. Hirtelen megértette Harryt. Úgy érezte, bármire képes lenne.

Malfoy fenyegetésére hirtelen gondolat fogalmazódott meg benne.

Felnézett rá, felemelte az állát.

– Nem fogod. – A férfi szeme kegyetlen lett, de mielőtt válaszolhatott volna, a lány folytatta. – Túl valóságos lenne számodra. Olyannal csinálni, akit ismersz. Valakivel, akit újra látnál. – Összezavarná azokat a tiszta vonalakat.

– Tesztelsz engem, Granger? – A hangja mély volt és simogató.

A lány rábámult a férfira.

– Azt hiszem, igen – mondta hűvösen, de a szíve hevesen kezdett dobogni a felismeréstől, hogy mit tett az imént.

A férfi lehajolt, a tekintete kemény volt, amíg az arca centiméterekre nem volt a lányétól.

– Vetkőzz le!

Hermione nem tántorodott el, és a varázsló sem, így lassan közelebb lépett, amíg a nő hátrált. A férfi föléje magasodott. A szemei csillogtak.

– Megöl téged, ugye? A csodálkozás. Azt vártad, hogy ezt rögtön megteszem veled. Szóval a várakozás…az, hogy próbálod kitalálni, mikor jutok hozzád, jobban zavar, mint a gondolat, hogy ténylegesen dugnod kell velem – gúnyolódott. – Nos, most már figyelek rád. Vetkőzz le!

Hermione felbámult rá, és érezte, hogy az arca forróvá válik, még akkor is, amikor a teste többi része egyre hidegebbé válik.

– Még csak nem is akarsz engem. Miért vontál be engem is a követeléseid közé? Mi értelme van ennek? – kérdezte. A hangja dühös és zavarodott volt.

A férfi elvigyorodott.

– Igazad van. Nem kellesz nekem.

Nem kellett volna fájnia, hogy ezt mondja, de valahogy mégis fájt. Különösen, ha a bosszúálló gúnyos arckifejezésével együtt, ahogy a lányra meredt.

– Azonban a birtokolni téged sosem fog megunhatóvá válni. Most és a háború után sem. Alig várom, hogy lássam, mennyire keservesen meg tudlak bántai ezekkel a szavakkal. Szóval, vetkőzz le! – A hangja mélyre ereszkedett. – Vagy azt akarod, hogy én tegyem meg helyetted?

Hermione keze az inge gallérjához ért, és védekezően megmarkolta. Annyira megrémült és dühös volt, hogy azt hitte, sírni kezd. Tényleg a férfié volt. Beleegyezett a dologba. Az állkapcsa megremegett, és a keze is remegni kezdett.

– A hatalom felizgat, ugye? – A hangja remegett a dühtől, miközben kényszerítette magát, hogy kigombolja az inge legfelső gombját. – Bántani valakit, aki nem tud… vagy nem akar… visszavágni. Felhasználni azt, ami az embereket érdekli, hogy megkínozd és ketrecbe zárd őket, és kényszerítsd őket dolgokra. Pontosan olyan vagy, mint Voldemort.

Malfoy arckifejezéséből hirtelen eltűnt a rosszindulat, és elsápadt. A dühének fékje hirtelen eltűnt, a sötétség és a mágia hullámokban ömlött belőle, betöltve és kavarogva a levegőben.

A jéghideg düh, ami az arckifejezésében megjelent, megdöbbentő volt. A szemei elsötétültek, az ajkai vicsorba görbültek, és egyre sápadtabb lett, ahogy a lányt bámulta.

Hermione szemei rémülten tágra nyíltak, és a lány összerezzent, erőt véve magán.

A düh szökőárja emelkedett fel körülötte.

– Kifelé! – csattant fel a férfi.

A lány mozdulatlanul meredt rá. Mint egy félelemtől megkövült állat.

A férfi dühösen vicsorgott. Hirtelen a kunyhó ajtaja olyan hevesen csapódott ki, hogy a zsanérok elpattantak, és a földre zuhant.

– Kifelé! – üvöltötte.

Hermionénak nem kellett további felszólítás. Az ajtó felé rohant, és abban a pillanatban, ahogy érezte, hogy elhagyja a védőrácsokat, máris hoppanálásba lépett.

Amikor belépett a Grimmauld tér ajtaján, a rémülettől remegve omlott össze az előcsarnok padlójára.

Hülye. Ostoba. Hülye. Szidta magát, és próbálta kényszeríteni magát, hogy lélegezzen. Úgy érezte, mintha pánikrohamot kapott volna.

Nem értette, mi késztette arra, hogy megpróbálja provokálni a férfit. Ha nem az éjszaka közepén lett volna, most a padlóba verte volna a fejét az idiotizmusa miatti csalódottságtól.

Azok után, hogy számtalanszor leszidta Harryt, figyelmeztette az ostoba izgalomkeresés következményeire, talán még meg is verte volna.

Egy idióta volt.

A kezét a dobogó szíve fölé szorította, és a könyökhajlatába ejtette az arcát. Halkan nyöszörgött.

Draco Dormiens Nunquam Titillandus.

Csakhogy nem egy alvó sárkányt csiklandozott. Úgy tűnt, a tettei inkább a keringőzés és a fejbe verés birodalmába tartoztak egy ütővel.

Malfoyra szükségük volt. Kétségbeesetten szükségük volt rá, és egy kis adrenalintól elvesztette a fejét.

Igaza volt, nem tudta kezelni a rettegést. Az állandó várakozást. Kimerítette magát abban, hogy azon töprengjen, vajon mit akarhat a férfi. Hogy mit szándékozik tenni vele. Folyamatosan várta, hogy a másik cipő is eldőljön. Ez elevenen felemésztette.

Ha bántani vagy megdugni akarta, csak tudni akarta, és azt akarta, hogy megtegye.

Minden héten elmegy hozzá, bizonytalanul, hogy mit tesz vele legközelebb…

…darabokra törte.

Az ajtóhoz húzódva az ajkába harapott. Igyekezett nem sírva fakadni, ahogy az adrenalináradat elvesztette hatalmát, és azon kapta magát, hogy élesen lezuhant a mélybe. Elöntötte a rémület és a kétségbeesés.

A kezébe temette az arcát, és halkan zokogott.

Az aggodalma valószínűleg épp most került a Rendnek a háborúba. Vagy legalábbis számtalan életbe.

Meg kellett találnia a módját, hogy helyrehozza a dolgot.

Átölelte magát, és megpróbált megnyugodni és gondolkodni.

Lélegezni. Lélegezz. Lélegezz.

Amikor a mellkasa végre abbahagyta a remegést, felállt, és lesöpörte a könnyeit.

Felment a bájitaltartalék raktárhoz, elrakta a fluxust, és néhány percig próbálta rendezni a gondolatait, és rávenni a kezét, hogy ne remegjen.

Aztán továbbment a szobájába.

Az ajtó résnyire nyitva volt. Ami furcsa volt, mert általában ő és Ginny is kényesen ügyeltek arra, hogy az ajtót zárva tartsák. Grimmauld tér nem volt széles körben hozzáférhető az Ellenállás számára, de időnként akadtak kíváncsiskodó egyének, akik nem tisztelték a magánéletet vagy a személyes holmikat.

Hermione bekukkantott, majd meglepetten hátraugrott.

Ginny és Harry félmeztelenül álltak, és ha eddig nem is, úgy tűnt, hogy alig néhány másodperc választotta el őket a dugástól.

Hermione egy gyors magánélet-bűbájt varázsolt az ajtóra, és elsietett. A lépcsőfokokon megállt és tétovázott. Grimmauld szobái jelenleg zsúfoltak voltak. A Caithnessből számos idősebb gyereket hoztak oda.

A földszinti szalont jelenleg az összes gyerek elfoglalta. Nem sok hely maradt, ahol aludni lehetett.

Nagyon fáradt volt. A sírógörcs miatt belsőleg üresnek érezte magát.

Bebújt az egyik ablakülésbe, és megpróbált elaludni, de az elméje nem akart elcsendesedni. Folyton a Malfoyjal folytatott beszélgetését játszotta újra és újra. A bájital miatt bosszankodott, amit főznie kellett. Újraélte a pillanatot, amikor Malfoyból kiáradt az összes düh, és a férfi ráüvöltött.

Nem bántotta őt.

Minden lehetősége megvolt rá, és a kelleténél több a dühe, de visszatartotta, és inkább elüldözte a lányt.

Egy gyilkos halálfaló valamiféle erkölcsi kódexszel. Egy oximoron, ha valaha is létezett.

Ennek összefüggésben kellett állnia azzal az indítékkal, hogy segítsen a Rendnek.

Mit akart?

Mélységesen bosszantotta, hogy nem tudott rájönni.

Miután fél órán át forgolódott az ablakülésen, sóhajtva felült. Nem akart addig próbálkozni Perselus bájitalának elkészítésével, amíg ki nem piheni magát. Feltápászkodott, és felment a ház legfelső emeletére. Ott volt egy gyakorlószoba.

Benézett, és üresen találta.

Elindult a terem közepére, és a pálcáját elővéve elkezdett néhány párbajpózon végigmenni.

Amikor visszatért az Európa-szerte végzett gyógyítóképzéséről, mindössze két kisebb harcban vett részt, mielőtt a Rend úgy döntött, végleg kivonja a harcból. A távol töltött évek után berozsdásodott, sokkal kevésbé volt jártas a párbajban, mint bárki más a korosztályában. A többi DS gyors volt, és erőteljes varázslatokat használt, kitért és cselezett, miközben még távolról is kiváló pontossággal dolgozott.

A gyógyítás kényes volt. Szinte mindig vissza kellett tartani magát. Közeli munka, az apró részletekre való odafigyeléssel.

Újra megpróbálni a párbajt olyan fordulatot jelentett a technikában, ami szörnyű volt neki.

Ron és Harry elég sok időt szentelt arra, hogy segítsen neki felzárkózni, de mielőtt ez sikerült volna, Kingsley azt tanácsolta, teljesen kivonják a harcból. Senki sem mormogta, hogy nem ért egyet.

Hermione megértette az indoklást, de évekkel később még mindig fájt a döntés. Úgy érezte, mintha valahogy kudarcot vallott volna, és mintha kitaszították volna – távol mindenki mástól.

Az eredeti csoport egy olyan szoros harci egységgé vált, amelynek ő nem volt a tagja.

Hermione az ajkába harapott, és olyan erőteljesen varázsolt Protegót, amilyen erőteljesen csak tudott. A pajzs kivirult előtte.

Megkönnyebbülten felsóhajtott, miközben visszavonta a varázslatot. Legalább ez még sikerült neki.

Bűbájok sorozatát szórta a terem túloldalán álló bábukra. A fele eltalálta a célpontját. Egyik sem pontosan.

Elpirult, és újra megpróbálta. Másodszorra valahogy rosszabbul sikerült neki.

Hermione szidta magát. Egyhelyben állt. Nem egy csatatéren. Nem úgy, hogy közben varázslatok irányultak vissza rá.

Szarul volt.

Abban a valószínűtlen esetben, ha Malfoy kiképezné, darabokra szaggatná, amilyen ügyetlen lett.

Megvonta a vállát, és újra megpróbálta.

Néhány összetettebb átkot szórt.

Nos, ez sikerült neki.

Nem volt hiányos a jártassága, ha harci mágiáról volt szó. Egyszerűen csak a tényleges harci aspektusban volt szörnyű.

Ez némi vigaszt jelentett.

Nos, nem igazán.

Addig folytatta, amíg annyira elfáradt, hogy a keze remegett a kimerültségtől. Aztán az egyik edzőszőnyegre huppant, és elaludt.

– Hermione, a pokolba is! Mit keresel itt?

Hermione másnap reggel hunyorogva látta, hogy Ron ott áll fölötte, mellette Ginny, Neville, Dean, Seamus, Lavender, Parvati, Padma, Fred és Angelina.

Nyögve ült fel, és megdörzsölte a szemét.

– Az ágyamat elvitték az átköltözéskor – hazudta, miközben Ginnyre vetett egy pillantást. – Azért jöttem ide, hogy aludjak.

– Óh – mondta Ron. – Nos, most egy támadóalakzatot fogunk gyakorolni, mielőtt Neville-nek és Seamusnak el kell indulnia arra a felderítő küldetésre. Szóval, szükségünk van a szobára.

Hermione bólintott, és felállt.

– Megnézhetem? – találta magát azon, hogy megkérdezze.

Ron összeráncolta a homlokát, és a lányra meredt.

– Persze. Ha van rá időd. Csak tartsd fent a pajzsot. Sok boszorkányság fog itt menni.

Hermione a sarokba húzódott, és figyelte, ahogy Ron felvázolja a stratégiát. Nem tudta követni az összes kifejezést, amit használtak. Nem hagyományos harci terminológia volt, inkább egyfajta gyorsírás, ami az idők során alakult ki a harcosok között. A saját nyelvük.

Ahogy szétszóródtak a teremben, pajzsot vetett maga köré. Ron egy bűbájjal aktiválta az egyik védelmet a teremben, majd mindenki elkezdett egy sor bűbájt dobni a falak felé.

A varázslatok visszapattantak, és ide-oda pattogtak a szobákban. Hamarosan a szoba tele volt repülő átkokkal.

Hermione figyelte, ahogy a DS tagjai elkezdtek átrohanni a támadóalakzaton. Varázslataik mind precízek voltak. A pajzsaik erősek. Egyiküket sem találták el a repülő varázslatok. Ösztönös volt számukra. Tudták, mikor kell megújítani a pajzsukat. Tudták, hogy a többiek hogyan harcolnak; ki fogja őket fedezni. Szorosan harcoltak, és szavak nélkül varázsoltak.

A harci képességeik messze felülmúlták az övét. Csoda kellett ahhoz, hogy utolérje őket.

Kétszer is végignézte, ahogy végigfutnak az alakzaton, mielőtt megfordult, és kisurrant a gyakorlóteremből.

Elment a bájitaltartalék raktárához, összeszedte a hozzávalókat, és felkészült a főzéshez.

A következő kedden Whitecroftba hoppanált, és lassan megközelítette a kunyhó helyét.

Kíváncsi volt, vajon Malfoy ott lesz-e. Imádkozott, hogy ott legyen.

Fogalma sem volt, hogyan hozhatná rendbe a dolgokat, ha a férfi még csak meg sem hajlandó megjelenni. Csak remélni tudta, bármi is készteti a kémkedésre, az elég motiváció ahhoz, hogy a tettei ne tudják eltántorítani.

Ha nem volt ott, akkor várni fog.

Ha ott volt, remélte, hogy csak megbünteti, és túlesik rajta, ahelyett, hogy arra kényszerítené, folyamatosan rettegjen tőle.

Az ajtót megjavították. Megacélozta magát, és kinyitotta.

Üres volt.

Miután várt egy percet, odament az asztal melletti székhez. A gyomra összeszorult a rettegéstől, és azzal próbálta elterelni a figyelmét, számtani képleteket mondogatott, miközben ott ült.

Egyszerűen nem kellett tovább gondolkodnia azon, hogy mi történhet ezután.

Hirtelen éles pukkanás hallatszott, és a lány felállt, majd élesen megfordult, amikor Malfoy megjelent. Állt és bámult rá, arckifejezése megfejthetetlen volt.

Hermione nem szólt semmit. Csak nézte a férfit. Megkönnyebbült, hogy nem reszketett.

Kényszerítette magát, hogy találkozzon a férfi tekintetével. A rémület tűszúrásszerű érzés kezdett végigfutni a gerincén. Hirtelen fázni kezdett. Érezte, hogy a tarkóján égnek áll a szőr, ahogy megfeszítette magát.

Látta, hogy a férfi állkapcsa összeszorul, és elfordította a tekintetét.

Láthatóan nem állt szándékában először megszólalni.

Mély levegőt vett. Szüksége volt rá. Láthatóan még mindig dühös volt rá, de ezt helyre kellett hoznia. Bármi áron.

– Sajnálom – mondta kétségbeesetten. – Elvesztettem a fejem, és átléptem egy határt. Sajnálom. Bármit kell tennem, hogy jóvá tegyem… megteszem, amit csak akarsz. Csak hadd hozzam ezt rendbe!
hozzászólások: 0
feltöltötte: Nyx|2022. Sep. 08.

Powered by CuteNews