Fejezetek

írta: SENLINYU

Korhatár: 18 év

Erőszakos tartalom, kínzás, gyilkosság, PTSD, szereplő halál

31. fejezet - 6. visszatekintés
31. fejezet
6. visszatekintés

2002. április

Draco szúrósan nézett rá, és a tekintetében volt valami, amit a lány nem tudott leolvasni, miközben végigfutott az arckifejezésén.

– Semmi baj – mondta kemény hangon. – Amikor azt mondtam, azt akarom, hogy hajlandó legyél a szexre, az azt jelentette, nemet is mondhatsz. Bár talán próbáld meg inkább kimondani, ahelyett, hogy szándékosan provokálsz engem.

Hermione döbbenten bámult rá.

Ökölbe szorította a kezét, és a homlokához emelte, mintha fájna a feje.

– Akarod folytatni az okklumenciát? – kérdezte.

Hermione kissé megmoccant, de nem válaszolt. Úgy érezte, kihozták a sodrából. A beszélgetés nem volt… nem volt…

Mire gondolt a férfi?

Talán csak egy csel volt, amivel meglepje őt?

Ha volt is joga nemet mondani dolgokra, a férfi biztosan nem vette a fáradságot, hogy ezt közölje vele. Sőt, épp az ellenkezőjére utalt. Bár… igazából nem sok mindent tett, ami nem elsősorban csak azért volt, hogy provokálja a lányt.

Szóval…

A lány óvatosan nézett fel a férfira.

Valami, amit aznap este mondani akart neki, véletlenül megütött a varázslóban valamit. Mélyen.

Mit mondott a boszorkány?

Az a hatalom felizgatta. Bántani valakit, aki nem tudott – vagy nem akart – visszavágni. Felhasználni azt, ami fontos az embereknek, kínozza és ketrecbe zárja őket, és kényszeríti őket, hogy megtegyenek dolgokat. Hogy ugyanolyan volt, mint Voldemort…

A lány azt mondta, ő is ugyanolyan volt, mint Voldemort.

Valószínűleg ez volt az. Valószínűleg jobbnak tartotta magát a mesterénél. Talán azt gondolta, ha segít a Rendnek megdönteni Voldemortot, akkor az egy hatalmi űrt hagy maga után, amit ő betölthet.

A gondolattól a lány belsője is felfordult.

Vajon tényleg ez volt az oka? Kijátszotta a két oldalt egymás ellen, és azt hitte, az utójátékban magához ragadhatja a hatalmat?

Talán ellenezte Voldemort rémuralmát, a támadásokat, amelyeket a Rend bemártására használt, és az összes kínzást és kísérletet. Malfoy valószínűleg azt képzelte, hogy ő majd előkelő módon fog uralkodni, ahol a nők látszólag „hajlandóak”, a kivégzések pedig szertartásosak.

Mégis úgy tűnt, Malfoy több volt, mint sértődött. A dühe… a düh, amit magában hordozott, bizonyára nagyobb volt, mint pusztán az egó vagy a becsvágy.

A lány óvatos arckifejezése mintha bosszantotta volna. Enyhén sziszegett, és a fogai megvillantak.

– Elég, ha csak annyit mondok, hogy nem foglak bántani – szólalt meg a férfi. – Szóval ne nézz rám úgy, mintha azt várnád, hogy hátba átkozzalak.

A szavaktól Hermione összerezzent. Ha nem akarná annyira kétségbeesetten biztosítani, hogy a férfi továbbra is kémkedjen nekik, akkor gúnyosan fintorogva megkérdezte volna, miért nem tett ilyen engedményt Dumbledore-nak. A varázsló mintha látta volna a lány arckifejezésében a visszavágást, és megrándult az álla.

Elharapta a nyelvét, és kínosan körülnézett a kunyhóban.

– Tényleg be akarom fejezni az okklumencia tanulását.

– Rendben. – A férfi hangja csípős volt, és úgy tűnt, elkendőzi a dühét. Az arca ismét hideg, közömbös maszkká simult. Ezüstös szemei azonban továbbra is a lányt tanulmányozták. A boszorkány szinte érezte a tekintetét a bőrén.

A férfi megindult felé.

Egyszerre érezte ugyanolyannak, és mégis másnak. Mintha ugyanazokon a mozdulatokon menne keresztül, csak tudatosabban, mint korábban. Volt benne valami finom, túlzott precizitás.

Ujjhegyeivel hátra billentette a lány fejét. Amikor mélyen a szemébe nézett, olyan keserűséget látott, amiről nem gondolta volna, hogy korábban ott volt.

Fájdalommentesen süllyedt el a lány elméjében.

A következő két hétben több volt a hasonlóság. Még több okklumencia, és egy visszafogott Malfoy. A beszélgetés továbbra is akadozott, bár a varázsló nyújtotta információ bőségesen áramlott, és minden esetben megalapozott maradt.

Hermione minden héten szidta magát, amikor a férfi elhoppanált, miután kevesebb mint egy tucat szót váltott vele.

A róla készült pszichológiai analízise megrekedt. Minden héten újabb és újabb kérdéseket tett fel, amelyekre nem kapott választ. A lehetséges indítékok listája a nagylelkűtől a szörnyűségig terjedt.

Látszott rajta, hogy már majdnem végzett az okklumenciaképzéssel. Malfoy behatolásai az elméjébe egyre kínzóan fájdalmasabbak és agresszívabbak lettek, amivel tesztelte a technikáját és a képességeit.

A lány kísértést érzett, hogy megkérdezze, vajon szándékozik-e még párbajozásra képezni, de félt felhozni a témát.

Kezdte magát kétségbeesettnek érezni.

Amikor a kunyhóhoz ért, idegesen járkált, és próbált kitalálni valamit, amivel megtörhetné a kínos helyzetet. Valahogyan csak el kellett jutnia hozzá. Valami gyenge ponthoz, amivel bejuthatna a házba.

Malfoy egy hirtelen pukkanással jelent meg előtte, és mintha kissé megrándult volna, ahogy kiegyenesedett.

Hermione elég gyakran látta már ezt a finom arckifejezést ahhoz, hogy azonnal felismerje, akármilyen gondosan leplezte is. Gondolkodás nélkül előrántotta a pálcáját, és gyors diagnosztikát varázsolt rá.

Mielőtt lefelé pillanthatott volna az eredményért, Malfoy előrevetette magát, kirántotta a pálcáját, és a falhoz szorította.

– Mit csinálsz? – vicsorgott a férfi.

Jól van. Valószínűleg nem szokta hagyni, hogy az emberek varázsolatokat alkalmazzanak rajta. A boszorkány mereven találkozott a varázsló szemével.

– Megsérültél.

A férfi elrántotta a kezét a lánytól, és hátralépett.

– Semmiség – szólalt meg. – Majd később elintézem.

Hermione tekintete a színekre és a pálcáját körülvevő részletekre esett, amelyek néhány méterrel arrébb, a földön hevertek, és a legnyilvánvalóbb részeket olvasta le.

– Több bordatörésed van, agyrázkódásod és belső zúzódásaid. Tíz percbe fog telni, mire helyrehozom – vetett rá egy éles pillantást. – A következő alkalommal még jobban fog fájni a hoppanálás, ha hagyod a töréseket, és tovább csinálod, a bordáid teljesen eltörhetnek. Kilyukaszthatod a tüdődet. Ha szilánkok maradnak, a bordákat el kellene távolítani, majd újranöveszteni.

A varázsló néhány pillanatig bámult rá, mielőtt megforgatta a szemét.

– Rendben.

A boszorka letérdelt, és felkapta a pálcáját.

– Vetkőzz le… deréktól felfelé.

A férfi egy pillanatra mozdulatlanná vált.

– Azt hittem, ez az én szövegem – mondta végül, miközben mereven felnyúlt, és lecsatolta a köpenyét, és hagyta, hogy az hanyag egy kupacban összegyűljön a padlón. – Ha annyira akartál engem, csak kérned kellett volna.

A férfi nyíltan hamisan rávigyorgott a lányra.

Mindenkinek megvoltak a módszerei a fájdalom kezelésére. Harry nagyon csendes lett, míg Ron olyanná vált, amit Fred és George „ribancnak” nevezett. Seamus és Charlie olyan hangerővel és hosszan káromkodott, hogy el kellett hallgattatni őket.

A fájdalom egyértelműen még szarkasztikusabbá tette Malfoyt, mint amilyen amúgy is volt.
Ez legalább azt jelentette, hogy újra beszélgetett vele.

Hermione a szemét forgatta.

– Igen. Semmi sem hoz úgy lázba, mint egy lila és zöld véraláfutásokkal tarkított has látványa.

– Mindig is tudtam, hogy egy szadista ribanc vagy.

A megjegyzés annyira váratlanul érte Hermionét, hogy nevetésben tört ki. Malfoy látszólag meglepődött a sikerén, miközben elkezdte kigombolni az ingét, és ügyetlenül próbált levetkőzni.

Megsérült a válla.

Hermione lassan kinyújtotta a kezét, mintha egy védekező állathoz közeledne. A férfi nem hátrált meg, így a nő nekilátott, és óvatosan lehúzza róla az inget, majd szemügyre vette a sérülést.

Úgy tűnt, hogy a férfit rendkívül hevesen belevágták valamibe.

A vállát kificamította, de bizonyára visszapattant a helyére. Az egész jobb oldala teljesen tele volt zúzódásokkal. Figyelemre méltó, hogy a karja nem tört el.

– Mi történt? – érdeklődött őszinte kíváncsisággal.

– Új vérfarkasfalka – válaszolta röviden. – Vezetői problémák voltak.

– És akkor mi történik? Harcoltál egy vérfarkas alfával? – kérdezte szkeptikusan, miközben elkezdte helyrehozni a bordáit.

– Nos, szigorúan tilos volt harapni vagy karmolni, és nem volt szabad megölnöm. De, ha falkahierarchiával rendelkező vadállatokkal van dolgod, és megpróbálod úgy irányítani őket, hogy előtte nem vered őket engedelmességre, akkor csak a várhatod lázadást – magyarázta Malfoy, mintha az ilyen dolgok közismertek lennének.

– Mindez a győzelemtől vagy a vereségtől van? – kérdezte, miközben egy másik bordán gyógyította meg a törést.

A férfi rávillantotta tekintetét a lányra.

– Nyilvánvalóan a győzelemtől. Ha veszítettem volna, nem hoppanálhattam volna sehova. A rohadt állatnak eszébe sem jutott használni a pálcáját. Mind megvadulnak, ha egyszer falkában kezdenek el futni. – Forgatta a szemét, miközben ezt mondta, majd hozzátette: –Most látszólag én vagyok egy vérfarkasfalka alfája. Ez hozzátesz a természetes bájomhoz, azt hiszem.

– Az alfa biztosan megpróbál majd megölni téged – mutatott rá Hermione.

Malfoy felhorkant.

– Nyugodtan megpróbálhatja. Egy percnél is kevesebb időbe telik, hogy leszedjem, ha egyszer megölhetem – gúnyosan vigyorgott.

Hermione nem válaszolt. Egy nonverbális varázslattal megidézte a táskáját, és elővette a vészcsomagot, amit mindig magánál tartott.

– Ülj le, és idd meg ezt! – utasította, miközben átnyújtott neki egy bájitalt. – Ez majd kezeli az agyrázkódást.

Amíg a férfi lehajtotta, a lány összedörzsölte a kezét, hogy felmelegítse, majd belemártotta az ujjait egy kis tégelynyi pasztába.

Egy pillanatig elgondolkodva nézte a varázslót, mielőtt könnyedén a csupasz vállára tette a kezét.

Draco majdnem felugrott.

– Nyugalom! – mondta, és érezte, ahogy a férfi vállának izmai megfeszülnek az ujjai alatt. – Nem fog jól beivódni, ha feszült vagy.

Malfoy egyáltalán nem lazult el. A nő megforgatta a szemét. Könnyedén végighúzta az ujjait a férfi vállán, szétterítette a krémet, és hagyta, hogy hozzászokni az érintéshez. A válla izmai megrándultak és enyhén megmozdult. Hermionét egy ugrándozó ló simogatására emlékeztette.

Az összes olyan kontextus közül, amelyben elképzelte Malfoyt végül félmeztelenül volt a jelenlétében, és a gyógyítás meglepő módon nem tartozott ezek közé. De ezt felhasználhatta arra, hogy befoltozza a dolgokat, és tovább dolgozhasson az eredeti stratégiáján.

A férfi biztosan magányos volt. Úgy tűnt, elbizonytalanítja az olyan testi kontaktus, ami nem volt sem erőszakos, sem szexuális.

Hermione azt feltételezte, hogy ez nem meglepő. Ki volt ott, aki kedves lehetett volna hozzá? Elmondása szerint a Bellatrixszal való brutális kiképzését senki sem akadályozta meg, még az anyja sem. A gondolattól kissé megborzongott.

Keresztre feszíteni egy tizenhat éves gyereket, hogy okklumenciát tanítson neki, aztán hagyni, hogy elájuljon tőle.

Jól jönne neki ez az üresség. A magány. A kényelem iránti igény kódolva van az emberi pszichében. Malfoyban talán nem is tudatosult eléggé ennek a hiánya ahhoz, hogy védekezni tudjon. Ha felébreszti ezt a szükségletet…

…akkor bejuthat az elméjébe.

A nem szexuális jellegű testi érintkezésben volt valami, amitől a lány jól érezte magát. A testek érintése. Megnyugtató és vigasztaló lenni. Rájött, hogy ez egy váratlan előnye volt Malfoyjal szemben. Ő a tiszta vonalakat szerette. A lány elmosódtakat, majd átcsúszott a hézagokon.

Előrehajolt, csak egy kicsit, hogy a szája közel legyen a férfi füléhez. A bőrének halvány sóillata volt, a tölgymoha finom, csípős mellékzöngéivel és a papirusz éles, zöld illatával együtt.

– Ez egy kicsit fájni fog – súgta halkan.

Aztán gyúrni kezdte az izmot, amivel a gyógyító pasztát mélyen a szövetekbe nyomta, és helyreállítsa a megnyúlt inakat. Ha nem sikerülne teljesen belesüllyesztenie, a sérülés maradandóvá válhatna, és Malfoy hajlamos lenne arra, hogy kificamítsa a vállát.

– Bassza meg! – nyögte fel. – Hogy te mekkora egy ribanc vagy.

A keze egy pillanatra megállt, mielőtt folytatta volna.

– Ez már korábban is mondták – jegyezte meg halkan.

Úgy tűnt, ez a válasz kissé váratlanul érte Malfoyt. A férfi megenyhült, és összeszorította az állkapcsát, miközben a nő folytatta. Egy percen belül végzett, de folytatta a varázsló vállának masszírozását. Gyengéden. Olyan módon, ami – szigorúan véve – nem volt orvosilag szükséges.

Egy további perc elteltével megállt, kezét könnyedén a férfi vállán pihentetve.

– Most már be kell fejeznem a bordáidat. A legegyszerűbb, ha hátradőlsz.

A férfi felsóhajtott, és lefeküdt a padlóra. A nő a köpenyét a feje mögé gyömöszölte, és úgy tolta el, hogy mellé üljön.

A páciens feszült gyanakvással meredt rá.

Hermione gyógyító készletével foglalatoskodott, és előhalászott egy nagy fiola szérumot. Miután egy gyors varázsigével letisztította a kezéről a pasztát, a tenyerébe öntötte a viszkózus folyadékot. Apró, körkörös mozdulatokkal eloszlatta a férfi karján, az oldalán és a mellkasán. Megjegyezte, hol tűnik el a leggyorsabban, és újabb réteg szérumot adagolt ezekre.

Szabad kezével újabb diagnosztikai bűbájt varázsolt. Vese zúzódása is volt. Halkan felsóhajtott.

– Zúzódott a veséd. Nincs nálam az erre való bájital, úgyhogy azzal gyógyítóhoz kell menned. Nem súlyos, de néhány napig fájni fog, ha nem kezelik ezt.

A mellkasán lévő zúzódások lassan eltűntek az ujjai alatt. Miközben ez történt, a körkörös mozdulatok, amelyeket a nő rajzolt, fokozatosan lassabbá váltak, miközben a férfit értékelte.

Eléggé vonzó volt. Fizikailag.

Genetikai hajlama lehetett az alacsony testzsírra, mert a törzsén és a karjain minden izom erőteljesen kirajzolódott. Az egész teste kemény és szögletes, a puhaságnak még csak a nyomát sem érezte. Nem volt testépítő, de fitt.

A legtöbb férfinak legalább egy réteg zsír párnázta a húsát, mielőtt találkozott volna az izmokkal. Annak ellenére, hogy a Weasley-fiúk mindegyike erős volt, az izomzatuk általában kissé halvány volt a bőrük alatt. Harry vézna volt, függetlenül a fizikai állapotától.

Nem meglepő, feltételezte. Lucius Malfoy jól megtermett volt, és messze nem köpcös, míg Narcissa vékony, mint a léc.

Elgondolkodva tanulmányozta Malfoyt.

– Minden páciensedet ennyire bámulod, vagy én különleges vagyok? – Malfoy hirtelen elhúzta a száját.

A lány felkapta a fejét, és elpirult.

– Nem – mondta védekezően. – Csak a testzsírarányodra voltam kíváncsi.

– Hát persze, hogy arra – mondta Malfoy horkantva.

Visszahúzta a kezét.

– Végeztem – szólt hozzá halkan.

Felült, és elfordította a vállát, miközben a bordáin végzett javítási munkáját tanulmányozta. Aztán visszahúzta az ingét, és gyorsan újragombolta.

Hermione félrenézett, és elkezdte összepakolni a gyógyító készletét.

– Szóval hogyan győz le az ember egy vérfarkast anélkül, hogy megölné? – érdeklődött.

– Egy bombarda maxima a szemgolyójának szegezett pálcaponttal úgy tűnik, megteszi a hatását – mondta Malfoy lazán, miközben felkapta a köpenyét, és felállt. – Ha ennyire közel kell engedni őket, ami nyilvánvalóan nem teljesen úgy sikerült, ahogy terveztük.

A lány rábámult a férfira.

– Felrobbantottad a szemét?

– Egy varázslót megölt volna, de a vérfarkasok sosem tudják, mikor kell meghalni.

– Egészen biztos, hogy megpróbál megölni téged – mondta komolyan Hermione.

– Számítok rá – közölte vad tekintettel.

Hermione megforgatta a szemét, és felállt.

– Szóval, még több vérfarkas. Egyéb információ?

Tanácstalanul megidézett egy tekercset.

– Néhány új, nem halálos átok, amit a Rended méltóztatna használni anélkül, hogy a drága lelkiismeretüket megkérdőjelezné. Részletek egy új cornwalli börtönről. Továbbá, a Sötét Nagyúr azt fontolgatja, hogy tabuvá teszi a nevét. Talán érdemes lesz figyelmeztetni minden vakmerő harcosodat, ne dobálózzanak vele griffendéles bátorságuk demonstrálására.

Hermione elfogadta a tekercset, és elfordult, hogy távozzon.

– Köszönöm a foltozást, Granger.

Eltűnt.

Hermione egy pillanatra körülnézett a kunyhóban, mielőtt a tekercset a táskájába csúsztatta.

Meggyógyította Draco Malfoyt.

Rengeteg embert gyógyított már meg, de valahogy más érzés volt őt meggyógyítani.

Néhány percig nem érezte őt halálfalónak. Egyszerűen csak egy ember volt, akinek fájdalmai voltak.

Egy ember.

Nem volt hozzászokva, hogy így gondoljon rá.

Biztonságosabbnak érezte a személytelenséget. Egy fogalmat az elméjében.

Halálfaló. Gyilkos. Kém. Célpont. Eszköz.

Így szerette kategorizálni a férfit.

Nem úgy, mint sérült személyt. Nem olyannak, aki bordatöréstől rángatózik. Olyannak sem, aki annyira nem szokott hozzá a fizikai érintéshez, amitől reflexszerűen visszahőköl. Nem valaki olyannak, aki vonzó.

Úgy tűnt, a gyógyítás befoltozza a kínos helyzetet, áthidalta a kialakult űrt. De egyúttal a „másságot” is szétforgácsolta, amibe ő beskatulyázta, mint az ellenségeként, Albus Dumbledore meggyilkosaként. Azt a nézőpontot, amely lehetővé tette számára, miszerint állandóan arra gondoljon, hogy esetleg manipulálja őt.

Az, hogy emberként gondolt a férfira, kevésbé tette őt szörnyeteggé a szemében.

Ezt nem engedhette meg magának. Felébresztette a roxforti Hermionét, azt a tizennégy éves lányt, aki sapkákat kötött és országos mozgalmat alapított a házaminók megmentéséért. Az az igazságkereső tinédzser elborzadna attól, ahogy a jövőbeli énje észszerűnek tekintette az emberi tulajdonságaitól megfosztott Draco Malfoy intellektusának stratégiai fontosságát.

Hermione keze enyhén megremegett, ahogy a gondolatot az elméje hátsó részébe tuszkolta.

És Malfoy jött hozzá, amint ő megérkezett. A sérülései ellenére. Eljött.

Azon tűnődött, vajon ez jelent-e valamit.

Hermione visszatért a Grimmauld térre, és azonnal felment a szobájába. Mielőtt belépett volna, lopva bekukucskált az ajtó mögé, hogy megbizonyosodjon róla a szoba üres-e.

Harry és Ginny „nem” voltak együtt. Ginny már hetekkel korábban felkereste Hermionét, hogy erről a részletről meggyőződjön. Egyszerűen csak egy fellángolás volt. A pillanat heve.

Nyilvánvalóan nagy volt a forróság, tekintve, hogy Hermione azóta tucatnyi alkalommal majdnem rájuk nyitott.

Hermione, ahogy mindenki más is Grimmauld téren, úgy tett, mintha nem tudná, hogy Harrynek drámaian javult a hangulata. Úgy száguldott végig a házon, mint egy vidám szarvas.

Hermione előhúzta a jegyzetfüzetét az ágya alól, és elmormolta a biztonsági bűbájainak ellenvarázslatát, amelyeket korábban ráhelyezett.

Gondosan lapozgatta a lapokat. Végignézte mindazt, amit írt, megjegyezte, hogyan alakultak át és esnek szét a véleményei és az elméletei. Megrágcsálta a tollhegyét, miközben aláhúzott egy hetekkel korábban tett megjegyzést.

Magányos. Elszigetelt.

Egyre inkább meg volt győződve arról, hogy ez a férfi számára központi pillér. Halott anya. Őrült apa. Ambiciózus barátok, akik mind a saját önfenntartásuknak szentelték magukat.

Bármi is késztette Malfoyt arra, hogy elszakadjon Voldemorttól, és a Rend mellé álljon, valószínűleg mindenki előtt titkolta.

Nem volt helye nála az őszinteségnek és a barátságnak, miközben egy olyan megalomániás uralma alatt szolgált, aki a varázslóvilág legerősebb legilimentora.

Hermione szinte biztos volt benne, Voldemort oldalán senki sem tudta, hogy Malfoy kém. Nem is kockáztatná meg.

Hermione lehetett a titkai biztonságos tárháza. Ha rávenné, hogy bízzon benne. Ha az okkumenciája elég jó lenne, akkor Malfoy talán képes lenne logikusan benne bízni. A férfi erősségeit gyengeséggé változtatná, amit kihasználhatna.

Az ágya alá nézett be, hogy megkeressen egy pszichológiai könyvet, amire hivatkozni akart. Ahogy végignézett a felhalmozott könyveken, elhallgatott…

Elmozdították őket.

A különbség csekélynek látszott, de biztos volt benne. Valaki az ágya alatt szaglászott. Elmondott egy észlelővarázslatot, amely üres eredményt hozott.

Visszanézett a füzetére. Egy sor bűbájt és elemző varázslatot vetett rá, keresve, hátha manipulálták azt. Nem talált semmi jelet.

Újra az ágy alá bámult, majd körbepillantott a szobában.

Sipor.

Az átkozott manó ritkán csinált mást, mint duzzogott és sértegette az embereket, de időnként félszegen takarítani kezdett.

Úgy tűnt, hogy a szobában portalanítottak. Ginny általában bevetetlen ágyát némileg megigazították.

Hermione kissé megnyugodott, de azért több plusz varázslatot is mondott a könyveire, és egy védővarázslatot, ami értesíti, ha valaki újra megzavarja a könyveket. A jegyzetfüzetre is rátett egy nagyon alapos önmegsemmisítő varázslatot, ha valaki babrálna vele.

Amikor felállt, hogy távozzon, Ginny lépett be.

– Korán jöttél vissza – mondta Ginny.

Hermione az órájára pillantott. Tényleg így volt. A Malfoyjal való találkozásai rendszeresen túllépték a kijelölt félórát. Ez volt az első alkalom, hogy fél kilenc előtt ért haza. Általában Hermionénak rohannia kellett a bájitalalapanyagok raktározása miatt, mielőtt fél tízkor a műszakja kezdődött volna a kórházi osztályon.

– Szerencsés nap – mondta Hermione.

– Igen – szólalt meg Ginny, kissé zavartan. – Ööö… akartam kérdezni valamit.

Hermione várt.

Ginny idegesen tépkedte a haját. Azóta hordta rövidre levágva, éppen az álláig érően, mióta a hosszú lófarokába belekapszkodtak egy csata során, és majdnem megölte egy banya.

– Én… nos…. te nyilván tudsz rólam és Harryről – folytatta Ginny.

Hermione röviden bólintott.

– Igen. Nos. Az a helyzet, hogy óvatos akarok lenni. Már használtam a bűbájt. De…van valami a Prewettekkel kapcsolatban, ők nem olyanok, mint a többi varázslócsalád. Ők csak valahogy teherbe esnek. Ron és én „véletlenül” fogatunk meg, miután az ikrek megszülettek. Szóval arra gondoltam, hogy csinálhatnál nekem egy fogamzásgátló bájitalt. Ha van rá időd. Mindig is pocsék voltam a bájitalokban. Ha nem tudsz… az rendben van. Megkérdezhetem Padmát. Tudom, hogy nagyon elfoglalt vagy. Csak nem akartam, hogy azt hidd, nem akarlak megkérdezni.

– Persze. Ma este úgyis főzni fogok. Könnyű lesz a dolgom. Van valamilyen íz, amit kedvelsz? A leghatásosabbaknak nincs túl kellemes ízük.

– Nem érdekel az íze, ha működik – mondta Ginny bátran.

– Nos, az egyik fajtából már van néhány fiola. Most is odaadhatom őket, ha szeretnéd.

– Tényleg? – Ginny pislogott, és gyanakodva nézett Hermionéra. – Te most…

Hermione látta, hogy Ginny végigfuttatja a lehetséges férfiak listáját életében.

– Ugye te nem… Pitonnal vagy, ugye? – Ginny hirtelen elfojtotta a szót.

Hermione tátva maradt a szája.

– Istenem… nem! – mondta zihálva, és úgy hadonászott a kezével, mintha megpróbálna elhárítani valamit. – Én gyógyító vagyok! Sok mindent tartok kéznél. Te jó ég! Mi… miért kellett egyáltalán…

Ginny kissé szégyenkezve nézett.

– Csak ő az egyetlen ember, akivel sokáig tudsz beszélgetni. Fredet leszámítva, aki Angelinával van. Mindenki mással csak veszekszel. És nem a forró és zaklatott, szorongó később szexelünk módon.

– Ez nem azt jelenti, hogy lefekszem vele – motyogta Hermione, és úgy érezte, mintha mindjárt lángba borulna az arca. – Ő egy kolléga. Konzultálok vele a bájitalokról.

– Csak magányosnak tűnsz – mondta Ginny, és hosszan nézte Hermionét.

Hermione kissé megrándult, és Ginnyre meredt.

– Már nem beszélsz senkivel – folytatta Ginny. – Régebben mindig Ronnal és Harryvel voltál. De még mielőtt elmentél volna gyógyítónak, egyre magányosabbnak tűntél. Azt hittem… talán volt valakid. Igaz, Piton sok okból furcsa választás lenne, de ez egy háború. Túl sok ahhoz, hogy bárki egyedül megbirkózzon vele.

– Az észnélküli kefélés Ron dolga. Nem az enyém – mondta Hermione mereven. – Különben is, ez nem olyan, mintha én harcolnék.

Ginny egy pillanatig elgondolkodva nézett rá, mielőtt azt mondta:

– Szerintem a kórházi kórterem rosszabb, mint a csatatér

Hermione félrenézett. Néha elgondolkodott már azon, hogy lehet, de ez soha nem volt olyan kérdés, amit bárkinek is feltehetett volna.

Ginny folytatta:

– Mindig erre gondolok, amikor ott vagyok. A mezőn - minden olyan koncentrált. Még akkor is, amikor valaki megsérül. Az ember csak elhoppanálja őket, aztán visszamegy. Nyertél valamennyit. Néhányat elveszítesz. Néha eltalálnak. Visszavágsz. Napokat kapsz, hogy felépülj, ha rossz a helyzet, vagy ha a párbajpartnered meghal. De a kórházi kórteremben minden csata vesztesnek tűnik. Mindig nagyobb trauma ér miután ott voltam, mintha csak harcolnék.

Hermione hallgatott.

– Soha nem kapsz szabadnapot – tette hozzá Ginny. – Soha nem tudnak elég ideig kímélni, hogy hagyjanak gyászolni. Harrytől és Rontól tudom, hogy még mindig a sötét varázslatokat erőlteted, amikor a Rend gyűléseire jársz. Nem értek egyet… de megértem. Tisztában vagyok vele, hogy te más szemszögből látod a háborút, mint mi. Valószínűleg a legrosszabb szemszögből. Szóval… csak azt mondom, ha lenne valakid, nagyon örülnék neked. Még akkor is, ha az Piton.

Hermione megforgatta a szemét.

– Most már talán abba kéne hagynod ezt, ha még mindig akarod azt a fogamzásgátló bájitalt – mondta Hermione.

Ginny becsukta a száját. Hermione felkapta a táskáját az ágyról.

– Gyere már! A bájitaltartalékos raktárban vannak – szólt Hermione, és kisétált a hálószobából.

A fiolák mind fent voltak a legfelső polcon egy kis dobozban. Hermione kivett egy tucatot, és egy kis tasakba tette őket Ginnynek.

– Naponta egyet. A legjobb, ha minden nap ugyanabban az időben veszed be. A héten készítek még egy adagot, és egy hónapra elegendő mennyiséget adok neked.

– Köszönöm, Hermione.

Ginny elsurrant, Hermione pedig visszapakolta a dobozt a felső polcra.

Hazudott. A fogamzásgátló nem olyan bájital volt, amit kéznél tartott. Ez volt Hermione személyes készlete, amelyet elővigyázatosságból szedett azóta a nap óta, hogy Mordon megkereste őt Malfoy miatt.

A következő héten Malfoy a kunyhóban volt, amikor Hermione megérkezett. Amikor a lány kinyitotta az ajtót, a férfi enyhe ingerült arckifejezéssel bámult rá.

A boszorkány zavartan nézett rá.

– Elkéstem? – kérdezte az órájára pillantva.

– Nem – mondta a férfi, a hangja csípős volt.

Kínosan erősen becsukta az ajtót, és várt.

– Azt hiszem, végeztünk az okklumenciával – jegyezte meg egy perc múlva.

– Rendben.

Szóra nyitotta a száját, hogy megkérdezze, szándékozik-e párbajozásra tanítani, de aztán újra becsukta, és várt. Valami a férfi hangulatában kissé elbizonytalanította.

– Az alap párbajozással kezdünk, hogy lássam, mennyire vagy rossz benne – jelentette be a férfi.

Hermione megforgatta a szemét.

– Rendben – mondta. – Mik a szabályok?

– Számodra nincsenek. Azt csinálsz, amit akarsz – mondta a férfi. – Én a szúró bűbájokra fogok szorítkozni. Látni akarom, meddig bírod ki.

Hermione elpirult.

– Már most megmondom, hogy szörnyű leszek – szólalt meg.

– Igen, erre számítok.

Rávillantott a férfira, letette a táskáját a földre az ajtó mellé, és védőpajzsot helyezett köré. Aztán szembefordult vele.

A férfi átvonult a szoba másik végébe, és lustán a falnak támaszkodott.

– Rendben.

Belenyúlt a talárjába, és elővette a pálcáját. A lány oldalra hajtotta a fejét.

– Ez nem az iskolai pálcád, ugye? – kérdezte.

Lenézett, és megpörgette az ujjai között.

– Nem – ismerte el. – Az egyszarvú szőr nem bírta túl jól a sötét átkokat, ezért le kellett cserélnem. Még mindig galagonyafa, de kevésbé rugalmas, sárkányszívhúros maggal. Emellett néhány centivel hosszabb is.

Szuggesztíven felvonta a szemöldökét, miközben az utolsó sort mondta.

Hermione elraktározta az információt későbbi elemzésre. Úgy gondolta, hogy Grimmauld téri a Black könyvtárban van egy könyv a pálcaelméletről.

Párbajhelyzetbe állt.

Malfoy kiegyenesedett, és egy lendülettel ugyanabba a pozícióba lépett.

Hermione igyekezett gyakorolni a párbajozást, amikor csak tudott időt szakítani arra, hogy beosonjon a gyakorlóterembe. A lány egy nonverbális kábítót lőtt rá, amit a férfi könnyedén hárított a pajzsával, miközben egy sor szúrós bűbájt lőtt rá.

A lány gyorsan elhajította a saját pajzsát, és egy Fianto Duri varázslattal a helyén tartotta.

Malfoy végtelenül sok bűbájt dobott felé, és hanyagul kiütötte a felé küldött varázslatokat, anélkül, hogy megmozdult volna.

Annak ellenére, hogy az általa használt varázslatok hatása csekély volt, a gyorsaság, amivel a férfi a bűbájokat dobta, kimerítette Hermione pajzsát.

Mielőtt a lány újra fel tudta volna vetni a pajzsát, a férfi egy alacsony bűbájt lőtt a lábára. Hermione kissé felkiáltott, amikor a bokáján találta el.

Innentől kezdve gyorsan lejtőre került a dolog. Gondolkodás nélkül hátraugrott, és szabadon hagyta magát. A férfi azonnal további öt bűbájjal sújtott le rá.

– Rendben! – kiáltotta. – Te nyertél. Hagyd abba!

– Ez nem így működik, Granger – húzta ki magát a férfi, miközben továbbra is nonverbálisan lövöldözött rá bűbájokat. – A csatatéren vagy nyersz, vagy meghalsz. Vagy elfutsz.

Hermione fizikailag kitért a varázslatai elől, és végül sikerült újra felállítania a pajzsát. Óvatosan fél lábon állt. Az oldala, ahol a férfi többször is eltalálta, megduzzadt és begyulladt.

Dühösen egy kissé sötét átkot lőtt a férfi felé. Nem valami halálos, de komolyabbat, mint egy kábító.

Malfoy hárította, és összevonta a szemöldökét.

– A cicának karmai vannak – vigyorgott gúnyos csodálkozással.

– Ó, menj a fenébe! – vicsorgott, miközben egy sor nonverbális varázsigét szórt a férfi irányába.

– Te jó ég, Granger, borzalmasan célzol – mondta neki, miközben még mindig gépfegyverszerűen lőtte szúrós bűbájokkal. – Még csak meg sem mozdulok, és te mégsem találsz el.

– Tisztában vagyok vele.

– Nem csoda, hogy kivontak a harcból.

– Pofa be!

– Felbosszantottalak, igaz? – mondta szárazon. A szürke szeme csillogott, és a lány rájött, hogy valamiért megbünteti. Bármi is bosszantotta, amikor megérkezett, most bosszút állt érte.

Passzív-agresszív faszfej.

Még csak meg sem próbálta. Már tudta, hogy a lány egy rakás szar. Csak a saját szórakoztatására csinálta.

Elpördült a férfi bűbája elől, és újra kivetette a pajzsát. Már kezdett elfáradni a kitérés és a dobás kombinációjától.

Szorosabban markolta meg a pálcáját, és addig folytatta, amíg a férfi annyi bűbájjal sújtotta a pálcáskezét, hogy nem tudta tovább tartani.

A pálcája a földre zuhant. Ahelyett, hogy megpróbált volna kitérni, inkább csak állt ott, miközben a férfi további tucatnyi bűbájt küldött a törzsére és a lábára.

Aztán a varázsló végre abbahagyta, és a lány csak bámult rá.

– Most már jobban érzed magad? – érdeklődött.

A férfi elvigyorodott, és eltette a pálcáját.

– Évek óta meg akartalak átkozni – mondta elégedett csillogással a szemében.

– Már mondtam, hogy megteheted volna – közölte fapofával, miközben magában számba vette, hol mindenhol találtál el az átkok a testét. – De gondolom, te szeretsz úgy tenni, mintha sportszerűen esélyt adnál.

– Nem az én hibám, hogy ilyen szánalmasan védekezel.

– Nem. Az az én hibám – mondta halkan, felemelte a kezét, és kissé összerezzent, amikor megpróbálta megmozdítani az ujjait.

A szúró átok nem okozott maradandó sérülést, de mágikusan sem lehetett visszafordítani. Azzal a mennyiséggel és koncentrációval, amit Malfoy használt, több mint egy napba telhetett, mire az összes hegesedés okozta fájdalom elhalványul. Biztos volt benne, hogy a férfi kifejezetten emiatt választotta ezt a bűbájt.

– Csak a jegyzőkönyv kedvéért – szólalt meg, és próbálta kontrollálni a hangját, hogy ne remegjen. – Ez a munkám akadályozásának minősül. Úgyhogy legközelebb talán használj megfordítható átkot, vagy tartsd az egészet egy helyen.

Malfoy nem szólt semmit.

– Szóval… – kérdezte egy perc múlva. – Megtudhatom, hogy miért?

– Ha arról van szó, hogy elátkozlak, Granger, a puszta létezésed is elég ok.

Összepréselte az ajkait, és nagyot nyelt. Fájdalmas érzés terült szét az orrában és az arcán, majd pislogott.

– Van valami információd a héten?

– Nincs.

– Rendben. Nos, akkor én megyek – szólalt meg, mereven térdre ereszkedett, és bal kezével felvette a pálcáját. Aztán odament, és a vállára húzta a táskáját, kissé összerezzent, amikor a pánt több hegbe is belevágott.

Malfoy nem szólt egy szót sem, miközben ő kisétált.

Tanácstalanul állt a kunyhó előtt. Nem Malfoy kegyetlensége miatt, hanem amiatt, hogy mit kellett volna tennie. Nem mehetett vissza Grimmauld térre, mert valaki rájönne, hogy megátkozták. Nem lenne rá magyarázata.

Óvatosan odasétált a farönkhöz, és leült a szélére.

Sóhajtva lehúzta a válláról a táskáját, elkezdte kihúzni belőle a zsákokat és az üvegeket. Ki kellett dobnia az összes bájitaltartalékot, amit összeszedett. Gondos tárolást igényeltek, hogy megőrizzék mágikus hatékonyságukat. A pálcáskézével a jelenlegi állapotában nem lenne képes elvégezni a szükséges varázslatokat.

Szomorúan dobta a földre a futkár loboncokat. Be kellett fognia, és megölnie egy másikat. Majd a tündérszárnyak következtek. Aztán kidobta az összes többit, amíg csak egy csomó, szúrós csalán maradt.

Grimaszolva felkapta őket, és mindkét bokájához szorította, majd folytatta végig mindkét kezén és csuklóján. Aztán könnyedén végigsimította az arcát is a köteggel. A csalánokat a földre dobta, és figyelte, ahogy apró hegek sokasága hólyagosodik fel a bőrén, és eltakarja az összes átkot, amit a ruhája nem.

Sóhajtva felállt, és pálcáját könnyedén kezébe fogva visszahoppanált a Grimmauld térre.

– Hermione? Mi történt veled? – érdeklődött Angelina tágra nyílt szemmel, amikor belépett az ajtón.

– Megbotlottam, és beleestem egy csalánosba – hazudta Hermione.

– Ó, te jó ég! –Angelina addig bámulta Hermione arcát, amíg az halványan pirulni nem kezdett. – Tudsz valamit tenni ellene?

– Sajnos nem. Nincsenek varázslatok a csaláncsípésre. Egy nap alatt el kell halványulniuk. De nem nagyon tudtam gyűjtögetni. Úgyhogy holnap újra el kell mennem.

– Kár. Szegény arcod.

Hermione enyhén megvonta a vállát:

– A kezem rosszabb. Mennem kell szólni Pomfreynek. Nem tudom, mennyire leszek jó ma a kórteremben.

Malfoy átkainak köszönhetően Hermione szabadnapot kapott. Nem mintha nagyon ki tudta volna élvezni anélkül, hogy a kezét használni tudta volna. Még az ujjait sem tudta annyira behajlítani, hogy megfogjon, és átlapozzon egy könyvet.

Nem is emlékezett, mikor volt utoljára szabadideje. Amikor a gyógyításból szabadságolták, azt arra használta, hogy elkészítsen néhány bonyolultabb bájitalt, vagy feltöltse a bájitalkészleteit.

Ült és bámult ki a padlás ablakán, figyelte az elhaladó muglikat.

Azon tűnődött, vajon mi provokálta Malfoyt.

Azon tűnődött, talán az, hogy megátkozták, valójában jó jel lehet. Ez azt jelentette, valamiképpen a lány eljutott hozzá, és ezért védekezően csapott le rá. Az, amikor előző héten meggyógyította őt, változást jelentett a viszonyukban, valószínűleg úgy tekintett a megátkozásra, mint egy módszerre, ami visszahelyezte őt a helyére.

Annyira bosszúálló volt Malfoy.

Az okklumenciaoktatás sokkal jobban fájt, de építő jellegű volt. Értelme volt a fájdalomnak. Léteztek bájitalok a migrén ellen.

A boszorkányság csak a gonoszsága volt.

Szemét módja ez annak, hogy felmérje a harci képességeit, mert ha egyszer megátkozta a bűbájokkal, egy hétig nem tudta volna újrakezdeni. Ha a célzóképességét vagy a kitartását akarta volna tesztelni, akkor egyszerűen többször is mozgásképtelenné, megkövültté vagy kábulttá tehette volna.

A férfi nem használt semmilyen komoly vagy tartós hatású átkot, feltehetően azért, mert ez ütközött azzal az erkölcsi kódexszel, amitől annyira beképzelt volt. Az ő „etikai vonala”. Nem szerette magát szadistának vagy bosszúállónak tartani. Valószínűleg azt mondta magának, hogy sportszerű esélyt ad neki. Hogy a lány megérdemelt minden egyes találatot, mert ki kellett volna térnie a varázslatok elől.

Nem akarta kegyetlenként gondolni magára.

Valószínűleg azt hitte magáról, hogy ennél jobb.

Hermione a kezére meredt.

A fájdalom és a kegyetlenség nagy skáláján a szúró bűbájok alig-alig számítottak. Mégis, érzelmileg úgy találta, hogy az élmény jobban megviselte, mint azt beismerné.

A fejét a karja hajlatába szorította, miközben próbált nem sírni.

A könnyek mégis elindultak.
hozzászólások: 0
feltöltötte: Nyx|2022. Sep. 21.

Powered by CuteNews