Fejezetek

írta: SENLINYU

Korhatár: 18 év

Erőszakos tartalom, kínzás, gyilkosság, PTSD, szereplő halál

45. fejezet - 20. visszaemlékezés
45. fejezet
15. visszaemlékezés

2002. december


Draco összevonta a szemöldökét, amikor találkozott a lány szemével.

– Elloptad az osztályzatomat, ami még rosszabb volt. Otthon korrepetáltak, egész életemben a Roxfortra készültem. Apám megtervezte az életemet: osztályelső, prefektus, kviddicskapitány, iskolaelső, gyakornok a Mágiaügyi Minisztériumban, végül pedig a Wizengamot tagja, majd Mágiaügyi Miniszter. Ő minisztériumi karrierjét az Első varázslóháborúban való részvétele miatt vesztette el; nekem kellett volna mindezt véghezvinnem. De aztán jött első év az iskolában, és egy alsóbbrendű sárvérű kislánynak sikerült minden órán felülmúlnia a jegyeimet.

Kinyújtotta a kezét, és a lány torkára tette. Hermione lélegzete kissé elakadt, miközben a férfi szorosabbra húzta a szorítását, éppen csak annyira, hogy az arcát közelebb húzza a sajátjához.

Draco szeme csillogott, és a hangja szinte könnyed volt, mintha azzal merte volna kihívni a lányt, hogy hátráljon meg.

– Be kell vallanom, nagyon reméltem, hogy meghalsz a második évben, amikor a Titkok Kamráját megnyitották. Valójában kiérdemeltem a helyem a Mardekár kviddicscsapatában, mielőtt apám seprűket vett a csapatnak, de a kis megjegyzésednek köszönhetően az egész iskola azt feltételezte, hogy apám csak úgy megvette a helyemet. – Miközben beszélt, a hüvelykujját felcsúsztatta a lány torkán egészen az állkapcsáig, majd a csontra nyomta, hogy hátra kényszerítse a fejét.

Arra próbálta kényszeríteni, hogy megránduljon. Hermione továbbra is a varázsló szemébe nézett. Azok elsötétültek.

A szoba melegebbnek tűnt.

A férfi tovább beszélt.

– Könnyű volt elhinni, hogy a muglik és az ő ivadékaik felelősek a világ problémáiért. Az én életemben biztosan így éreztem. A félvér Potterek között, akiknek az élete a buta szerencse, és a kivételezés végtelen sorozata volt, meg te, aztán az elszegényedett Weasley-k, akik megmutatták, hogy mi történik a vérárulókkal. Nem volt okom azt hinni, hogy a varázslóvilág nem lenne jobb hely nélküled és a hozzád hasonlók nélkül.

– Nem is tudtam, hogy ennyit gondolsz rám – szólalt meg Hermione.

Érezte, hogy lassan forróság sugárzik a testében, amely a férfi kezéből kifelé terjed, de a vállai között is, a bőrén keresztül, és valahol az alhasában bontakozik ki. Halványan megborzongott, miközben továbbra is találkozott a tekintetével.

A varázsló szája megrándult.

– Az irántad érzett gyűlöletem elhalványult a Potterrel való rivalizálásom mellett. Bosszantó voltál. A jegyeid ellenére legalábbis csúnya voltál, szociálisan esetlen és nyilvánvalóan bizonytalan. – Az ajkai halvány vigyorra húzódtak. – Az, hogy akadémiai szempontból legyőztél, nem számított volna, ha nem barátkozol Potterrel. Ő rángatott be a reflektorfénybe, és szüksége volt rád annyira, hogy nem tudta letagadni. Ha Potter nem számított volna, te sem számítanál.

Hermione érezte, hogy valami hirtelen leesik a gyomrában, visszagondolva arra a kezdeti gyanújára, miszerint azért követelte őt, mert ez valamiféle bosszú vagy megtorlás Harry ellen. Már majdnem elfelejtette ezt a félelmet.

A férfi elmosolyodott, és előrehajolt, hogy a lány fölé magasodjon, miközben továbbra is a torkánál fogva tartotta, és az arcát bámulta. A testük szinte összeért, a boszorka újra tudatában volt annak, hogy mennyivel nagyobb a férfi, mennyire tudná bántani, ha akarná. Hogy egy lezárt páncélszekrénybe próbál betörni, és nem tudta, hogy a túloldalon a dühöngésen kívül van-e valami más.

De nem számított, mert ez volt a dolga.

Elakadt a lélegzete, és halványan megremegett. Draco szeme elsötétült.

Még közelebb húzta magához a lányt. A szíve olyan hevesen vert, hogy fájt.

Ez csak színjáték, mondta magának. Amikor részeg volt, nem bántotta őt. Csak meg akarta ijeszteni.

A lehelete forró volt az arcán, és a hangja olyan mély, hogy szinte suttogott neki. A hangszín átfűzte az idegeit.

– A Sötét Nagyúr valójában nem törődik a vértisztasággal, a követőivel vagy a mágia hatalmával. Ti mugli születésűek csak történetesen elég gyakoriak vagytok ahhoz, hogy fenyegetésnek tűnjetek. Ez ürügyet ad a Sötét Nagyúrnak arra, hogy hatalmat halmozzon fel, és arra ösztönzi a sötét lényeket, hogy csatlakozzanak az ügyéhez. Kelet-Európa nagy részét így hozta szövetségre. Románia volt az első, a többi pedig sorra csatlakozott. Sötét lények ezrei várják kétségbeesetten a Titoktartási Alaptörvény feloldását és a pálcatilalom megszüntetését. A legtöbb tisztavérű család elégedetlen azzal, ahogyan a varázslókat a muglik kényelme érdekében az árnyékba kényszerítik. Eléggé neheztelnek – még ha nem is toborozzák őket az ügy mellé – ez arra ösztönözze őket, ne vegyenek tudomást arról, ami történik.

Draco vékony mosolyra húzta a száját, ahogy még közelebb húzódott hozzá.

– A Sötét Nagyúr hatalmat akar. Nem válogatja meg, kit tipor el, hogy megszerezze. A muglik és a mugliszülöttek… – lány szinte érezte a férfi ajkát az övéhez tapadni –, te… csak könnyű voltál.

Hermione alig kapott levegőt. Az egész teste megfeszült, valami olyasminek a szakadékában, amit félelemnek érzett. A szíve szaporán vert. Minden elmosódott körülötte.
Legszívesebben elmenekült volna, félt és sebezhetőnek érezte magát. Értett az emberi anatómiához és fiziológiához, de a teste olyan dolgokat csinált, amiket nem ismert. A fiziológiájának nem kellett volna zavarba ejtőnek lennie. Térre volt szüksége, hogy rájöjjön, mi a helyzet.

De nem akart elmenni, soha nem érzett még ilyesmit. A fizikai érintést, ami megnyugtató volt, megértette. De ez nem volt megnyugtató. Draco keze a torkán nem volt megnyugtató. Félelmetes volt és izgalmas.

– Egy eszköz a cél érdekében – kényszerítette magát, hogy kimondja. – Mi csak egy eszköz vagyunk a célhoz.

A férfi kissé hátralökte a lányt.

– Pontosan.

A boszorkány tanulmányozta a varázslót. A szemei feketék voltak, és az arca mélyedései halványan kipirultak. A férfi lassan végigcsúsztatta a hüvelykujját az állának ívén. A lány megnyalta az ajkát.

– Akkor a megölésünk megoldja a problémáidat? – kérdezte.

A férfi keze megállt, néhány másodpercig bámulta a nőt. Aztán felcsillant a szeme, és elmosolyodott.

– Hát, most már biztosan nem jelentetek veszélyt a munkámra, ugye? – miközben ezt mondta, szabad keze határozottan a lány lábai közé csúszott.

A férfi szeme hideg volt, és az övére szegeződött. Ujjai tudálékosan csavarodtak és nyomódtak a lány combjainak tövében. Úgy érezte, mintha áramütést kapott volna. Az érzés átjárta az idegeit.

A lány zihált.

Ahogy ezt tette, minden hideg rémülettel zúdult rá.

Hermione elrándult a férfitól.

Draco keze azonnal elhúzódott a boszorkánytól, és közömbös arckifejezéssel figyelte, ahogy egyre távolabb húzódik, míg végül az ágy túlsó végére nem került.

A lány halványan remegett. Még mindig érezte, ahogy a férfi megérinti, a kezét a lába közé csúsztatta, miközben a szemébe bámult, és arra emlékeztette, hogy a tulajdonává tette. Nem azért, mert ő akarta őt. Hanem egyszerűen azért, mert megtehette. Mert szórakoztatta őt, amikor megtette az ajánlatát. Mert neki hatalma volt, és a lány csak egy bábu volt.

Most pedig végignézhette, ahogy a lány megpróbál vele kurválkodni, és bármi mást, amit csak el tud képzelni, abban a reményben, hogy olyan tulajdona lesz, akitől legalábbis nem hajlandó megválni. Nem kellett tovább lealacsonyítania a lányt. Hátradőlhetett, és nézhette, ahogy a nő ezt teszi magával.

Az arccsontja üresnek tűnt. Úgy érezte, mintha rosszul lenne.

A keze folyton remegett, bármennyire is próbálta lecsillapítani. Beleharapott az alsó ajkába, és többször nagy levegőt vett.

Amikor már nem remegett, kényszerítette magát, hogy megszólaljon.

– Van… van valami információd a héten?

Szinte vicces volt, hogy pont akkor kellett feltennie ezt a kérdést. Bár… mindig is ez volt a kérdés értelme. Csak már hozzászokott.

Hirtelen megint fájt, és az időzítés valami beteges módon majdnem mulatságos volt. Nem volt biztos benne, hogy a humort az irónia vagy a fekete humor kategóriájába sorolhatná. Csak azt tudta, hogy ez valami keserű, valami fájdalmas gondolat. De valahogy kegyetlenül vicces is.

Draco elvigyorodott, és elővett egy pergamentekercset. A lényegre tapintott, mintha megkéselte volna, majd letörte volna a markolatot, hogy a penge ott maradjon. Az, hogy nem ismételte meg a sértést, azt mutatta, hogy tudta.

A keze halványan megremegett, amikor elfogadta a tekercset, és felállt.

Újabb szó nélkül távozott.

Alig több mint egy hét volt karácsonyig.

Amikor visszatért a Grimmauld térre, elment, és ivott egy nyugtató főzete. A bájitaltartalék raktárban állt, és várta, hogy a keze ne remegjen tovább.

Amikor a keze újra stabil lett, vágyakozva nézett körbe a kis szobában. Megigazított egy kis kosarat, amely tele volt bőrből készült zsebkönyveknek látszó tárgyakkal. A karácsonyi ajándékok, amelyeket arra az évre tervezett, meglehetősen szomorúak voltak. Vészhelyzeti gyógyító készleteket készített. Már megint. Minden évben elkészítette őket. Az alapvető dolgokat, mindet összepakolva és összezsugorítva, hogy könnyen lehessen szállítani.

Hermionénak nem volt pénze arra, hogy olyan könyveket vegyen a barátainak, amelyeket sosem olvasnának el, és arra sem, hogy sapkákat vagy sálakat kössön nekik. Így hát bájitalokat adott nekik, és remélte, inkább használják őket, minthogy könnyen orvosolható sérülésekkel hoppanálva térjenek vissza. A lányok megtették, újratöltést kértek. Neville, Fred, Dean Thomas és Michael Corner is használta időnként a készleteiket.

De Hermione nem hitte, hogy Harry vagy Ron valaha is kinyitotta volna a sajátját. Valahányszor új készletet adott nekik, ők szégyenlősen, érintetlenül adták vissza a régit. Mindig vagy figyelmen kívül hagyták a sérüléseiket, vagy pánikszerűen hoppanálták vissza miattuk. Ebben a tekintetben Ginny kiváló társa volt Harrynek és Ronnak, mindkét fiú általában jobb állapotban tért vissza, amikor Ginny velük ment a küldetésekre.

Hermione nagyot nyelt, üvegcséket húzott le a polcokról, és elkezdett összeállítani egy újabb készletet.

Volt egy feladata. Az, hogy az adott napon hogyan érezte magát, nem számított.

Soha nem számított.

A következő héten, amikor Draco a kunyhóba hoppanált, ő és Hermione is megálltak, és egymásra meredtek.

– Van egy karácsonyi ajándékom számodra – mondta egy perc múlva. – Hát, igazából nem az. De gondoltam ebben a kontextusban mégis az.

A lány előhúzta a kis bőrtáskát, és a férfi felé nyújtotta.

– Ez… ez egy vészhelyzeti gyógyító készlet. Minden barátomnak adok belőle.

Draco összevonta a szemöldökét, és halkan felsóhajtott, miközben kitépte a lány kezéből; mintha szívességet tett volna neki, hogy elfogadta.

– Ha már gyógyítóhoz nem mész, legalább ezt vidd magaddal. – Gyorsan beszélt, próbált mindent elmondani, mielőtt a férfi szavába vág, és visszadobja az arcába. – Ha hagyod, hogy megtanítsalak néhány varázslatra, a legtöbb alapvető sérülést magad is meg tudod gyógyítani.

Felcsapta a táskát, és végigpásztázta a tartalmát.

– Tisztában vagy vele, hogy ezek nagy részét meg tudom venni.

Hermione szája megrándult. Nem számított rá, hogy a férfi hálás lesz; felkészült rá, hogy talán el sem fogadja.

– Akkor könnyedén újratöltheted bármelyiket, amit elhasználsz. – Hermione kényszerítette magát, hogy közelebb lépjen, és végigfuttatta az ujját, a különböző fiolákra mutatva. – Mindegyik fel van címkézve. Ott van az agyrázkódásra való bájital, bármilyen típusú fejre mért ütés, és diagnosztikával kell ellenőrizni. Futkárlobonc esszencia kisebb bőrhorzsolásokra vagy kisebb zúzódásokra. A zúzódás ellenes krém a mélyebb és komolyabb vérömlenyekre való. A boszorkányfű esszencia a legtöbb sérülésnél aduász. Hacsak nem átkozott sebről van szó, a boszorkányfű a legtöbb súlyos, külső sérülésen, vérfarkas harapáson, szálkásodáson segíthet. Kivéve, ha a szemről vagy agysérülésről van szó, ez esetben szakembert kell hívni. Eszedbe se jusson hoppanálni vagy bármilyen másfajta helyváltoztató szállításra gondolni, ha megsérül a szemed, vagy bármilyen koponyát átszúró sérülésed van. A nyomás visszafordíthatatlan károkat fog okozni. Ez az ellenméreg ellensúlyozza a mérges harapásokat vagy csípéseket, kivéve, ha XXXX osztályú vagy annál magasabb típusú fenevadról van szó. Az itt található ellenméreg a vámpírharapások véralvadásgátló tulajdonságait ellensúlyozhatja.

Draco halványan felhorkant.

Hermione kitartóan folytatta.

– Nyugtató főzet. Vérpótló bájital. Ez itt a belső szervi sérülésekre, vesezúzódásokra és hasonlókra való. Megtanítom neked a diagnosztikát, amivel ellenőrizheted az ilyesmit. Ez pedig, ez pedig fájdalomcsillapító a savas kelés átkára. Feltételezem, ismered az ellenátkot. A fájdalomcsillapító teljesen semlegesíti, és csökkenti a fájdalmat. Az összes csontot gondosan el kell távolítani, majd visszanöveszteni. De több nappal csökkenti a gyógyulási időt, és csökkenti az idegsérülés valószínűségét. És egy tábla csokoládé, a dementorok miatt. Amikor kihúzod a tárgyakat a tokból, akkor felveszik a megfelelő méretüket. Összezsugorítottam őket, hogy a készlet ne legyen túl nagy a cipeléshez.

Hermione nem említette, hogy Draco készletét jóval kibővítette azokon az alapokon túl, amelyeket mindenki másnak adott. A barátai esetében számíthatott rá, hogy hozzá fordulnak, ha valami sérülésük van. Ezt nem feltételezhette Draco esetében. Ha már a gyógyítókban nem akart megbízni, legalább annyira fel tudta szerelni, hogy több sérüléssel is elbánjon egyedül.

Draco becsapta a táskát. Hermione komolyan felnézett rá.

– Csak… tartsd magadnál. Hadd tanítsalak meg egy diagnosztikára, hogy meg tudd állapítani, ha valami komolyabbal van dolgod.

– Tudom, hogyan kell diagnosztikai bűbájt végezni, Granger. – A férfi arckifejezése kissé sértett volt.

– Valószínűleg nem azt, amit meg akarok tanítani neked. Ez egy kicsit szokatlan. Inkább ismeretlen. Jobb a háborús sérülésekhez. Az alapvetőek a háztartási bűbájok, láz vagy fertőzések és mindennapi sérülések diagnosztizálására. A legtöbb orvosi tankönyv általános diagnosztikát tanít, azzal a feltételezéssel, hogy a gyógyító aztán fokozatosan szűkíteni tudja a fókuszt. De ha diagnosztikát használsz, az valószínűleg egy rajtaütés vagy párbaj után lesz. Így az átkok és a fizikai sérülések felismerésére koncentrálhatsz, nem kell sárkányhimlő után kutatni, vagy ellenőrizni, hogy van-e részleges átváltoztatás.

Bemutatta a diagnosztikát azzal, hogy magára öntötte.

– Látod, a varázslat egyszerű. Ami bonyolult, az a leolvasása, de maradjunk az alapoknál. A színek és a helyek tájékoztató jellegűek. Nem vagyok elátkozva vagy sérült, így a leolvasás inkább unalmas. Azzal, ahogyan a pálcámat billentem, különböző területeket tudok fókuszáltan leolvasni. Minden egészséges égszínkék. Ha elkezd türkizkékké válni, az veszélyes vérveszteséget vagy testhőmérséklet-csökkenést jelez. Ha királykék, az lázat jelent. A fejétől lefelé olvasható. Minél világosabb a szín, annál kisebb a sérülés. Ha fekete, még a legkisebb nyomokban is fekete, az potenciálisan halálos sebet jelent. A piros külső sérülést jelez. A lila a belső sérülésekre utal. Ha a fejeden lila, az agyrázkódást jelez; a törzseden pedig azt jelenti, hogy belső sérülésre kell bájitalt venned. A mészzöld egy kisebb átkot jelezne, de a viridián átkot jelent, menj a varázslatos sebzéshez vagy hívd a gyógyítódat. A sárga a mérget vagy mérgezést jelzi. A törött csontok halvány narancssárgán jelennek meg, a törött és elmozdult csontok inkább tökszínűek. Ha törésről van szó, akkor azt magadnak kell meggyógyítanod. Ez egy könnyű varázslat, megtanítom neked.

Malfoy vonakodott, de együttműködő volt, sőt, néha még kissé kíváncsinak is tűnt. Hermione elszánt magát, hogy annyi gyakoroljon, amennyit csak gondolt, és rávette, hogy meg mutassa, mindet meg tudja csinálni egyedül.

Volt hozzá érzéke. Azt gondolta, hogy valószínűleg így lesz. Természetes okklumentor, akibe belevésődött a borotvaéles fókusz; a precizitás magától értetődően jönne neki.

Gyanította, tudott valamit a gyógyítás elméletéről. Majdnem megkérdezte tőle, miért, de a férfi együttműködési készségét erősen feltételesnek érezte. Elfojtotta a kíváncsiságát, és csak tovább sorolta a gyógyítási tippeket.

– Mindegy, ezek az alapok – fejezte be végül.

A férfi az órájára pillantott.

– Észrevetted, hogy már majdnem két órája beszélsz egyfolytában?

Hermione elpirult.

– Ez még mindig nagyon alap.

Szünet következett, és Hermione észrevette, hogy olyan közel került Dracóhoz, hogy a válluk összeért. Érezte a férfi bőrére tapadó tölgymoha illatát. Felnézett a férfira, és a tekintetük találkozott.

Egy pillanatra minden megszűnt közöttük, és megszűnt olyan feszülnek és neheztelőnek lenni, mintha a háború egy pillanatra elhalványult volna, és csak ők ketten lennének. A lány majdnem mindig rámosolygott a férfira. Mert Draco tudott kedves lenni hozzá, ha akart, és ő olyan fáradt volt aznap.

Próbált nem arra gondolni, hogy ez mennyire szánalmassá teszi őt.

Aztán Draco lapos vonallá préselte az ajkait, és látta, ahogy állkapcsa összeszorul. A férfi szeme felvillant, és a lány figyelte, ahogy élesedik; mint egy ragadozómadár tekintete, kegyetlenül kezdett el nőni.

A lány hátralépett, és lesütötte a szemét.

– Boldog karácsonyt, Draco!

A férfi elgondolkodva bámult rá. Az arckifejezése olvashatatlan volt. Érezte, hogy a szívverése felgyorsul. Sosem volt egészen biztos benne, hogy a férfi mit fog tenni.

Igyekezett nem engedni, hogy az ujjai megremegjenek.

A férfi elgörbítette az állkapcsát. Hermione hideget és szinte üreget érzett belül, ahogy megerősítette magát.

– Van valamim a számodra – mondta, és a talárjába nyúlt.

Előhúzott valamit, ami olajvászonba tekertek, és a lány felé nyújtotta. A boszorkány elfogadta, és lassan letekerte a ruhát, és felfedte a tartalmát. Benne egy sor gyönyörű és halálos tőr feküdt a finom hálós tokban.

– Elég kicsik ahhoz, hogy az egyiket az alkarodra szíjazva tartsd. A tokok mantikórvérbe mártott akromantula selyemből készültek; méretük hozzád igazodik, és egyáltalán nem korlátozzák a mozgásodat. A másik tőrt a vádlidon kell viselned. – Láthatóan kínosan nézett, miközben átadta az információt. A tekintete kerülte Hermionét, de folyton visszapillantott, hogy figyelje, ahogy a lány a tőröket tanulmányozza.

– Ezek koboldok által kovácsolt ezüstök? – kérdezte egy perc múlva.

– Igen. Ami azt illeti, mantikórméregbe mártották őket.

A lány élesen felnézett a férfira.

– Ez azt jelenti…

– Meghalt. Tragikus módon. – A férfi szája sarka enyhén megrándult. – A zord időjárás miatt, gyanítom. Tegnap iktattam az összes papírt, és átadtam a holttestet McNairnek.

– De nem azelőtt, hogy begyűjtöttél volna némi mérget – mondta Hermione, kihúzta az egyik tőrt a tokjából, és megbámulta a borotvaéles élét, amely szinte bármit képes átvágni. A penge úgy siklott át egy pajzsvarázson vagy védőburkon, mintha azok ott sem lennének.

– Nem sokat, különben gyanús lett volna. De elég egy maréknyi fegyverre és egy extra fiolára egy esős napon.

Hermione gondolatban elkezdte végigfuttatni a számokat Draco ajándékán. Két koboltok által kovácsolt ezüstkés: darabonként legalább száz galleon. Mantikór méreg: még vagy száz galleon. Akromantula selyemtáskák: még száz galleon.

Draco karácsonyi ajándéka neki egy kisebb vagyont ért. Még abban sem volt biztos, hogy a férfi tudta-e ezt vagy sem.

Hermione megszállottan ügyelt a költségvetésére és a forrásaira. Annak kellett lennie. Minden sarkot levágott, és minden csepp bájitalt és knútot megspórolt, amit csak tudott. Volt egy olyan sarka az elméjének, amely vég nélkül próbált új megtakarítási módokon gondolkodni, vagy kihasználatlan forrásokat kitalálni.

Megdöbbentette, hogy Draco milyen lazán a kezébe tudott adni egy elvarázsolt pajzstalárt vagy egy késkészletet, amely együttesen többet ért, mint az egész Ellenállás éves kórházi és bájitalköltségvetése.

Eladná őket. Legalább az egyiket, talán mindkettőt. A feketepiacon valószínűleg tisztességes árat kaphatna érte, eleget ahhoz, hogy több akromantula-méreg vagy boszorkányfű esszenciája legyen, vagy hogy feltöltse a kórházi készletek egy részét. Vagy talán jobb lenne átadni őket Mordonnak vagy Kingsleynek; az ilyen késeknek jó hasznát vennék. A tőröket talán arra is felhasználhatná, hogy állandó költségvetés-emelést tárgyaljon ki.

– Köszönöm – mondta, újra hüvelyébe húzta a kezében tartott pengét, és mindent a táskájába csúsztatott.

– Csak hogy tudd, nem adhatod el őket, és nem adhatod oda senkinek.

Hermione keze megdermedt, és tekintete bűntudatosan Draco arcára meredt. A férfi tekintete az övére szegeződött, és az ezüst csillogott benne.

– Világos, Granger? – A hangja jeges volt.

A lány vonakodva bólintott.

– Elvárom, hogy minden alkalommal viseld őket, amikor gyűjtögetsz. Meg fogom keresni őket.

A lány megfeszült, és ingerülten nyelt nagyot.

– Rendben.

Az arckifejezése kissé megenyhült.

– Nos, ez nagyon kellemes volt. Nem is emlékszem, hányszor kívántam már, hogy a karácsonyestét azzal töltsem, hogy előadást tartanak arról, hogyan kell elolvasni egy diagnosztikai bűbájt. – Elmosolyodott. Hermione nem szólt semmit. Szünet következett, majd hozzátette: – A kérésedre itt egy figyelmeztetés. Jövő héttől kezdve elkezdem tanítani a közelharcot.

Aztán benyúlt a talárjába, és elővett egy pergamentekercset.

– A legújabb részletem Mordon számára. – Ahogy a lány átvette, a férfi elvigyorodott rá. –M Meg kell mondjam, elég drága lettél végül, Granger.

Hangtalanul eltűnt.

Karácsony napján Hermionénak volt a reggeli kórházi műszakja. Angelinát előző este a mugli Londonban végrehajtott rajtaütés során csúnyán megátkozták; a térdét érte a savas átok, és amíg a földön feküdt, egy halálfaló még egy belső szerveket pusztító átkot is rátett. Frednek sikerült megragadnia és visszavinnie Hermionéhoz, mielőtt Angelina a karjaiban halt volna meg.

A végső javítási munkálatok túl bonyolultak voltak Padmának vagy Poppynak.

Hermione a csendes kórteremben ült, és lassan helyreállította Angelina térdének szöveteit és inait.

– Rendben, szeretném, ha behajlítanád, és megnéznéd, hogy a szövetek megfelelően alakultak-e. Az ilyen sérüléseknél a csontok újranövesztése nem mindig működik megfelelően.

Angelina az ajkába harapott. A bőre szürke volt a fájdalomtól, de a térdét a kérésnek megfelelően mozgatta.

– Ugggghh – halkan zihált, és megállt. – Befelé. Belül fáj… mintha őrlődne.

Hermione diagnosztikai vizsgálatot végzett, és tanulmányozta. Mivel Angelina szerveit sürgősen meg kellett menteni, a savas átkot néhány percig figyelmen kívül hagyták, mielőtt ellensúlyozták volna. Angelina térdében elpusztította a legtöbb csontot, és hatalmas, elveszett szöveteket hagyott maga után. Nehéz volt helyreállítani, amikor az eredeti szövetből olyan kevés maradt, amiből építkezni lehetett volna. Hermione eleinte attól tartott, hogy amputálni kell, de a csontok visszanövése után épp elég ép maradt ahhoz, hogy gyógyítható legyen.

– Látom, mi a probléma. Elkábítalak. Ehhez a részhez nem kell ébren lenned.

Angelina bólintott, és lehunyta a szemét.

Majdnem négy órába telt, mire Hermione újra magáhoztérítette Angelinát.

– Rendben, próbáld meg újra mozgatni.

Angelina felemelte a lábát, és kissé behajlította.

– Így már jobb. Kicsit csíp. – A színe sokkal egészségesebbnek tűnt.

– Legalább egy hónapig nem szabad használnod, de szerintem képes leszel járni rajta. Fájni fog, különösen a hideg napokon. Lehet, egy kicsit sántítani fogsz. Mindig érezni fogod. De attól még harcolhatsz, ha akarsz.

– Nem hagyom abba a harcot – mondta Angelina határozottan.

Hermione meglepődötten bólintott, és elkezdett egy bájitalt masszírozni Angelina új bőrébe. Miközben Hermione dolgozott, Angelina feszült tekintetére lett figyelmes. Hermione felpillantott, és találkozott a tekintetével.

– Mi az?

Angelina lehajtotta a fejét, még mindig Hermionét tanulmányozva.

– Néha megpróbálok visszaemlékezni rád a háború előtti időkből, és már nem látom azt a személyt.

Hermione álla megfeszült. Igyekezett a Sötét Mágiák melletti kiállását a Rend gyűléseire korlátozni, de az álláspontja idővel a szélesebb Ellenállásban is ismertté vált. A DS tagjai rendszeresen magukra vették, hogy Hermionénak a Jó hatalmáról és a Sötét Varázslatok gonoszságáról evangelizáljanak.

Angelina arckifejezéséből meg tudta állapítani, hogy hamarosan újabb kioktatásban lesz része.

Kényszerítette a hangját, hogy egyenletes maradjon.

– Akkor mégis kinek gondoltál engem?

– Nem tudom. Hangos, előremutató, pozitív. Meglehetősen dörzsölt, hogy őszinte legyek. Amikor megszervezted az ügyészséget, kissé kíméletlen voltál, de volt benne valami őszinte igazságosság. Most, amikor nem gyógyító üzemmódban vagy, csak kegyetlennek tűnsz. Legtöbbször olyan csendes vagy, de néha érzem ezt a dühöt körülötted. Mintha a háború valaki mássá változtatott volna. Úgy érzem, mintha hagytad volna.

Hermione szája sarka megrándult, és érezte, hogy a szeme összeszűkül.

– A háború egy olvasztótégely. Gondolod, hogy bármelyikünk ugyanúgy kerül ki a másik oldalról, mint amilyen volt?

Angelina lenézett a térdére, és vállat vont.

– Kívül-belül hegeket fogok viselni, de legbelül mindig ugyanaz az ember leszek. – Angelina visszanézett Hermionéra. – De nem tudom, hogy te ugyanaz vagy-e, és én csak nem vettem észre, vagy tényleg annyira megváltoztál. Úgy érzem, mintha elengedted volna magad.

Hermione keze elhallgatott, és hátradőlt.

– Elengedni?

Angelina megmozdult, és kényelmetlenül nézett.

– Azt hiszem, aggódom érted. Fred azt mondta, amikor itt járt George-nál, hogy mintha valami történt volna veled. Mintha a régi éned utolsó darabkái is csak úgy eltűntek volna egy nap. És mostanában figyeltelek, és csak ezt látom… nem is tudom, mi az. Néha azt hiszem, hogy düh. Máskor meg azt hiszem, hogy kétségbeesés. De olyan, mintha elvesznél benne.

Hermione szája kiszáradt, és többször is nyelt, időt nyerve magának azzal, hogy újratölti a fiolákat. Olyan erősen markolta a poharat, hogy a keze halványan remegett.

– Ez a háború felemésztett engem, Angelina – mondta végül lassan.

Mielőtt bármi mást mondhatott volna, Hermione azon kapta magát, hogy hirtelen előrerántották, egy teli lett hajszállal a száját, amikor Angelina szoros ölelésbe húzta.

– Ó, Hermione! Ne hagyd, hogy így kezdj gondolkodni. Képesnek kell lenned elképzelni a győzelmet. Érezd át. Küzdj érte. Lásd magad a háború másik oldalán. Ha elengeded ezt a reményt, valahol sötétben fogod végezni. A Fény mindig győz a sötétség felett. De hinned kell benne.

Hermione érezte, hogy valami megmerevedik benne. Elhúzódott Angelinától, megrázta a fejét, a szája elgörbült.

– Ez nem elég egy háború megnyeréséhez. Nem fogom ezt a háborút arra tenni, hogy én vagy bárki más hisz a győzelemben.

– Még mindig azt akarod, hogy használjuk a Sötét Varázslatokat, ugye? – Angelina egy csalódott szülő arckifejezésével bámult Hermionéra.

Hermione küzdött a szemforgatás ellen, miközben bólintott.

Angelina vállai enyhén megereszkedtek.

– Ha elveszítjük magunkat, hogy győzzünk, az tényleg győzelem? Ha megmérgezzük magunkat, hogy megszerezzük, és azokká a szörnyekké válunk, akik ellen harcolunk?

Hermione összeszorította az állkapcsát, miközben küzdött a késztetés ellen, hogy megrázza Angelinát.

– Mit gondolsz, pontosan mi fog történni, ha veszítünk?

– Meghalunk. – Angelina halványan megvonta a vállát.

Hermione hirtelen megértette, hogy Draco miért utálja olyan hevesen a griffendéleseket. Nem tudta megállni, hogy ne gúnyolódjon.

– Tényleg azt hiszed, hogy csak úgy meghalunk? Angelina, nem fogják bezárni a Sussexet, ha megnyerik a háborút. Mi jószágok vagyunk. Nem láttad a foglyokat, akiket az utolsó átkos hadosztályból hoztak? Ők… – Hermione hangja megremegett. – Feloldódtak, rothadtak, megnyúzódtak, de még éltek, valami mászkált bennük… – szakadt meg a hangja. – Akik még tudtak beszélni, könyörögtek, hogy öljem meg őket.

Hermione a fogai között sziszegett. A frusztráció fojtogató érzése fokozódott, ahogy kénytelen volt ismét szembesülni az Ellenállás harcosainak örök optimizmusával. A benne lévő stresszt és kétségbeesést mérgezőnek érezte, mintha sav lassan, sejtszinten erodálná.

– Ha veszítünk… mindannyiunkat összeterelnek, és az Ellenállás harcosait kísérleti patkányoknak használják, vagy bármi másra, amíg ki nem fogynak belőlünk. Miután felrobbantottuk az utolsó átokosztályt, csak csináltak egy nagyobbat. A háborúnak nem az Ellenállással kell véget érnie. A halálfalóknak legközelebb a mugli Európát kell meghódítaniuk. Ez a látomás. Az alku. Az összes sötét lény szövetkezett Tommal, mert ezt ígérte nekik. Nem tudom, hogy elég őrült-e ahhoz, hogy azt higgye, képes rá, de ezt állítja. És valószínűleg legalábbis úgy tesz, mintha megtenné.

Hermione úgy érezte, hogy már a gondolattól is hiperventillálni kezd. A mellkasa remegett és rángatózott, és folyton rövid, gyors lélegzetvételeket vett.

– De Hermione – Angelina Hermione kezére tette a kezét –, mi nyerünk.

Hermione megdermedt, és lassan pislogott, miközben hitetlenkedve bámulta Angelinát. Majdnem elnevette magát, de aztán rémülten vette észre, hogy Angelina teljesen komolyan beszél.

– Mi…?

– Nyerünk. – Angelina állkapcsa kiugrott, és az arckifejezése védekezővé vált. – Igen, nyerünk. Gondolj csak a börtönrablásokra. Több száz embert hoztunk ki tavasz óta. Idén már több száz támadást sikeresen elhárítottunk. A Fényhez való hűségünk kifizetődik. A háború most nekünk kedvez. Hamarosan a varázslóvilág is rá fog jönni erre. Így működik a remény. Kell hozzá egy szikra.

Hermione úgy érezte, mintha élesen fejbe vágták volna, mintha enyhe agyrázkódást kapott volna, és ez megmagyarázta a szürreális világot, amelyben hirtelen találta magát. Szótlanul bámult Angelinára, aki bátorító mosollyal üdvözölte Hermionét.

– Te nem vagy odakint, így valószínűleg nem látod. Tudom, hogy egy darabig sötét volt, de hajnal előtt mindig a legsötétebb, és biztos vagyok benne, hogy most hajnalodik.

Hermione nagyot nyelt, miközben küzdött a kísértés ellen, hogy sikítson. Hallotta, ahogy a vér lüktet a fülében, és a migrén gyorsan jelentkezik.

Nem álltak nyerésre.

Túlélték. Az Ellenállás egy késhegyen egyensúlyozott, amelyet Draco tartott a helyén. Gabrielle Delacour az intelligenciáját felhasználva arra használta a testét, hogy kitépje a halálfalókat. Arra használták, hogy fenntartsák az Ellenállást, miközben a Rend hiába küzdött a horcruxok megtalálásáért, amelyek bárhol lehetnek Európában.

Nem győztek. Közel sem álltak a győzelemhez.

Angelina reménykedve meredt rá.

– Igen… – Hermione hallotta magát miközben kimondta. – Azt hiszem, igazad van. Nem vagyok odakint, így nem látom. Én… nem vettem észre, hogy mi… nyerünk.

Angelina bólintott, és újra átölelte Hermionét.

– Az a baj, hogy túlságosan elszigetelt vagy. Pomfrey elmegy, és a roxforti professzorokkal tölti az idejét, és Padmának ott van Parvati, hogy tájékoztassa. De te alig hagyod el ezt a házat, kivéve, ha bájitalalapanyagokért mész. Tudom, hogy Harry és Ron nem sokat vannak itt, de neked vannak más barátaid is. szükséged van barátokra. Amikor minden elveszettnek tűnik… ez az, ami átvisz és segít kitartani. A többiekkel beszélgettünk erről. Tudom, hogy nagyon okos vagy, Hermione, de amikor olyan dolgokról van szó, mint a Jó és a Gonosz, nem várhatod el a választ egy könyvből. Ezt érezned kell. Mint a repülés – nos, azt hiszem, ez egy rossz példa, hogy ezt használjam veled szemben –, de el kell hinned, hogy elkap téged. Ez mind az utazás része, a mélypontra kerülni, hogy fel tudj ugrani. A jóhoz áldozatot kell hozni. Remélem, ha egyszer vége a háborúnak, képes leszel ezt belátni. Így működik a Fény és a Sötétség.

– Természetesen. – Hermione tompán mondta, kerülve Angelina tekintetét. – Azt hiszem, csak túlságosan elmerültem a saját világomban.

– Semmi baj. Nem kell emiatt rosszul érezned magad. Bárkivel megtörténhet. Én is elég sötét helyen voltam, miután George és Katie is megsérült. Egy háború alatt könnyű odakerülni. De aztán Harry mindenkit felvidított az ülésen. Arról beszélt, hogy Dumbledore hogyan győzte le Grindelwaldot. És beszélt a Rendről az első varázslóháború alatt, hogy milyen rossz volt a helyzet. Akkor mindenki azt hitte, hogy Tom fog győzni, a Minisztérium főbenjáró átkokat használt, de a Rend kitartott. Volt halál és árulás, de a Szeretet és a Fény mindig ezekben a pillanatokban ragyog a legjobban. Ezért győznek mindig. Csak bíznunk kell bennük. Rögtön azután, hogy Harry mindezt elmondta, azt hiszem, még abban a hónapban volt az első sikeres börtönrohamunk.

Hermione élesen felállt. Úgy érezte, mintha nem kapna levegőt. Szüksége volt levegőre. Hidegre. Nyugtató huzatra volt szüksége.

– Szükségem van valamire a készletszekrényemből. Pár perc múlva visszajövök.

Hermione kábultan elindult a készletszekrénye felé.

Végigbotorkált a folyosón, és becsukta maga mögött az ajtót, miközben remegve kibontott egy fiolát, és lenyelt egy adag nyugtató főzetet. Ahogy a bájital hatni kezdett, Hermione élesen zihált, és könnyekben tört ki.

Percekig állt ott zokogva, mielőtt a munkalapra hajolt. Arcát a karjaiba temette, és próbálta feldolgozni az iménti beszélgetést.

Nem vette észre, eszébe sem jutott, hogy a háborúban történt váltás hogyan fog az Ellenállásnak feltűnni. Hát persze. Persze, számukra semmi sem változott. Mindannyian azt hitték, azzal, hogy ragaszkodtak a Jó és a Gonoszról alkotott meggyőződésükhöz, a háború egyszerűen csak eltolódott az eredendő elkerülhetetlenségből.

Fogalmuk sem volt arról, hogy a halálfalókat információkért kínozták, vagy hogy Hermione eladta magát Dracónak, hogy a legtöbbet kiérdemelje.

Hermione akaratlanul is bebizonyította a mítoszukat, és eközben Cassandrává változott, aki figyelmeztetett mindenki Trója kapuinál, de nem hallgatták meg.

Hermione zihálva zokogott, és megpróbált lassan lélegezni az orrán keresztül, miközben igyekezett gondolkodni.

Tovább kellett lépnie Dracóval.

Padmát felhatalmazták bájital készítésre és gyógyításra. Kingsley átnézte Hermione összes jegyzetét, és valahogyan beszervezett egy tartalék baleseti gyógyítót. Azon tűnődött, vajon mióta tartotta vissza ezt az embert.

Összegyűjtötte az összes jegyzetét az évek során kifejlesztett ellenátkokról és az átokelemzési technikákat magyarázó utasításokat.

Úgy tűnt, Mordont egyre frusztrálta a haladás hiánya, amiről hétről hétre beszámolt. Mind a férfi, mind Kingsley viselkedése megváltozott az utóbbi időben, amikor a lány beszámolt nekik Dracóról, egy újfajta szkepticizmus, mintha elmaradt volna az elvárásoktól.

Most már megértette. Szükségük volt Draco ellenőrzésére.

Draco információi még mindig kiválóak voltak, de már a kezdetektől fogva ő szabta a feltételeket. Ő képviselte azt az erőviszonyt, amiben nem voltak hajlandóak megbízni, és amit alig vártak, hogy eltoljanak.

Le akarták a varázslót tartóztatni.

Hermione húzta az időt.
hozzászólások: 2
feltöltötte: Nyx|2023. Apr. 23.

by Ottilia @ 08 May 2023 05:54 pm
Szia , mikorra várható a folytatás 🥺
by Nyx @ 09 May 2023 09:54 am
Szia, Még át kell olvasnom a fejezetet, de a héten fel szeretném tenni.
Powered by CuteNews