Fejezetek

ÍRTA: INADAZE22

8. fejezet
8. fejezet
Néma kiáltás

2011. május 18.


Narcissa úgy nézett ki, mint egy két világ között rekedt szellem.

Hajnali ötkor a sötétbe burkolózott a kertben árnyéka a fűre vetült, amelyet a magányos kültéri lámpából érkező pislákoló fény vetett rá, az alakját a hold emelt ki. A fehér, selyem hálóing a térde alá lógott, a szél fújdogált, és úgy lobogtatta a ruháját, mint egy néma, lobogó zászlót. Lábait kitette az elemek hidegségének, miközben laza szőke fürtjei a válla körül fújtak. A talár a lába körül elejtve hevert.

Az üveg tolóajtóból Hermione mindent láthatott.

Narcissa arca elernyedt. Üres. Bőre olyan sápadt, hogy szinte áttetsző volt. A szeme tejes, teljesen jeges, mintha nem is lenne jelen, még a saját gondolataiban sem.

Hermione már ébren volt, hála a kora reggeli kutatásnak és a feljegyzéseknek, amelyeket ő és Theo a Charlesszal folytatott megbeszélése során készítettek Narcissa szabálytalan mérési eredményeinek lehetséges okairól. A bűbájos pergamen, amellyel a páciense életfunkcióit figyelte, remegni kezdett – a baj jele.

Másodpercek alatt a hopp hálózatban volt.

A látvány, ami Hermionét fogadta, amikor megérkezett, nem az volt, amire számított.

Malfoy.

Az üvegajtóval szemben állt, és hátrakulcsolt kézzel figyelte az anyját. A szokásos fekete ruhájába öltözve, magas és impozáns, az egyetlen dolog, ami nem stimmelt vele kapcsolatban, az valami, amit Hermione nem vett észre, amíg nem közeledett balra:

Egy formálódó zúzódás az arcán, és egy monokli.

De Hermione nem kímélte Malfoyt egy pillantással sem, máris elővette a varázstáskájából a pálcáját és egy bájitalt, amivel elkábíthatta a páciensét.
– Mióta van ott?

– Fogalmam sincs. Itt találtam rá, amikor hazaértem.

Áh, a walesi éjszakai munkájából.

Kételkedett benne, hogy aludt volna, de Hermione félrelökte ezt a gondolatot, és egy kicsit mélyebbre ásott, a karja teljesen elmerült a táskában, miközben az utolsó dolog után kutatott, amire szüksége volt.
– És ez milyen régen volt?

– Harminc perce.

– Megpróbáltad…

– Granger, az arcom állapota pontosan elárulja, hogy mit tettem, és mit nem tettem. – A hangjában volt valami éles, valami metsző, ami nem esett könnyen a fülének. Nehéz volt megállapítani, hogy van-e mögöttes tartalom, mert Malfoy zúzódásos arca nem árult el semmit. A férfi hátrált egy lépést.

– Nem ez az első alkalom, hogy ez történik, még mielőtt a páciensed lett volna. Magadra hagylak, hogy végezd a munkádat. – Amikor megfordult, hogy távozzon, az egyik keze még mindig a háta mögött volt, míg a másikkal vállához emelte, és úgy markolta meg, mintha megpróbálná elmasszírozni a feszültséget.

Megsérült?

A férfi távolodó alakjára Hermione megismételt valamit, amit az elmúlt hónapban többször is mondott neki, a varázsló bosszúságára, ami őt kevéssé érdekelte.

– Megértem, nem akarsz belekeveredni, de ez nem csak az én munkám. Ez az ő élete, és ő az anyád. Hasznos lenne, ha a te szempontjaidat is megismerném a betegségéről.

Malfoy nem állt meg, nem reagált, eltűnt a szeme elől a lépcsőház melletti dolgozószoba üvegezett dupla ajtaján keresztül. A függönyök lehúzódtak, és ő eltűnt, Hermionét pedig otthagyta, hogy az anyjával küzdjön.

Hermione felsóhajtott az üres szobára, erőt vett magán, és kisétált.

A hajnal előtti levegő csípős volt, a szellő hűvösebb, mint amire számított, Hermione arcát és testét a ruhája alatt kissé ridegnek érezte. Ezzel szemben a lába alatt puha volt a fű, miután lassan közeledett és lelépett a macskakőről. Az elmúlt egy hónapban nem történt sok incidens, de ahhoz elég volt, hogy Hermione megtanulja, hogyan kell jobban bánni Narcisszával. Tudta, nyugodtnak kell maradnia, és rövidre kell fognia a reakcióit, nem szabad hirtelen mozdulatokat tenni, tudta, hogy ne hajoljon le, és vegye fel a köntöst, hanem használjon varázsigét, amit meg is tett.

Hermione éppen egy melegítő bűbájt akart a köntösre varázsolni – Narcissa jéghideg lehetett –, amikor a nő hirtelen felé fordult. Fizikailag sértetlen, de kék szemei még mindig üresek voltak. Elveszett. Kísérteties. Az ajkai halványan remegtek. Nem a félelemre adott válaszreakciótól, hanem mert valamit suttogott az orra alatt. Hermione nem hallotta.

Amikor Narcissa néhányszor pislogott, Hermione azt hitte, kezd magához térni az epizódból. Azonban az a tény, szinte boldognak tűnt, amikor Hermionét meglátta, és ez ráébresztette őt, nem tért magához.

Egyszerűen csak gyógyító és beteg voltak. Semmi több.

És mégis, a mosoly Narcissa arcán lassú, ismerős volt. Kedves.
– Meda.

Hermione lélegzete elakadt a mellkasában. Nehezen tudott elvégezni egy olyan egyszerű feladatot, mint a szavak formálása. A fejében lévő logika és kutatás minden foszlánya azt súgta neki, hogy egyáltalán nem hasonlít Andromedára, de Narcissa mégis őt látta benne.

Egy képet. Egy délibábot. Egy szellemet a múltjából és egy árnyékot a jelenéből.

Tudta, mit kell tennie, mit kell mondania, de erős volt a késztetés, hogy helyreigazítsa Narcissát. Hermione mégis vett egy mély lélegzetet, és hagyta magát sodródni a helyzetbe.

Vissza egy olyan időbe, amikor Narcissa élete egyszerűbb volt, az elméje ép, és a nővére mellette volt.

– Cissa. – Hermione gyengéd és könnyed hangnemet ütött meg, igyekezett a lehető legjobban utánozni Andromeda beszédstílusát. – Fázol? – Amikor a boszorkány megérintette a csupasz karját, Hermione azonnal rájött, hogy nem, egyáltalán nem fázik, hanem meleg a teste. Ez csak egy bűbájjal lehetett volna lehetséges.

Hermione ösztönösen átnézett a válla fölött, szinte számított valaki más jelenlétre.

De nem volt senki.

– Gyönyörű idő van odakint. – Narcissa az égre emelte a tekintetét, a hangja olyan könnyed volt, ahogy Hermione még sosem hallotta így beszélni. – Azt hiszem, maradok. Csak még egy kicsit.

– Hamarosan reggel lesz. Be kellene jönnöd.

Narcissa lassan lehajtotta a fejét. Kék szemében olyan volt, amely egyszerre volt hívogató és szomorúsággal árnyalt. Olyan gyengédséggel érintette meg Hermione arcát, amitől ő képtelen volt megmozdulni vagy megszólalni, csak a szemébe bámult, és közelebb lépett hozzá. A hangja remegett, amikor megszólalt.

– Tudom, nem vagy valódi. Tudom, hogy hallucináció vagy. Mint a többiek.

Mint a többiek.

A szavaktól végigfutott Hermione gerincén a hideg, és a földbe gyökerezett a lába.

De aztán Narcissa arca megenyhült, könnyek gyűltek a szeme sarkában.
– De örülök, hogy most te vagy itt. – A hangja suttogássá halkult. – Már csak azért is, mert újra láthatlak.

Narcissa mintha összerogyott volna, és Hermionénak nem volt más választása, minthogy magához húzza, és mindkettőjüket térdre eressze a fűben. Narcissa fájdalma hangos volt a reggeli csendben. Rángatta és szorította, faragta és formálta, annyi nyomást gyakorolt törékeny állapotára, hogy az összetört és összetört a súlya alatt.

A zokogását hallgatni legalább annyira nyomasztó volt, mint a tudat, valószínűleg nem fog emlékezni erre az epizódra, amikor felébred. Hermione megsimogatta a haját, miközben a boszorkány reszketett, lágy szavakkal nyugtatgatta, amelyeket valóban komolyan gondolt, még akkor is, ha Narcissa irritálta.

– Semmi baj, most már itt vagyok.

Hermione mellkasában fájdalmat érzett, egy nehézséget, ami miatt nem tudott rendesen lélegezni. Semmi szörnyűség, csak az, hogy ez az emlék napokig vele marad. Hetekig. Hónapokig. A gyomra megremegett, ahogy lenyomta a torkában folyamatosan emelkedő duzzanatot.

Ez az emberi eleme egy csúnya és kegyetlen betegsége, amelyet igazságtalan és fájdalmas volt végignézni.

De szörnyű volt saját bőrén megtapasztalni is.

Hideg emlékeztető volt arra, hogy Narcissa egész élete az irányítása nélkül változott meg, és voltak olyan részei az útjának, amelyekre soha nem fog emlékezni. Mint például a vágy, hogy húgát láthassa. A fia megütése. És a mágiaisteneire, igen, ő volt a legidegesítőbb ember, akivel Hermione valaha is foglalkozott, de az ő kötelessége volt türelmesnek lenni. Hogy megértő legyen. Kedvesnek lenni… még akkor is, ha Narcissa nem volt az.

És ez kijózanító volt.

Megfeneklett.

Hermione addig tartotta Narcisszát, amíg megnyugodott, amíg a szorítása meglazult, amíg eléggé ura volt a saját elméjének ahhoz, hogy elvégezze a munkáját. Nem tudta megakadályozni, hogy a hideg ne kússzon még jobban a bőre alá, nem tudta megállítani, hogy az ujjai ne remegjenek, miközben addig manőverezett, amíg ki nem tudta nyitni az üvegcsét.

– Cissa, kit látsz még?

Ez volt az a kérdés, amire Hermione félt tudni a választ, de mégis fel kellett tennie.

Tudnia kellett.

Narcissa felemelte a fejét, és Hermione gondosan megszárította a szemét egy elsuttogott varázsigével. Az idősebb boszorkány halk vallomása olyan hangszínnel szólalt meg, amit jól elrejtett napközben: rémülettel.
– Akiket én ismerek, azok meghaltak. A Sötét Nagyúr, ő itt volt, ugyanolyan valóságos, mint te…

Hermione nyelt egyet.

Malfoy.

Nyugtalanság és zavarodottság kezdett végigvonulni Narcissa vonásain, az a kevéske szín, ami ott volt, gyorsan elhalványult. Tudta, mi következik, egyszer már átélte.

A harciasságot. A pánikot. A félelmet.

Tudta, hogy gyorsan kell cselekednie.
– Idd meg ezt! Segít és elmúlik.

– Nem vagy igazi. Miért bíznék benned?

– Mert én… – Hermione szava elakadt, és a betegét bámulta, okokat keresve. Nem akart hazudni Narcissának, de szüksége is volt rá, hogy engedelmeskedjen. – Csak bízz bennem. Kérlek!

Valami csoda folytán Narcissa megtette, keményen remegő kézzel elfogadta az üvegcsét, és az ajkához emelte. A nyugtató gyorsan hatott, és hamarosan Hermione visszalibegtette páciensét a házba, és betakargatta az ágyba.

Mire becsukta Narcissa hálószobájának ajtaját, és megkérte Zippyt, hogy értesítse, ha az idősebb boszorkány felébred, Hermione kimerültsége csontig hatolt. Fizikailag és lelkileg egyaránt.

Az agyában számos ötlet kavargott, hogyan lehetne hatékonyan kihasználni a palliatív gondozói csapatot, akiknek a jövő hét elején kellett volna visszatérniük. Lehet, hogy még korán volt, de az elmúlt harminc nap megmutatta Hermionénak, hogy Narcissát éjjel-nappal figyelni kell, és ezt nem lehetett csak az életfunkcióit figyelő elvarázsolt pergamenjével megoldani. Valakinek ott kellett lennie, valakinek, aki vissza tudta csalogatni, el tudta különíteni a rohamait kiváltó okokat. Segíteni neki.

Egy nappalra és egy éjszakára.

Hermione még mindig a logisztikán gondolkodott, amikor visszatért a konyhába, ahol Malfoyt találta, aki Scorpius széke mellé tette a napi jegyzetét.

– Feltételezem, a próbálkozásod sikeres volt. – A férfi nem nézett fel, de a hangja ugyanolyan fáradtnak hangzott, mint amilyennek ő érezte magát.

– Az volt. – Hermione szünetet tartott. – Tervezed, hogy egyáltalán alszol?

Muszáj volt megkérdeznie, mert ha belegondolt, a férfi a Minisztériumban töltötte a napjait, az éjszakáit pedig Walesben, ahol egy csapattal egy lehetséges halálfaló rejtekhelyet kutatott fel. Malfoy eleve két végén égette a gyertyát… és ez látszott is rajta. Kezdett fáradtnak, sápadtabbnak látszani. A testtartása és az arca elárulta Hermionénak, hogy napok óta nem aludt, ha nem régebb óta.

– Ez nem tartozik rád.

Épp olyan élesen hangzott, mint mindig.

– Nem, azt hiszem, nem. – Hermione beletúrt a táskájába, és elővett két fiolát, amelyek talán átsegíthetik őt a napon: élénkítő ital és vitalitás bájital. Elővett egy harmadikat a fájdalomra, mielőtt mindet az asztal végére tette volna. – Az egyik a fájdalomra. A másik kettő neked. Nem helyettesítik a tényleges pihenést, de segítség nélkül veszélyessé válsz mindenkire és magadra is.

Hermione tudta.

Ő is a Szent Mungóban kötött ki, miután túl sokszor kísértette meg a sorsot.

– Nem kellenek a bájitalaid, Granger. És a szánalmad sem kell – köpte Malfoy. Olyan hideg és melegségtől mentes volt, hogy ez még a szemében rejlő dühnél is nyugtalanítóbb volt.

Hermione ökölbe szorult keze az oldalán, mielőtt mély, tisztító lélegzetet vett, és ajánlatként az asztalon hagyta őket.
– Nem sajnállak, és végképp nem irigylem az életedet. Fogadd el őket vagy ne, Malfoy, nem érdekel. – Végigsimított egy kézzel vad fürtjein. – Őszintén próbálok segíteni, és ma nincs energiám a hozzáállásodhoz. Az anyád…

– Mi van vele?

– Ő pihen, és én…

Valamit hallhatott, valamit a hangjában, ami lehűtötte a férfit.
– Mit gondolt, ki vagy te?

Egy durva kézzel végigdörzsölte az arcát, Hermione felsóhajtott.
– Androméda, de kétlem, hogy emlékezne bármire is.

Horkantása keserű volt, élces, gúnyos.
– Szerencséd van.

Már máskor is ránézett a férfira, korábban is, és akkor is, amikor belépett a szobába, de most Hermione közelebbről is megnézte. Malfoy szeme most rosszabb volt – dühös és fájdalmas, a friss zúzódás szétterült az arccsontján, és elmosódott a jobb halántékán. A másik sebhely az arca bal oldalán volt, amit Malfoy – sikertelenül – megpróbált begyógyítani. Az elszíneződés a halántékától az arca felé futott, vörös és duzzadt volt, kiemelkedve sápadt bőréből.

A lány… rosszul érezte magát miatta, azért, ami valószínűleg akkor történt, amikor az anyjának ment segíteni. Nem mintha valaha is beismerné.

És amikor az együttérzés átfutott az elméjén, Malfoy szeme felvillant, és hirtelen mogorva fintor rontotta el sérült vonásait.
– Már mondtam, hogy nem akarom a szánalmadat, Granger. És mielőtt letagadnád, nincs szükségem legilimenciára, hogy hangosan és tisztán halljam.

Hermione türelmesen lélegzetet vett, és átgázolt a férfi védekezésén, miközben lépésről lépésre haladt, amíg már csak egy asztal volt közöttük.
– Bocsáss meg, hogy rosszul érzem magam miattad, igyekszem nem így tenni. De ha leülsz, meg tudlak gyógyítani.

– Jól vagyok. – A férfi nem mozdult.

Ajkát összeszorítva Hermione megszakította a szemkontaktust, és először a karját dörzsölte meg, majd a kezét a csípőjére támasztotta. Próbált visszaemlékezni arra, hogyan beszélt az összes makacs betegével, de feladta, hogy úgy kezelje, mint bárki mást, amikor annyira nyilvánvalóan nem olyan.

– Borzalmasan rossz vagy a gyógyító bűbájokban, Malfoy. Nem vagy jól. – A férfi tekintete továbbra is olvashatatlan maradt, sztoikus maszk eltakart mindent, hacsak az állkapcsa meg nem rezdült egy kicsit. – Elmondta, hogy mit látott, kinek hitt téged. Az biztos…

– Ezt a beszélgetést pont veled nem fogom folytatni.

Hirtelen elhagyta a szobát.

A távozását követő csendben Hermione a homlokát ráncolva nézte az üres teret, amit az imént elfoglalt.

Ez nagyjából olyan jól ment, ahogyan azt várta.

Aztán észrevette, a három bájitalból kettő eltűnt. Hermione egyiket sem látta, hogy ő vette volna el.

Az egyik, ami megmaradt, fájdalomcsillapító volt.

***

Hermione nekilátott, teát és reggelit készítsen magának, felkészülve arra, hogy ott marad, amíg Narcissa fel nem ébred. Tojás, lekváros pirítós és zöld tea gyorsan elkészült, és Hermione elgondolkodott azon, hogyan készítsen egy értelmes ebédet Narcissának, aki addig nem is fog felkelni. Miközben a szigetnél ült, és egy receptkönyvet lapozgatott ötletekért, lopva Zippyre pillantott (mint minden reggel), miközben az finom reggelit készített egy kisfiúnak, aki sosem tűnt érdeklődőnek.

Hermione először kérdezte meg:
– Miért készítesz Scorpiusnak ilyen bonyolult ételeket?

– Mert az úrnő így kívánja – válaszolta automatikusan a házimanó, hangja mély és minden érzelmet nélkülöző volt. Zippy kérés nélkül hozzátette: – Az úrnő szeretné finomítani az ízlését.

Ez teljesen nevetséges volt, de Hermione megtartotta magának a gondolatot, miközben figyelte, ahogy a manó varázslattal varázslatosan összekapcsolja az egyes hozzávalókat, mielőtt megfőzi és tálra helyezi az ételt. Még egy csettintés, és máris oda lebegett, ahol Scorpius minden nap ült, aztán melegre varázsolta a reggelit. Folytatva a napi rutinját, mielőtt visszatért volna Narcissa szobájába, Zippy egy második csettintéssel eltűnt – kissé zavartan, amikor a lány megköszönte neki.

Hermione nem sokáig volt egyedül.

Malfoy megjelent – igen, megjelent, mivel egyszer sem hallotta a közeledését – az ajtóban, miközben ő éppen a tiszta teáscsészét tette vissza a szekrénybe. Malfoy még mindig zúzódásoktól szenvedett, de a maga módján nyugodtnak és higgadtnak tűnt. Egy mappát tartott mereven a kezében. Nyilvánvalóan a bájitalokat vette magához. A színe visszatért, a szeme felderült, a tartása kiegyenesedett, még le is zuhanyozott, és átöltözött. Hermione csak a nadrágja stílusának, anyagának és szabásának különbözősége miatt tudta megállapítani. És a haja sem volt még teljesen száraz. A kabátját most lecserélte egy fekete bőr pálcatartóra, amit a jobb vállára szíjazott.

A legjobb pozíció egy gyors támadáshoz.

Talán ez volt az oka annak is, hogy a szemüvegét az inge elejébe tűzte.

Nem vette fel, amíg le nem ejtette a mappát a sziget végére.

– Ezeket itt hagytad.

Nem lehetett tudni, mi van benne. Az elmúlt hónapban Hermionénak sikerült összehangolnia és rendszereznie a kutatásait, és vett egy iratszekrényt, hogy mindent rendben tartson. De a kutatási anyagok két ház között szóródtak szét.

– Anyám bájital-alapanyagai.

Valami, amit két nappal korábban elkeveredett.

Mielőtt Hermione megmozdulhatott volna, Malfoy kinyitotta a mappát, és ahogy közeledett, megpillantotta a rendezetlen firkákat. Jegyzeteket készített.

Rengeteget. Olyan kézírással, amit alig tudott elolvasni.

Hermione visszaszerezte a mappát, és felpillantott a szenvtelen férfira, aki nem mozdult. Tett egy apró lépést arrébb, ki a férfi buborékából, mielőtt hagyta volna, hogy a figyelme ráterelődjön arra, amit a férfi az összetevőivel tett.

A reggeli és délutáni bájitalairól voltak feljegyzések, amelyek inkább tűntek javaslatoknak, mint kritikának, amennyire meg tudta állapítani. De az esti bájitalainál Malfoy két hozzávalót – csomófű és pitypanggyökér – többször is bekarikázott, két másikat – kecskeszarv és komló – aláhúzott, és még több olvashatatlan megjegyzést tett alatta. Hermione oldalra fordította a fejét, hogy megpróbálja megfejteni, de nem jutott semmire.

– Ki készítette a bájitalt?

A kérdésére a lány kétszer is pislogott, mielőtt a férfi felé fordította volna a figyelmét, egyáltalán nem lepődött meg, hogy intenzitást talál ott, ahol a legtöbb ember tompaságot talált. Az a tény, hogy Malfoy láthatóan a válaszra várt, megnyugtatta.
– Azt hittem, nem érdekel, hogy belekeveredj.

Alig leplezett ingerültség villanásnyi időre jelent meg, mielőtt elhalványult volna, de egy csipetnyi mégis ott maradt a hangjában.
– És azt hittem, hogy anyám gyógyítójaként elég éles eszű vagy ahhoz, hogy tudd, ha valami baj van.

– Ó, tudom, hogy valami baj van. Már hetek óta tudom. Csak azért nem tudod, mert nem érdekel, hogy tudd. Egyszerű, mint…

– Az esti bájitalod nem működik.

Hermione kifújta a levegőt, készen állt a válaszra, amikor a lány szünetet tartott.
– Tessék? – Egykedvűen Hermione az arcához emelte a pergament, és a jegyzeteit hunyorgatta. Merlin, ez egy A vagy egy háromszög volt? Vagy egy D? – Mondták már neked, hogy a kézírásod egy rakás szar? – Hermione szórakozottan intett a kezével, mielőtt a férfi vitatkozhatott volna. – Nem mintha érteném a jegyzeteidet, de miből gondolod, hogy…

A szavak elhaltak, amikor érezte, hogy a férfi a mellette van, árnyékként magasodik a válla fölé. Malfoy a két összetevőre mutatott, amit körbejárt.
– Hogyan jutottál arra a döntésre, hogy ekkora mennyiségű csomófű- és pitypanggyökeret használsz?

– Úgy éreztem, a hóvirág túlságosan megviselné a gyomrát, és ezt a kettőt ajánlottam helyettesítőnek anélkül, hogy csökkentené a hatékonyságot.

Nem kellett zseninek lenni ahhoz, hogy Malfoynak nem tetszett a válasza.
– Ki mondta ezt neked?

– Több bájitaltanárral is megerősítettem…

– Ez lusta és nem vall rád, és őszintén szólva, halálra idegesít, hogy ennyire le kell rombolnom az egészet egy olyan valakinek, aki állítólag ilyen okos. – Az utolsó szót úgy köpte ki, mintha undorító íze lett volna a szájában.

Hermione kiegyenesítette a gerincét, és megvonta a vállát. Érezte, hogy egyre mérgesebb lett zaklatottságtól, az ingerültségtől és a bizonytalanságtól – ez az állapot a férfi közelében kezdett normálisnak tűnni. Egy érzés, amit annyira megvetett, hogy a kérdés, miért zavarja őt ennyire, az egy dobozba záródott, egy nagyobb dobozba, egy fémketrecbe, egy bezárt ajtó mögé temette el az elméjében.

Megfordult, és szemtől szemben találta magát a férfival. Tömör mellkasa szemmagasságban volt, ezért felemelte a fejét, hogy megnézte az erős állkapocsvonalat, a szemét a szemüvegkerete mögött, a zúzódásait.

– Ami az édesanyád állapotát illeti, arra korlátozódom, amit tudok, amit a kutatás során olvastam, és amit mondtak nekem. Ez úgy tűnik, mintha kívül esne mindháromon. Nyilvánvalóan létezik egy apró hézag, amiről nem tudtam. Nem hibáztathatsz engem, de hagyd már ezt az átkozott hozzáállást, Malfoy, és mondd el nekem, hogy segíthessek az anyádnak.

A szeme összeszűkült.
– Akkor azt akarod, hogy én végezzem el helyetted a munkádat?

Hermione tekintete tágra nyílt és ellenkezni kezdett.
– Nem, én a te segítségedet akarom. Ha rájöttél valamire, és úgy tűnik, hogy rájöttél, akkor vagy szólj, vagy tűnj el.

– A szakértőid idióták.

Ami még rosszabbá tette a helyzetet, hogy Malfoy most éppen a személyes terében volt, és a munkamorálját kritizálta, de ott volt az agyának az a része, amely felismerte a menta, a cédrus és valami tiszta illat homályos eszenciáját, ami a férfi felől áradt. Logikus lett volna, ha olyan borzalmas szaga lett volna, mint ahogyan ő maga viselkedett, de nem így volt.

Azonnal száműzte a gondolatot, és felkészült, hogy összecsap a férfival.

Hermione sosem szokott meghátrálni.

– A szakértőim nem véletlenül vannak a szakterületük csúcsán… – Hermionénak eszébe jutott, hogy ki ellen védekezik, és hirtelen visszahőkölt. Ahelyett, hogy meghátrált volna vagy küzdött volna a férfi evessége ellen, inkább teljesen felé fordult, szemöldökét összevonta. – Tulajdonképpen nem értem, miért magyarázom ezt neked, hiszen újra és újra kifejezted, hogy az anyád kezelésének semmilyen része nem érdekel.

Malfoy hátrált egy lépést. Leporolta a láthatatlan szöszöket az ingéről, és úgy fordította a fejét, hogy az arcán lévő zúzódások még rosszabbul nézzenek ki. Hermione összerezzent, de fenntartotta a hevessége látszatát, és várta a férfi válaszát.

– Én nem – a hangjában volt valami durva él, amitől Hermione nyakán felállt a szőr. – Csak gondoltam, tudnod kell, Granger, hogy bár az összetevők technikailag nem hibásak, a bájitalt hatástalanná teszi anyám kecskeszarvallergiája.

Várj, mi van?

Tartotta fel az univerzális szimbólumot szünetre.
– Elnézést, milyen allergia?

Narcissa aktájában nem szerepelt ilyen. Amikor megkérdezte, még a legelső napon, az irodájában történt patthelyzetük előtt, Narcissa világossá tette, hogy nincs allergiája. Az a tény, hogy volt – nos, fellángolt benne a düh, ami abból fakadt, hogy Narcissa ilyen égbekiáltóan semmibe vette a saját egészségét, hogy egy olyan jelentéktelen dolgot, mint az allergia, titokban tart.

Valódi károkat okozhatott volna.

Másodszor, ez lehetett volna mindennek a kulcsa: a szabálytalan eredményei, és az, ahogyan úgy tűnt, estefelé meredeken romlik az állapota. Az elmúlt hónapban gyakorlatilag töklevet ivott esti bájitalként. Egyik bájital sem volt hatásos, hacsak nem mindhármat ennek megfelelően szedte.

A francba!

Egy hónapnyi munka ment el a semmibe, csak úgy.

Hermione hangulata tovább romlott. Megfeszült. Összecsukta a mappát, letette a gránitszigetre, és még egyszer utoljára megismételte magát.
– Milyen allergia?

Malfoy arckifejezése valami olyasmivé változott, ami a fintor és a vigyor között volt, a szeme még mindig keményen csillogott. Ha lehet, még magasabbra húzta ki magát.

– Nem lep meg, hogy nem mondta el neked. Ő maga is alig emlékszik rá, de nem halálos. A kecskeszarvnak olyan mágikus tulajdonságai vannak, amelyek nem hatnak rá, ami lényegében semlegesíti az esti bájitalodat…és valószínűleg az összes többit is. – Minden egyes szó, minden egyes lélegzetvétel alatt ott bujkált valami, ami mintha büszkeség a tudása miatt.

Büszkeség, hogy tud valamit, amit senki más nem tudott.

És honnan tudta ezt?

Nos, felismerte magában.
– Mikor jöttél rá erre?

– Tegnap este, a walesi zsupszkulcsom előtt. Előző nap találtam meg a hozzávalók listáját, és megnéztem. Onnan nem volt nehéz rájönni, mi a probléma a bájitalaiban.

– Mert ő az anyád, és te tudod ezeket a dolgokat…

– Nem, mert magamhoz és a saját tudásomhoz fordulok, amikor ki akarok találni valamit. Nem az úgynevezett szakértőkhöz – csattant fel Malfoy, de a hangja kevésbé volt maró, inkább… Hermione nem volt benne igazán biztos milyen is volt. – Több alternatíva is van, ami helyettesíthetné, de a többi összetevő alapján több arka és pitypanggyökér kellene hozzá. A mennyiségeket a pergamenre írtam. – Szünetet tartott, miközben a nő végigpásztázta a pergament. Nem kért elnézést a rossz kézírása miatt. – Ráadásul egyáltalán nincs szükség komlóra. Használhatatlan, egyáltalán nem az a kötőanyag, aminek te és a szakértői hiszitek. Hadd javasoljak valami közönségeset, például sellakot.

Hermione elakadt a szava.

Malfoy nyilvánvalóan többet gondolkodott a dolgon, mint amennyit valaha is bevallana. Mégis, ez volt a legtöbb, amit hallott tőle bármiről, ami az anyja kezelésével kapcsolatos.

Egy lépést tett előre.

Változás?

Nyitott volt. Bármilyen véletlen is volt ez, és Hermione visszaszorította azt a szédelgő részét, amely millió dolgot szeretett volna kérdezni tőle most, hogy úgy tűnt, beszédes hangulatban van. A hangjában megőrizte azt a belülről jövő ingerültséget, amit szinte mindig érzett az anyjával kapcsolatban és annak közelében. És a férfi körül.

– Honnan tudtál az allergiájáról?

– Az összetevő benne volt az egyik szépészeti bájitalában… – Malfoynak hirtelen eszébe jutott saját maga, a közelségük, és az, hogy kihez beszélt, és szinte kinyújtotta a kezét, hogy visszarántsa a kimondott szavakat.

Egy lépés előre, két lépés hátra.

Miután megköszörülte a torkát, Malfoy megigazította a nyakkendőjét, és egy gyors kézmozdulattal végigsimított az inge elején, mielőtt még egy lépést hátrált volna. Hermione hagyta magának, hogy kövesse minden egyes lépését, ahogy a férfi bezárkózott, mielőtt még valamit akaratlanul is kimondta volna, és a homlokát ráncolva magára, amiért nem tett fel jobb kérdést, amíg lehetősége volt rá.

– Mit számít, honnan tudom, Granger? Most már tudod. Továbbá, nálad van a pergamened és a megoldásod. Főzd meg a bájitalt ezekkel a javaslatokkal, és működnie kell.

– Rendben. – A lány várta, hogy a férfi mondjon még valamit, de nem tette, már rég visszavonult a magas falakkal körülvett mentáliserődjébe. – Köszönöm a segítségedet, akármennyire is nem szívesen tetted.

– Csak próbálom elkerülni, hogy megint megüssön.

Hermione a homlokát ráncolta.
– Hányszor történt már ilyesmi?

– Elégszer. – Nos, ennyi volt. A beszélgetésnek vége. – Ráadásul megtaláltam a bájitaltankönyvedet, és fent hagytam a neked kijelölt helyen.

– Szükségem lesz rá a főzéshez, természetesen a pergamennel együtt.

A szemöldöke felhúzódott a szemüvege fölött.
– Te könyvekből főzöl?

– Igen.

– Mert nem ismered a bájitalt?

Hermione keresztbe fonta a karját a mellkasán, hirtelen furcsán érezte magát.
– Én könyvekből főzök, sőt, még pergamenből is, akárhányszor is készítettem a bájitalt. Ez szükséges a hibátlan bájitalkészítéshez.

Malfoy úgy nézett ki, mint akinek súlyozott véleménye van.
– Miért?

– Miért mi?

– Miért könyvek vagy pergamen? Miért van szükséged útmutatásra, ha már tudod, mit csinálsz – különösen, ha már korábban is készítettél egy adott bájitalt?

– Miért számít ez, Malfoy? – védekezett a lány. – A bájital helyesen készült el.

A férfi az állához emelte a kezét, és egy apró hmm hangot adott ki, mielőtt előhúzta a pálcáját a pálcatartótáskájából, és megidézett egyetlen fiolát az anyja bájitalaiból. A színe elárulta Hermionénak, hogy ez a délutáni adagja. Malfoy könnyedén elkapta, miközben visszatette a pálcáját.

Egy másodpercig Hermione tépelődött aközött, hogy a férfi vizuálisan vizsgálja-e a munkáját, vagy csak nézi őt. De gyorsan belenyugodott a kettő valamiféle csavaros keverékébe, ami miatt Malfoy kezének minden mozdulatát, a szemének minden rezzenését figyelte. Ugyanazt a levegőt vette, mint ő, amikor kibontotta a bájitalt, és beleszippantott.

A férfi ostoba küldetése, hogy érdekesnek találta, miért nem egyeznek a tettei a viselkedésével, Hermione nem tudott másfelé nézni.

– Minden héten megnéztem a bájitalokat, amiket anyámnak hagysz. Bevallom, a bájitalaid korrektnek tűnnek, és a fantáziátlanságot tekintve a minőség is elég jónak mondható. – Ettől a lány megborzongott. – Ezek… jobbak, mint néhány patikusé. – A férfi nem tűnt túlságosan izgatottnak attól, hogy bókolnia kell, bármennyire is mélyról jött a bók. Hermione kihívóan felvonta a szemöldökét. – Bár lehetne jobb is.

Nem viselte jól a kritikát. Nem volt ez szokatlan, de a varázslóé égett.
– Már elismerted a bájitalaimat pontosan készítem, hogy jobbak, mint némelyik patikusé. Hogyan is lehetnének jobbak?

– Ha kísérleteznél, lehetnének, de te nyilvánvalóan nem teszed. – Annak a fiúnak a visszhangja, aki valaha volt, színezte a hangja mély tónusát. – Valami, amit nagyon furcsának találok.

– És miért?

– Másképp emlékszem rád.

Csak úgy kialudtak a dühének lángjai.

Hermione csupasz zavarodottsággal pislogott rá, amit nem is igyekezett elrejteni.

Úgy látszik, a férfi különösen beszédesnek és kihívónak érezte magát, a lépése előre olyan magabiztos volt, mint amilyen védekező Hermione.

– Bosszantó módon mindig is megvoltak a helyes válaszaid. A Szükség Szobája. Proteusz érmék. Umbridge. A sárkány a Gringottsban. A házimanó napirended. Biztos vagyok benne, hogy van még több is, amit neked, Potternek és Weasleynek sikerült elrejteni a világ elől, de ahogy most állnak a dolgok, az emberek követni fognak, ha valaha is úgy döntesz, hogy vezetni fogod őket.

– Ez nem érdekel.

– Ha jól emlékszem. – Malfoy tekintete nehéz volt, mint egy ólomsúly, a hangja halk, mintha nem akarná, hogy más is meghallja a beszélgetést, ami nevetséges volt, mert egyedül voltak. – Nemcsak pályát váltottál, de nem is kísérletezel. Már nem vagy olyan merész, ugye?

Az ujjai ökölbe szorultak.

A lány azonnali válaszának elmaradt, a férfi tovább vizsgálgatta, olvashatatlan szemei az övét kutatták, ami másodpercek alatt éveknek tűnt. Nem először hallotta ezeket a szavakat, de Malfoytól hallva, párosulva a Narcissa okozta kimerültségével, hervasztó volt. Nem akart többé részt venni benne. Egy önkéntelen összerezzenés arra késztette Hermionét, hogy félrenézzen, és húzza időt, vagy mondjon valami szellemeset, mielőtt elmegy, de minden fronton üres kézzel küzdött.

Az elmúlt hónapban nem hátrált meg egyik korábbi beszélgetésükből sem, Malfoy a drámai kilépések mestere volt, de mindennek megvan az első alkalom. Hermione mégis megőrizte a nyugalmát, miközben felvette a mappáját.

– Megyek, megnézem az anyádat. – Kifelé menet elment a férfi mellett, és elhatározta, hogy Narcissa fogadószobájában várakozik, amíg…

– Érdekes – csengett a varázsló hangja a csendben. – Az elmúlt hónapban csak ennyit kellett mondanom, hogy elhallgattassalak?

Hermione nagy levegőt vett, tudta, ezt csak azért mondja ezt, hogy felbosszantsa. Nem akarta bekapni a csalit.

– Épp olyan fáradt vagyok, mint ahogy te is, habár úgy teszel, mintha nem lennél az. –Hermione megfordult, egy utolsó fellobbanó energiát arra használta fel, hogy kifejtse utolsó mondandóját. Malfoy arroganciája grimaszba eltűnt. – Ne becsülj alá engem, Malfoy! Még mindig elég merész vagyok, de nem fordítok energiát kísérletezésre, hacsak nem muszáj. Amíg nincs rá okom. És most éppen nincs. Emellett arról beszélsz, hogy ki voltam, amikor az egyetlen ok, amiért bármit is tettem, az az volt, mert úgy volt helyes, és emellett mindezt azért tettem, hogy segítsek Harrynek. Ebből a szempontból a munkámat elvégeztem.

– Lehet, de te most már gyógyító vagy. Úgy gondolom, hogy a bájitalok javítása, amiket a betegeidnek adsz, indokolják a kísérletezést.

– A bájitalok működnek. Vagyis működtek volna. Az anyád fel nem fedezett allergiája az oka mindennek, de ez nem semmisít meg semmi mást. Ha ez rendbe jön, akkor működni fognak. Miért próbálnék megjavítani valamit, ami nincs elromolva?

– Csak azért, mert valami nem romlott el, még nem jelenti azt, hogy optimális eredményt értél el. Honnan tudhatnád egyáltalán? Nem kísérleteztél eleget ahhoz, hogy megállapítsd, valami elromlott-e vagy sem. Hiszem, a tudás az igazság kereséséről szól, nem pedig a kényelmes alkalmazásokról. Mindig van lehetőség a fejlődésre.

– Ez az emberekről is elmondható.

A férfi megrándult, és ez még drámaibb volt az arcán lévő zúzódásokkal, de gyorsan magához tért.
– Á, igen. Emberek. – A férfi felmérgesítése megkeményítette lányt, a kezében akarta tartani a pálcáját, de erősebben szorította az üres öklét. – Azt hiszed, hogy mindannyiunkat jól ismersz, ugye?

– A jellememről alkotott értékelésed alapján azt lehetne állítani, hogy te is ilyen vagy.

Malfoy gúnyolódott.
– Ne vesztegesd az időmet a „mi annyira egyformák vagyunk” baromságokkal. Nem vagyunk azok.

– Soha nem mondtam, hogy egyformák vagyunk. Én…

– Az elmúlt hónapban végighallgattam a szónoklataidat. A véleményedet különböző témákról, a mélyen gyökerező vágyadat, hogy a világot jobbá tedd, egy-egy emberrel, egy-egy interakcióval. Az egész baromság, idealista, de ráharaptam. Ami a kísérletezés eredeti témáját illeti, hogyan tudsz egy jobb világra törekedni, ha nem kísérletezel? Ha nem hagyod magadnak kipróbálni valami újat? Az őrület definíciója, hogy ugyanazt a dolgot csináljuk újra és újra, de más eredményt várunk.

Szavai tüzet gyújtottak Hermionéban, harcolni hívták, hogy megvédje magát. Minden gondolat, hogy abbahagyja a beszélgetést, eltűnt, mint füst a szélben.

Felkészült.

– Először is, nem várok más eredményt. Én a megfelelőket várom.

Malfoy összefonta a karját.

– Másodszor, ez nem csak baromság…

– Az emberek nem úgy vannak bedrótozva, hogy bárkivel is törődjenek, kivéve önmagukat, a családjuk és barátaik belső körét, és bárkit, aki számukra célt szolgál. Az emberek eredendően énközpontúak, kapzsik és önzőek. Minden egyes dolgot, amit teszünk, azért teszünk, hogy a saját érdekeinket szolgáljuk.

A nő tett egy lépést a férfi felé.
– Az emberek eredendően nem mások, mint emberek, azonban a pesszimizmusod nem lep meg.

– Én realista vagyok, Granger, és lehet, mindig jót mondasz, de te sem vagy más, mint bárki. A munkád önzetlenségnek tűnik, amikor az a vágy hajt, hogy jól érezd magad a bőrödben, jól nézz ki mások szemében, és következetes maradj az elveiddel. Az önzésed más formát ölthet, de végső soron ugyanolyan vagy, mint bárki más.

– Fogalmad sincs róla, hogy ki vagyok. Vagy a munkámról, amit végzek.

A férfi arckifejezése nem változott, de a lány felfedezett valamit a szemében.
– Eleget tudok a munkádról. Semmi másról, de a „kisebb léptékben nagyobb hatást gyakorolok” nézetedet a viselkedéseddel hibásan látod. Ahhoz, hogy a változást, amiről beszélsz, előidézd, hajlandónak kell lenned változtatásokat és módosításokat eszközölni a meglévő megoldásokon. Folyamatosan nyomást kell gyakorolnod. Nem lehetsz olyan önelégült, mint amilyen vagy, és a meglévő tudásodtól függő.

Hermione egyik lábáról a másikra helyezte át a súlyát.
– Einsteint idézted az előbb, amikor azt mondtad…

– Látszik az elfogultságod. – Malfoy inkább bosszúsnak, mint csalódottnak tűnt.

Fújtatott, de nem dühből, hanem mert Hermione idegesnek találta őt, és ez pokolian bosszantotta.

– Nem, nem az. Ahogy mondtam, ha Einsteint akarod idézni, ő is azt mondta, hogy a problémákat nem lehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, ami létrehozta őket. Szerinted az én meggyőződésem baromság, de te még nem fejezted ki a sajátodat a kérdéssel kapcsolatban.

– Nem érdekelnek a nézeteim.

– Nem mondtam volna semmit, ha nem érdekelne. – Lassan közeledett a férfi felé, mint ahogyan egy vadmacskához közelítene az ember, a tekintete nehézkesen ránehezedett, és minden egyes lépésével egyre jobban megfeszült. De Malfoy nem mozdult, nem hátrált meg. Még akkor sem, amikor a lány közvetlenül előtte állt. – Olyan könnyű kritizálni, amikor nem csinálsz semmit.

– Szóval akkor mindannyiunknak olyanoknak kellene lennünk, mint te? Egyenként megoldani a világ problémáit?

Egy szűkszavú fintorral a férfi mellkasán keresztbe fonta a karját, és egy pillanatra Hermione tekintete a varázsló ingének ujjára tévedt, és eszébe jutottak a színfoltok, amelyeket a kíváncsisága nem engedett elfelejteni. Malfoy hirtelen ledobta a karját egy olyan mozdulattal, amely visszahívta a lány figyelmét. Vissza a kijelentésére.

– Nem lep meg, hogy félreértetted a kijelentésemet. Nem tudjuk megoldani a világ problémáit. Egyszer sem tettem ezt a felelősséget a vállamra. Én csak egy ember vagyok. Ahogyan te is. Csupán azt mondtam, inkább kisebb léptékben szeretnék jelentős változásokat elérni. Így nagyobb a hatásuk. És a változás mindig továbbgyűrűzik. Továbbá, úgy gondolom, hogy emberként kötelességünk jobbá tenni ezt a világot, mint ahogyan találtuk, ahogyan csak tudjuk, és ez az, amit tenni szándékozom. A magam módján. Innentől kezdve.

Hermione lábujjhegyre állt, és elsuttogott egy gyógyító bűbájt.

Malfoy egyik kezét a gránitra támasztotta, és élesen belélegzett, valószínűleg vitatkozni akart, de a szavai elhaltak. Hermione dolgozott, ujjai a gyógyuló bőrén lebegtek, miközben újabb varázslatot mormolt, de a férfi tekintetének súlya továbbra is nehéz maradt. Szúrós. Nehéz figyelmen kívül hagyni. Nehéz megfejteni.

De a feszültség mintha elpárologni látszott volna belőle, ahogy a varázslat hatalmába kerítette, ahogy a fájdalom, amit sosem vallott be, hogy érzett, kezdett visszahúzódni.

Másodpercek teltek el, de sokkal hosszabbnak tűntek, mire a zúzódásai teljesen elhalványultak, begyógyultak, és eltűntek a hibátlan bőrön.

– Így vagyok bekötve – mondta majdnem suttogva, miközben visszaereszkedett, amíg a cipője talpa ismét a fapadlót nem érintette.

A férfi tekintete követte a lány mozdulatát. Követték a nőt.

Egyszerre fújták ki a levegőt. Hermione furcsán és kötetlenül érezte magát, de nem eléggé zavart ahhoz, hogy megakadályozza abban, hogy kifejtse a véleményét.

– Nem vagyok tökéletesen önzetlen, de úgy vagyok bedrótozva, hogy törődjek az emberekkel. Arra összpontosítok, hogy segítsek mindenkinek, akinek csak tudok, még neked is. És ahhoz képest, hogy valakit nem érdekel, nyilvánvalóan sokat gondolkodtál a jellememen.

Ez felébresztette őt a transzból. A szeme megkeményedett.
– Ahogyan feltételezem, hogy te is azért folytatod ezeket a napi beszélgetéseket velem, hogy meghatározd az enyémet. Megkaptad már a válaszaidat?

– Nem.

A férfi olyan ravasz volt, olyan védekező, ezer beszélgetés kellett volna ahhoz, hogy megértse őt, és több energia, mint amennyit a nőnek ideje lett volna ráfordítani. Malfoy furcsa pillantást vetett rá, mielőtt megnézte az óráját. Hermione a mögötte lévő órára pillantott.

Éppen elmúlt hét óra.

Ideje, hogy elmenjen.

Épp elég idővel ahhoz, hogy Narcissa szokásos érkezése előtt elmenjen, bár ma ő is pihenni fog.

De Scorpius…

Malfoy nem búcsúzott el, soha nem búcsúzott el, egyszerűen csak kikerülte a lányt kifelé menet. Az egyetlen különbség ma az volt, hogy többször is végigsimított durván a haján, összekócolva azt, majd megrázta a fejét, ahogy a konyha küszöbéhez lépett, ami az irodája irányába vezetett, hogy a hop-por hálózatot használva munkába álljon. Elindult, hogy folytassa a napirendjét, és egy olyan munkát végezzen, amiért sosem kapott fizetést, míg ő maradt, hogy a sajátját végezze – miközben észrevette azokat az apró dolgokat, amelyek nem az ő dolga a kíváncsiságának lángjait lobogtatták.

Különösen az egyiket?

– Scorpius minden reggel kivétel nélkül téged keres.

Malfoy megállt közvetlenül az ajtó ívén belül. A lány látta a feszültség hullámzását a férfi vállának emelkedésében és süllyedésében, a kezének hajlításában, a testtartásának merev vonalában. A hallható lélegzetvételét.

– Gondoltam, jobb, ha tudod.

A férfi folytatta az útját.

***

Hermione fontolóra vette, hogy ott lesz, amikor Narcissa felébred, de nem volt ott.

Szüksége volt a pihenésre.

Ahogy a személyzetnek is.

Miután megfejtette Malfoy kézírását, egész délelőtt az irodájában kutatott az alternatívák után, és mindent először a szakértőivel ellenőriztetett – akiket láthatóan lenyűgöztek Malfoy javaslatai –, Hermione felkereste Neville-t, hogy megtudja, megvannak-e a gyógynövények az üvegházában. Neki szerencsére volt, és már szárítva.

Tökéletes.

Onnan kezdve Hermione megetette a csirkéket az ételmaradékkal, és a frusztrációját a fűszerkertben lévő gyomokon vezette le. Az üvegházban mindent megöntözött, és feljegyzéseket készített Neville számára arról, hogyan fejlődik az arka növény. Megnőtt. Nem sokat, de éppen eleget. Miután nagyjából mindennel elkészült, Hermione egy korai ebéddel és egy könyvvel kedveskedett magának, amikor nem sokkal tizenegy előtt éhesnek találta magát.

De miután befejezte a szendvicsét és két fejezetet, visszatért az a növekvő frusztráció, ami annyira megzavarta, hogy kétszer olvasta az oldalakat. Így találta magát a laborban, a megbízható könyvvel az állványon, miközben az esti bájitalból készített egy adagot Narcissának.

Elég hamar mindent felaprított, felkockázott, ledarált, szétválogatott, és apró csuklómozdulatokkal beletette a fortyogó üstbe. A lángok alacsonyan lobogtak, ahogy azt kell. Minden pontosan úgy, ahogy Malfoy utasította a szörnyű kézírással, amit kezdett megfejteni. Tökéletes.

Hermionénak a szokásosnál kicsit tovább tartott, mire koncentrálni tudott. Kicsit tovább tartott, hogy megnyugodjon. Több erőfeszítésébe került kitisztani az elméjét. A bájitalfőzés amennyire nehéz volt, annyira megnyugtató is lehetett, de ma Hermione izgatottnak találta magát.

Valami köze volt a fülzúgáshoz, ami a Malfoyjal folytatott beszélgetésből ragadt rá.

Nem arról volt szó, hogy nem tudott könyvek nélkül főzni – tudott –, de a cselekvésben, a rutinban volt valami megnyugtató. Mindig felrakott egy szöveget az állványra, a megfelelő oldalra lapozott, és az elejéről kezdte, közben nézelődött. A szokása ismerős volt.

Hermione nem volt éppen szenvedélyes a bájitalok vagy a főzés iránt. Annak ellenére, hogy mindkét mesterségnek külön helyisége volt, főleg másoknak főzött és főzött bájitalokat. De az öröm, amit ebben érzett, nem csak abból fakadt, hogy segíthetett neki, hanem a benne maradt gyermeki részhez volt köze, amely imádta az utasítások követését. Hermione szerette benne a rendet, a stabilitást; szerette a folyamatot, amikor olyasmit készít, aminek az elkészítéséhez valójában nem kellett nagy tehetség.

És az a rész, hogy ne kísérletezzen?

Hát...

Nem volt szükség más projektre. Minden úgy működött, ahogy kellett, kiterjedt kutatás és szakértőkkel való konzultáció révén. Nem volt értelme megváltoztatni valamit, ami bizonyítottan működött. Nem volt szükség az írott szó megváltoztatására.

Ez vonatkozott Narcissa ügyére is.

Az esti bájitalának átállítása nem igényelt sok erőfeszítést – csak egy kis finomhangolást.

Most a főzet úgy nézett ki, ahogy a pergamen sarkaiban leírta.

Mit akart, mit tegyen a lány? Állítsa át az egészet? Ennek semmi értelme. A gondolatot az elméje sarkába száműzve Hermione belélegzte és kifújta a levegőt, mielőtt hagyta volna, hogy a férfi szavai leperegjenek, és egy kupacba hulljanak a lába körül. Aztán a maga módján tette a dolgát.

A kellő idő eltelt, mire a bájitalból halvány lila füst áradt, jelezve, hogy elkészült. És miután hét fiolába bepalackozta, vetett egy pillantás a falra ráncolta a homlokát. Már majdnem egy óra volt.

Narcissának hamarosan fel kell kelnie.

És beszélniük kellett.

Ez a hangulat követte őt vissza Malfoy lakosztályába, ahol feltöltötte az új esti bájitalokat, és kidobta a régieket. Amikor Hermione elment megnézni Narcissát, Zippy az ajtaja előtt állt. Éberen figyelt.
– Felébredt már?

– Az úrnő továbbra is békésen alszik.

– Kérlek, hívj, ha felébredt! És ha egy órán belül nem kel fel, kérlek, akkor is gyere értem. Itt leszek a közelben.

– Igen, kisasszony.

Egy barátságosan biccentett a házimanó felé, aki úgy tűnt, alig várja, hogy kövesse a parancsait, elhagyta azt a folyosót, amelyen belépett, és végigsétált Narcissa privát ülősarkán. A szoba az ő díszes, hagyományos stílusában volt berendezve – a ház egyetlen ilyen módon feldíszített része, annak jeleként, hogy a szoba szigorúan az övé.

Mint Malfoy irodája.

Hermionénak voltak feladatai, amivel az időt elüthette. Kutatásokat kellett átnéznie, és jegyzeteket kellett folytatnia, hogy folytassa Narcissa esettanulmányának mindennapos kidolgozását. Volt egy kisebb dolgozószoba az emeleten, közvetlenül a szomszédban, ahol Scorpius tanára tartotta az órákat, amit a katasztrofális első nap után kiürítettek. Hermione éppen oda tartott, amikor valami furcsát vett észre a nappaliban.

Valaki, aki kizökkent a napirendjéből.

Scorpius.

Az üvegajtó mellett állt, háttal neki, miközben az üres kertbe bámult, és az egyik kezét az üvegre nyomta, ami biztosan foltot hagyott, és amit Zippynek kellett letakarítania.

Ez volt a legmagányosabb látvány, amit Hermione valaha látott.

Miután hátrált, Hermione a fiú dadája keresésére indult, Scorpius tartózkodási helye nem egészen egyezett az időbeosztásával, amit már szinte teljesen megtanult. Hermione a könyvtárban találta meg Catherinet, ahol a korrepetálások zajlottak magával a korrepetitorral. Éppen egy makacs zongorát segített behangolni a zeneórákra.

Hermione megkérdezte, észrevette-e valamelyikük, hogy a tanítványuk elment.

– Semmi baj. Majd megkeresem, ha készen állunk a kezdésre.

Ez úgy hangzott, mintha már csinált volna ilyesmit korábban, mintha nagy tapasztalattal rendelkezne.

– Ó, tudom, hol van. – A tanárnő megnyomott egy billentyűt a zongorán, és bár nem volt zenei hajlama, Hermione fülének mégis rosszul hangzott.

– Rajta tudnád tartani a szemed, amíg befejezzük?

Hermione majdnem valami egészen mást mondott, mint a tényleges válasza, ami így hangzott:
– Természetesen.

Amikor visszatért, Scorpiust ugyanott találta, a keze még mindig az üvegen volt. Hogy mit nézett vagy mit keresett, arról Hermionénak fogalma sem volt. Mellé állt, hátha rájön, de csak annyit ért el, hogy figyelmeztette a jelenlétére.

A fiú felnézett rá. Nem döbbent meg vagy ijedt meg. Csak üresen.

A bámulás volt az alapértelmezett viselkedésük az elmúlt hónapban. Reggelinél és alkalmanként ebédnél tette ezt, amikor Narcissa megkövetelte a jelenlétét. Scorpius végignézte, ahogy Narcissa felteszi a szokásos kérdéssorozatát, amit igyekezett nem tenni a jelenlétében, de Narcissát ez nem különösebben érdekelte.

Igazából ártatlan volt, ha kicsit idegesítő is, de ez megváltozott, amikor Hermione elkezdte átrakni a pohár gyümölcslevet a jobbjáról a baljára. Az eredeti ok az volt, hogy ne nyúljon véletlenül Narcissáéhoz, de azután a nap után Scorpius másképp kezdte figyelni őt.

Nehéz volt megmagyarázni.

A rutinja kőbe vésődött. Valahányszor belépett a konyhába, az apja után nézett körül, majd a csalódottság varázslata után a lányra esett a tekintete. Csak rá. És Hermionét figyelte a nagymamája kezdeti utasításain keresztül, egészen addig a pontig, amikor már biztos volt benne, hogy ha tesztelnék, soha nem emlékezne arra, amit mondott. Scorpius végignézné őt a reggelinél, de addig nem nyúlna a gyümölcslevéhez, amíg a lány nem mozdítja el jobbról balra. És néhány nap után még akkor is elkezdett visszanézni rá, amikor órára küldték.

Amikor Hermione először intett neki, majdnem nekiment a falnak.

A második ösztöne az volt, hogy kuncogni kezdett, amit gyorsan felülírt az első: meg akart győződni róla, hogy a fiú jól van. De Scorpius csak elpirult, és elsétált.

Nem hallotta Narcissa első megjegyzését a fiú viselkedésére, de hallotta a bosszús sóhaját.

– Az a fiú…

A mai nap más volt. És ez valószínűleg azzal függött össze, hogy akkor és ott jelent meg, amikor és ahol nem kellett volna. Scorpius elég sokáig bámult rá, hogy Hermione beszélgetésbe kezdjen, hogy megtörje a csendet.

– Nem akarsz kimenni?

Borult volt az idő, szeles, és hamarosan esni fog, de talán elég ideig kitart, hogy Scorpius friss levegőt szívjon, amire valószínűleg szüksége volt. A bólintás, amit válaszul adott, ugyanolyan tétova volt, mint amilyenre számított. Ez a bizonytalanság még azután is kitartott, hogy a lány kinyitotta az ajtót, és hagyta, hogy egy széllökés kérdőn fújja a haját. Valójában Hermionénak kellett először kisétálnia, mielőtt a fiú tétován követte.

– Jó érzés, ugye?

Scorpius nem értett egyet, és nem telt el több, mint néhány széllökés, amikor Hermione követte őt vissza a házba, ahol leült az ablak elé, megigazította a haját, és figyelt. Inkább a megfigyeléssel volt elégedett, minthogy saját maga tapasztalja meg az időjárást. Legalábbis a szelet. Furcsa egy ilyen korú gyerektől, de bizonyos értelemben volt értelme.

Mivel nem volt jobb dolga, Hermione is csatlakozott hozzá, kényelmesen összefonta a lábait. Pontosan úgy, mint az övé.

Mint kiderült, az eső nem maradt el. A sötétebb felhők tovább gördültek, és hamarosan cseppek csapódtak az üvegablakhoz lassú, ritmikus ütemben, ami felgyorsult, ahogy a vihar a feje fölött tombolt. Hermione Scorpiusra pillantott, és azon kapta magát, hogy az kíváncsian nézi őt.

Lágy mosoly alakult ki ott, ahol korábban nem volt.
– Tényleg az apádra emlékeztetsz. Csak te nem fintorogsz annyit, mint ő.

Scorpius felélénkült, közelebb húzódott a lányhoz, kíváncsian várta, hogy többet halljon.

Az apjáról.

Hermione szédült.
– Az apád… többet akarsz tudni róla?

Scorpius bólintott, olyan idegesen, ahogy a gyerekek szoktak, amikor elfojtják az izgalmat.

Rettegés támadt a mellkasában, miközben megdörzsölte a tarkóját, és néhány mozdulattal végigsimított a göndörségén. Hermione nehezen találta a szavakat.

Mit mondhatna Scorpius Malfoynak az apjáról?

Az iskolában egy elkényeztetett zsarnok volt, egy bigott, tudatlan vérbeli aranyvérmániás, aki intoleráns és manipulatív volt, és mindenki másnál jobbnak hitte magát. Malfoy az apja fia volt. De nem lehetett mindent a szüleire fogni. Malfoy rossz döntéseket hozott, szörnyű dolgokat tett, és - Kingsley szavai dübörögtek vissza.

Szavak, amelyek arra emlékeztették, hogy bár Draco Malfoy mindazokat a szörnyűségeket elkövette, neki nincs joga elítélni őt. Nem a szeme láttára, egyáltalán nem.

Akkor sem, amikor épp vezekelni próbált.

A maga módján.

Bár ez merőben más volt, Hermione is hozott olyan döntéseket, amelyekért a szüleivel szemben a vezeklés hasonló változatát kereste. Az, hogy a háború győztes oldalán állt, nem igazolta minden egyes tettét, ahogy az sem, hogy ő a vesztes oldalon állt, nem tette őt örökké változásra képtelen gonosztevővé.

Csak mindkettőjüket emberré tette. Ugyanannak az éremnek a két oldala. Képesek nagyszerű és szörnyű dolgokra.

Nem az ő dolga volt meghatározni, hogy mit érdemel, de abban a pillanatban ez nem Malfoyról szólt.

Hanem Scorpiusról.

De semmiképpen sem volt ideális, hogy igazat adjon neki arról, milyen ember volt az apja, még akkor sem, ha válaszokat keresett arra, hogy meghatározza, ki is ő most. Azok a darabkák, amelyekkel Draco Malfoy életéből rendelkezett, kevés értelmet nyertek – a feljegyzések, amelyeket hagyott, és a távolságtartás, amit tartott, az idő, amit az anyja bájitalokkal kapcsolatos problémájának kiderítésére fordított, és az általános közönye a betegségével szemben –, de valamit Hermione tudott, az az volt, hogy megváltozott.

És Scorpius megérdemelte, hogy megismerje az apjának ezt a változatát.

Tudta, hogy nem az ő dolga, hogy bármit is mondjon neki, de a nyílt kíváncsiság a fiú imádnivaló arcán arra késztette Hermionét, hogy megpróbáljon találni valamit, amit mondhatna.

– Az apád és én… Hát, nem voltunk barátok. Nem ismerem őt olyan jól, de azt tudom, hogy okos, és jól meg tud javítani dolgokat. – Minél többet beszélt, annál könnyebb lett. Valamennyire. – Jól tudott repülni. Kviddicsezett… – Scorpius oldalra billentette a fejét, mint egy zavart bagolyfiú. – Á, te nem ismered a kviddicset. Én sem, de… – Talán egyszer majd Malfoy megtanítja neki. Hermione megköszörülte a torkát. – Az apád nagyszerű volt a bájitaltanban. Úgy tűnik, még mindig az.

Egyik sem volt hazugság, még ha az igazság sokkal összetettebb is volt, mint a lemosott verzió, amit előadott.

Scorpius minden szaván csüngött, az arca rózsaszínre pirult, mintha visszatartaná a lélegzetét.

Meg akarta ismerni őt.

A kíváncsiságának látványától Hermione szíve szorosan összeszorult a mellkasában. Azon kapta magát, hogy a fejében lévő aktákat kapkodja végig, csakhogy segíthessen neki.

– Szeret újságot olvasni és a keresztrejtvényfejtést. Úszik. Minden nap megteríti neked az asztalnál, és ő maga teszi oda a cetlit.

Ettől megdermedt, mielőtt előhúzott volna a nadrágja zsebéből nem egy cetlit, hanem egy kis maréknyit, és elejtett néhányat, ahogy a legtöbb gyerek tette, amikor túl sok mindent próbált megragadni a kis kezéhez képest. Ami a zsebéből kifolyt, az napokig tartó jegyzeteket jelentett. Jegyzeteket, amelyeket Scorpius a közelében tartott, miközben megpróbálta megfejteni az apját a számára túl olvashatatlan szavakból.

Volt benne valami szomorú irónia, amit Hermione nem tudott nem észrevenni.

Nem tudott segíteni, de érezte a fájdalmat a fejében és a szívében.

Amit elmondott neki, nem volt sok, de abból, ahogy a férfi figyelme a lányról a jegyzetekre tévedt, talán elég volt.

Egyelőre.

Miután egyenként megnézett minden egyes cetlit, és megpróbálta megfejteni, Scorpius visszatette őket a zsebébe, amely nyilvánvalóan el volt bűvölve, hogy elférjen benne a rengeteg cetli, amit ott tartott. Aztán visszatért a vihar figyeléséhez, felállt, és az ablak elé állt, ahogyan a lány is megtalálta korábban.

Elmélázónak és sztoikusnak tűnt, oly módon, hogy ötévesnél is idősebbnek tűnt.

Mintha az élet rossz lapokat osztott volna neki – talán nem is keveset –, de ő elviselte.

Még az is, ahogy Scorpius tartotta magát, mint az apja, mindkét kezét a háta mögött tartva, egyszerre mulattatta és szomorította el. Furcsa keverék volt ez, ami fájt, mert látta, hogy mindezek mögött minden a gyötrelemről árulkodik. És melankóliáról.

Egy villám és egy mennydörgés jött és ment, de ő nem rezzent össze. A figyelmét az esőcseppekre összpontosította, amelyek lecsúsztak az üvegen, eltorzítva a kinti világot, esőcseppekre, amelyek nyomát véletlenszerűen kezdte el követni kisujjával. Ahogy a lány figyelte a fiút, egy kérdés hívott elő elméje mélyéről. Hermionénak fogalma sem volt, miért tette fel egyáltalán, vagy honnan jött a kérdés, de a kettejük közötti csendben, miközben az eső esett, a szél fújt, és villámok cikáztak a feje felett, egy halk kérdés úszott a szájából a fiú fülébe.

– Jól vagy?

Azonnal érezte, hogy a szíve mélyére esik, amikor Scorpius megfeszült, majd a szeme láttára esett össze.

Úgy rándult össze, mintha a lány szavai fizikailag megütötték volna, a még mindig mögötte lévő keze apró ökölbe szorult. A tett erősen megrázta Hermione minden egyes szívhúrját, és az ismerős szorítás visszatért. Csak még intenzívebben.

Hallotta, ahogy Scorpius élesen lélegzetet vesz, mielőtt a fejét a hűvös üvegre hajtotta volna. Csak egy pillanatig tartott, mielőtt hátralépett egy lépést, apró kezeit a hasa köré kulcsolta, és összegömbölyödött, mintha védelemre lenne szüksége, és az egyetlen hely, ahol ezt megtalálhatta…önmagában volt.

Hermione inkább ösztönösen, mint logikusan cselekedett, és gyengéd, bátorító kezet tett a vállára. A fiú kitért. Az üzenete világos volt.

Ne nyúlj hozzá. Tartsd magad távol tőle.

És ő hallgatott rá, de közel maradt, tehetetlenül, gyűlölve, hogy egyetlen kérdésével feltárta a fájdalmát. Scorpius arca elvörösödött, ahogy teljesen hátat fordított neki, és szaggatottan vette a levegőt, mintha levegőért küzdene.

Próbál valamit magában tartani, ami kétségbeesetten ki akart jönni.

– Ez… ez rendben van, hogy nincs rendben.

Nem, Scorpius nem adott ki sok hangot, a fájdalma néma maradt, de a fájdalma?

Az hangos volt, élénk és őszinte.

A lelke mélyéig megrázta Hermionét.

Felemelte a fejét, a plafont bámulta, miközben küzdött tovább, küzdött vele, és olyan hangosan lélegzett, hogy az már fülsiketítő volt. Akárcsak a kinti vihar, az előtte lévő is egy teljesen sajátos természeti erő volt.

Scorpius volt minden, amit Hermione hallott. A fiú pusztulása volt minden, amit érezni tudott.

De lassan kezdett rájönni, hogy nincs egyedül. Hogy ő is ott van. És úgy tűnt, hogy tovább hátrál. Mélyebbre. Tégláról téglára rögzítette az arcát. Légzését kontrollálni kezdte. Scorpius mindent megtett, kivéve a sírást.

És gyűlölte, hogy valahol megtanították neki, hogy ilyen mértékben uralkodjon magán.

Hermione odakúszott hozzá, visszahelyezte magát a látóterébe – szemtől szemben. Fogalma sem volt, mit mondjon, vagy mit tegyen. De tudta, hogy tennie kell valamit, mielőtt a fiú újra bezárkózik. Hermione nem ért hozzá, de igyekezett mindent megtenni, és vigaszt nyújtani neki.

Egy szót.

Az egyetlen, amire képes volt.

A nevét.

– Scorpius.

Bármilyen előrelépést is tett, az ajkának remegésével összegyűrődött. A szemében formálódó könnycseppeket túl erősen súrolta le apró kezeivel, amelyekkel aztán eltakarta az arcát. Scorpius hátratántorodott, mintha elszabadult volna. Hermione pedig csak annyit tehetett, hogy szavakkal próbálta visszahúzni.

– Segíthetek?

Merlinre, annyira remegett a keze a mindent elsöprő késztetéstől, hogy segítsen neki, hogy odanyúljon hozzá, hogy megadja a fájdalmas gyereknek a vigaszt, amire oly nagy szüksége van. De a fiú pillantása még sokáig kísérte Hermionét, miután a fiú eléggé megnyugodott ahhoz, hogy távozzon.

A tekintet, amely egy dolgot mondott.

Nem, nem tudott segíteni.

Túl sokáig volt csendben.

***

Ginny ugyanazzal a gyanakvással szemlélte a Hermione által kínált pitét, amit Jamesnek tartott fenn, amikor az megpróbálta hibáztatni Albust és Lilyt valamiért, amit nyilvánvalóan nem ők tettek. Hermione visszatartotta a lélegzetét, amíg el nem fogadta az ajánlatot. Mert tényleg, ki utasítana vissza egy pitét?

Különösen az áfonyásat.

Az volt Lily kedvence.

De az elfogadás nem simította el a ráncolt szemöldökét, és nem tüntette el azt az összeszorított arckifejezést az arcáról – azt a tekintetet, amely azt jelentette, hogy Hermione nem volt biztos benne, hogy Ginny tart-e egy értelmes kioktatást, vagy hagyja, hogy a következő alkalomra.

Igazság szerint nem tudta, melyik lenne rosszabb.

– Csak kényszerből vagy valakinek a születésnapjára sütöd a desszertet. – Ginny jobbra nézett a második táskára. – Senkinek sincs születésnapja, és te két pitét sütöttél. Mi a fene történt veled ma?

Valójában hármat sütött, de Hermione ezt az információt megtartotta magának.

– Azt Daphne-nak sütöttem. Imádja a pitét. – Hermione megköszörülte a torkát. – Hol vannak a gyerekek?

– Szép terelési kísérlet, de megengedem. James fent van az emeleten, és befejezi a házi feladatát. – Megállt, és felkiabált neki, hogy jöjjön le, mert Hermione ott van. Azonnal mozgást hallott. – Lily a szüleimmel van, Albus pedig Harryvel van kint. Szüksége volt egy kis szünetre. – Ginny felsóhajtott, és csatlakozott hozzá az asztalhoz. – Kemény volt ma a suli. Sírva jött haza, és még mindig egyedül ebédel.

Hermione utálta ezt hallani. Al olyan kedves és nagylelkű volt, de sosem tudta, mit mondjon a többi gyereknek. Olyan izgatott lett, hogy egyszerűen lefagyott, mint a lámpaláz. A gyerekek kerülték, csúfolták, és – nos, szüksége volt egy barátra, aki megérti őt.

– Tudom, hogy ez nem az én hétvégém, de ha te…

– Ó, nem, nem lehet – Ginny leintette őt. – Harry elvitte vacsorázni, és a Planetáriumba mennek.

Albus imádta a csillagokat.

– Azért én nem bánnám. – A gondolatok egy másik kisfiú fájdalmáról és magányáról dagadtak és kavarogtak az emlékezetében, aztán visszahúzódtak, majd erősebben jöttek vissza, mint az ár. Ezzel együtt Hermione érezte, ahogy a délutáni érzelmi visszahatás első jelei felemelkednek a mellkasában. A szemében a mellkasához hasonló szorítást érzett, és dühösen pislogott, hogy megakadályozza a könnyek potyogását. A hüvelykujja körme keményen a kezébe vájt. – Jó lenne látni őt.

Ginny először nem szólt semmit, aztán előrehajolt, kezét Hermione összezárt ujjai fölé helyezte, és megpróbálta elkapni a lány tekintetét.

Hermione elnézett a barátnője mellett, ahol egy másik vörös hajú lépett be a szobába.

– Szia, James! – köszöntötte a fiút ragyogó mosollyal, ami hamar elhalványult

Hétévesen James nem volt ölelgetős típus, soha nem is volt az. Inkább hajlamos volt futni vagy panaszkodni, de Hermione arcán lehetett valami, ami miatt olyan tétovasággal közeledett felé, amilyet még soha nem látott. Valami, ami miatt megállt mellette…

Aztán átkarolta a lányt.

Az ölelés nem tartott sokáig, csak néhány másodpercig, de segített.

Mivel Jamesnek fogalma sem volt róla, mennyire szüksége volt erre, széles mosollyal ugrott Ginny mellé. Túl széles mosollyal. Mint egy cheshire-i macska.
– Anyaaaa…

Ginny már tudta, hogy mit akar, és hosszan nézett rá.
– Befejezted a feladatokat?

– Igen!

– Menj, vedd fel a cipődet, és átviszlek az Odúba… – Egy huhogással visszarohant, és másodpercekkel később mindketten hallották, ahogy az emeleten toporog. Ginny kuncogott magában, és Hermione nem tudta megállni, hogy ne csatlakozzon hozzá. – George tűzijátékot rendez az Odúban. Angelina a városban van. El kéne jönnötök. Eltereli a gondolataidat arról, ami bánt téged.

– Majd holnap visszajön. – Hermione tudta, hogy a mosolya szűk, ahogy a barátnőjét bámulta az asztal túloldalán.

– Nem is mondtad, mi történt ma?

Hermione mély levegőt vett.
– Nem azt, hogy mi, hanem azt, hogy ki.

Ginny felhúzta a szemöldökét.
– Malfoyékkal?

– Igen, de nem. A legkisebb… – Hermione nem találta a szavakat. – Ginny.

– Ó. – Bármit is tudott a barátnője a Malfoyok helyzetéről, úgy tűnt, elpárolgott. – Ó… mióta is tart ez? Hat hónapja? – Ginny összerezzent, túl sokat tudott a veszteségről. – Nem túl sok idő. Egyiküknek sem, még Malfoynak sem.

Hermione a homlokát ráncolta.
– Abból, amit megtudtam, nem szerelmi házasság volt. Csak kötelességből tette.

– Ez nem változtat azon a tényen, hogy ő is elvesztett valakit.

A szavak úgy tapadtak rá, mint egy második bőr, egy filmréteg, amit semmilyen súrolás nem tudott letisztítani, megülepedtek, és viszketni kezdett az ingerültségtől. Furcsán nyugtalanná tették.

Egy dolog volt Draco Malfoyra apaként és fiúként gondolni, de egy másik dolog emlékeztetni magát arra, hogy valójában özvegyember. Hogy ő is elvesztett valakit. A viselkedése bizonyára sosem szolgált jelzővel… sosem viselkedett úgy, mint aki gyászol.

De ez nem volt tisztességes tőle.

Hogy mondhatná meg valaki valakinek, hogyan gyászoljon?

Még kevésbé egy olyan valakinek, mint Draco Malfoy, akinek a büszkesége és a védekezése miatt nehezen tudott segítséget kérni a legegyszerűbb formában. Még akkor sem, amikor szüksége lett volna rá.

Különösen akkor.

Gondolatai miatt másodszor is visszautasította Ginny meghívását, és a következő célpontjához vitte: Deanhez és Daphne-hoz. Amikor Hermione sötétedés után megjelent a küszöbükön, Dean egy pillantást vetett az arcára, majd arra, amit a kezében tartott, és félreállt.

– Daph! Itt van Hermione! Úgy látszik, pitét hozott!

A terhes nő gyakorlatilag materializálódott a lépcső tetején.
– Ó! Milyen fajtát? – Összenéztek, és tudálékos tekintetek váltották egymást. – Dean tudnál…

– Ron meghívott az Odúba tűzijátékra, emlékszel? De te azt mondtad, hogy azt akarod, hogy én…

– Hogy dolgozzak a gyerekszobán, igen, igen, de most már mehetsz. – Daphne már elindult lefelé a lépcsőn, egyik kezével a korláton, a másikkal egyre növekvő pocakját fogta. A nyolcadik hónapban járt, és már kezdett billegni, így sétált oda a férjéhez, és alaposan megcsókolta, mielőtt elzavarta volna.

Dean elment, mielőtt a nő meggondolta volna magát, és visszatette volna a munkába, de nem előbb, minthogy visszanézett volna.
– Akarod, hogy hozzak valamit?

– Kifogytunk a chipsből. Megetted az összeset.

Mindannyian tudták, hogy ez hazugság, de Dean csak mosolygott.
– Persze, hogyne. Sajnálom, szívem.

– A sajtosokat kérem.

Csak kuncogott, kedvesen bólintott, és magára hagyta őket az előszobában.

– Friss illata van. – Daphne felhúzott szemöldökkel fogadta el a pitét.

– Az is. – Mielőtt a lány kérdezhetett volna, Hermione elárulta neki az ízét. – Áfonyás.

– Az egyik kedvencem.

Ez jel volt, mert Daphne a nappalijukba vezette őket, ahol Hermione levette a cipőjét, és letelepedett a két kanapé közül a kisebbikre, várakozva, míg Daphne felkapott két villát. Társas csendben ettek. Daphne a babapocakját használta a pite egyensúlyozására. Már félig végeztek, amikor a szőke a villát az ajkához emelte, és átadta a pitét Hermionénak.

Nem mintha befejezte volna, de láthatóan volt még valami mondanivalója.

– Bármennyire is szeretem a pitédet, tudom, hogy nem azért sütöttél egyet, hogy idejöjj és megoszd velem. Aligha szeretsz sütni, kivéve, ha valakinek születésnapja van, vagy ha zaklatott vagy. – Daphne odanyúlt, és bekapott egy újabb falatot. – Úgy nézel ki, mint az utóbbi. Mi történt? – Amikor Hermione nem szólt semmit, Daphne felsóhajtott. –Nyilvánvalóan történt valami, úgyhogy ne hazudj!

– Csak egy hosszú nap.

– Hogy van?

A fiú, akire a lány utalt, nyilvánvaló volt. Ginny ugyanezt kérdezte tőle, de Daphne-nak valamiért könnyebben ment az őszinteség. Valószínűleg azért, mert tudta. Mert saját bőrén tapasztalta Scorpius fájdalmát. Nem csak apa és fia volt az egyetlen, aki elveszített valakit.

– Én… – Hermione durván kifújta a levegőt. – Azzal töltöttem az órákat, amíg elkészítettem és megsütöttem ezt a pitét a semmiből, hogy azon tűnődtem, hogyan érezhet valaki, aki ilyen kicsi, ennyit. Ez…

Elképesztő.

Szívszorító.

Bénító.

Látni, ahogy a szétesés szélén botladozik, hogy aztán küzdjön és kaparjon vissza, másfajta fájdalom volt, több mint elviselhetetlen. És ami még rosszabb, ahogy Scorpiust figyelte, ahogy úgy szedte össze magát, mintha ez egy begyakorolt cselekedet lenne, hányingert okozott neki.

Még jóval azután is, hogy a fiú elment, Hermione küzdött, hogy a határok között maradjon, amelyeket akkor állított fel, amikor Narcissa gyógyítójaként kezdett dolgozni. Küzdött, hogy kitartson a hit mellett, az ötlet mellett, a kibaszott tévhit mellett, hogy kívül tud maradni a Malfoy család viharán.

Őszintén szólva, nem végezte jól a munkáját.

Hermione korábban a könyvtár előtt állt, és hallgatta, ahogy Scorpius a zeneórákon küszködik, és összerezzent, ahogy a dadája gyengéden kijavította újra és újra, amíg el nem jött az ideje, hogy egy másik tantárgyra térjen át: a holt nyelvekre. És úgy tűnt, azon is csak küszködött, ahogy a tanára folyton azt kellett mondania neki, hogy koncentráljon. Figyeljen oda. Hermione épphogy csak el tudott onnan menni.

De az a tudatos kellemetlen érzés ott maradt, és suttogta az igazságot, amiről inkább nem vett tudomást, mert ez tényleg nem az ő dolga volt.

Ahogy Malfoy szerette emlékeztetni, egyetlen betege volt, és Narcissa.

De tényleg az volt?

A véletlenszerű kérdés miatt Hermione teljesen eltávolodott – nemcsak a szobából, hanem Malfoyék otthonából is. A nap hátralévő részében hagyta, hogy Zippy intézze Narcissa étkezését, hazament, gyomlált, kergette a csirkéket, átrendezte a szekrényeit, és agresszívan három pitét sütött.

A harmadikat Scorpius dadusának szánta volna ajándékba.

– Korábban átmentem, úgy tűnik, rögtön azután, hogy elmentél – Daphne nem tűnt különösebben izgatottnak a látogatás miatt. – Nem maradtam sokáig. Nem volt jó napja.

Persze, hogy nem. Hermione az ajkába harapott, mielőtt megkérdezte:
– Rád nézett?

– Nem.

Újult erővel folytatták a pite evését, de Hermione már nem érezte a gyümölcs édességét vagy a héj gazdagságát. Olyan íze volt, mint a semminek. Daphne is ugyanezt érezhette; egyszerre hagyták abba az evést.

Hermione letette a pitét az asztalra, és nem telt el sok idő, mire végigsimított a haján. Daphne valami nagyon hasonlót tett, és a feje fölött lévő üres falra nézett mellette. Megragadta Hermione kezét, és tovább kérdezősködés nélkül megtartotta.

Őszintén szólva azt hitte, hogy Daphne lesz az első, aki megtört, de végül a saját frusztrációja és súlyos érzelmei felülkerekedtek minden máson.

– Frusztrált vagyok – vallotta be Hermione hirtelen. – És nem vagyok benne biztos, hogy képes leszek objektív maradni.

– Narcissával?

– Nem, Scorpiusszal. – Hermione mély levegőt szívott, miközben Daphne olvashatatlan arckifejezéssel figyelte őt. Addig fújta ki a levegőt, amíg nem maradt semmi. – Tudod, nem vagyok mindig szakmai. Nekem is van szívem. Nem vagyok áthatolhatatlan. Nem vagyok sem vak, sem süket egy segítségért kiáltó gyerekkel szemben. Próbáltam távolságot tartani. Merlinre, egy teljes hónapig néztem ezt a játékot, de nem tudom, meddig leszek képes figyelmen kívül hagyni azt, ami ilyen égbekiáltóan történik előttem. Hogyhogy nem látják?

– Draco túl elfoglalt ahhoz, hogy lássa. Túlságosan el van foglalva azzal, hogy megpróbálja jóvátenni a bűneit, és helyrehozni… nos, mindent, és megvédje a családját. Túlságosan le van terhelve mindazzal, ami történt, és mindazzal, ami hihetetlenül gyorsan közeledik felé. – Ami kifogás volt, de egyben a valóság is. Hermione nem tudta, hogy együtt érezzen vagy kritizáljon. Így hát egyiket sem tette, továbbra is hallgatta. – És Narcissa nem akarja látni. Szándékosan nem veszi tudomásul, hogy Dracóvá változtatja őt. Áldott esetben nem azzá, aki gyerekkorában volt, hanem azzá, aki most.

– Apatikus? Pesszimista? Frusztráló? Kikapcsolt? – A lista folytatható volt, de Hermione ennyiben hagyta a dolgot.

– Á, igen, mindezek – Daphne megrázta a fejét. – De ráadásul… magányos.

– Hogyhogy Malfoy magányos? Mindannyian ott vagytok neki, bármilyen minőségben, amire szüksége van. Ott van neki Scorpius, aki hetekig a leveleket cipel magával, amelyek teljesen olvashatatlanok számára, de azért teszi ezt, mert kétségbeesetten szeretné megismerni az apját. – Hermione vett egy nagy levegőt, és végigdörzsölte a kezét a homlokán. – Ahogy én látom, ez önszántából van: a távolságtartás, amit tart, és a magány, amit szerinted érez. Csak azért magányos, mert ő maga választja.

Daphne csak egy pillanatra hallgatott el.
– Ez nem mentség a számára, csak ennyit tud tenni.„A magányos ember a magányban önmagát zabálja fel, a tömegben felzabálja őt a többi.”
Friedrich Nietzsche
hozzászólások: 4
feltöltötte:Nyx | 2023. Feb. 25.

by Kriszti @ 2023 Feb 26
Ó jaj... A szívem szakad meg Scorpiusért. Fájdalmas. Olyan szívesen megölelgetném.
by Nyx @ 2023 Feb 28
Nekem is végig ez volt az érzésem vele kapcsolatban. Annyira, de annyira... kifacsarodik a szívem, ha rá gondolok szegénykémre.
by Neola @ 2023 Mar 02
Szia!
Uuuuhhh ez egy nagyon nehéz fejezet volt. Már az eleje is meglepően drámai volt. Furcsáltam is hogy Narcissa állapot stagnál, majd rosszabbik. Örülök, hogy Draco belkontárkidott. És bár gondoltam,hogy okos nem hittem volna, hogy itt is kiemelkedik a bájital tudása.
Scorpius - Hermione jeleneten, kicsin múlott hogy nem sírtam él magam.
Brutális tényleg, amin keresztül megy. Annyira, de annyira remélem, hogy ő is hamarosan változni fog. És persze remélem Narcissa állapota is kicsit javul.
Köszi szépen!
Üdv: Neola
by Nyx @ 2023 Mar 04
Szia, Igen-igen ez egy nehéz fejezet volt az elkövetkezendő sok-sok nehéz közül. A demencia nagyon egy alattomos betegség, és igazán élethűen ábrázolja itt a szerző. Draco mindig ott van mindenhol, annak ellenére, hogy nem akar igazán hajlandó belekeveredni anyja kezelésébe mégis megteszi. Iszonyatosan sok a feszültség közte és Narcissa között. Még lesz jelentősége a bájitalhoz kapcsolódó tudásának. Scorpius és Hermione kapcsolata… te jó ég, nem is tudom hogyan fogalmazzam meg… az egyik legszebb és egyben legfájdalmasabb része a történetnek. Hermione nem tudja megállni, hogy ne kapcsolódjon be az életébe és ne szeresse meg őt. Különleges kapcsolat ez. Narcissa állapota, hát nem lesz egyszerű… de lesznek még jó pillanatai bőven. Én köszönöm, hogy elolvastad!
Powered by CuteNews