Fejezetek

írta: rizzelwrites

19. fejezet
19. fejezet
A túlélés

A lánc volt a legközelebbi fegyver.

Draco lehajolt, hogy felkapja, anélkül, hogy megállt volna Blaise felé közeledve. Menet közben az első felé tántorgó zombi nyakába csapta a láncot. Friss volt, és gyorsabb, mint a rothadó hullák az első fordulóból. A csomagoló csapás erejétől a zombi hátrafelé, egy falnak vágódott. A koponyája hátulja összetört, és a földre rogyott, sötétvörös csíkot hagyva a falon. A tömeg fülsiketítő éljenzésben és füttyszóban tört ki.

Egy elesett, még három van hátra.

Blaise sikeresen kihúzta acélcsákányát az egyik zombi torkából, egy másikat pedig felnyársalta a szemgödrén keresztül. Az a valami nőnemű volt. Még mindig egy foltos, rózsaszín frottír fürdőköpenyt viselt, és három hajgöndörítő csavaró volt a hajának kusza maradványaiba kapaszkodva. Segítségképpen sikerült nekiütközni annak a zombinak, amelyik Blaise talárját rángatta. Szinte lassított felvételben mindkét zombi átesett, egyik a másikra, miközben az acélcsákó szabadon hagyott vége beleakadt a padlón lévő fémrácsba. A lények gyakorlatilag a helyükre szegeződtek. Nyögdécseltek és ide-oda himbálóztak, de olyan összehangoltan mozogtak, mint a felborult teknősök.

Draco gyorsan felkapta a baseballütőt, és rövid, gyors munkát végzett a lények fejével. Összesen körülbelül egy tucat ütés megtette a hatását. Mire vége lett, már zihált az erőfeszítéstől.

– Helló! – szólt hozzá Blaise, sötét szemei tágra nyíltak a zavarodottságtól, a megkönnyebbüléstől és a csodálkozástól. A komorság eltűnt a tekintetéből. Most már számítás volt benne.

Mardekárosok, gondolta Draco elismerően.

Blaise átpillantott Draco válla felett, és a fejét a kettes kör megmaradt tagja felé hajtotta. Ez a példány katona lehetett, a katonaruhából ítélve. A fő probléma egy sisak formájában mutatkozott meg, amelyet a lény még mindig a fejére szíjazott.

Hát igen. Ennyit a praktikus, tompa ütéses traumáról.

– Itt jön! – figyelmeztetett Blaise. Csak a baseballütő volt közöttük. Draco kiszúrta az egyik feszítővassal a földön. Felkapta, majd Blaise felé dobta.

A zombi egyenes vonalban rontott, kiszámíthatóan a nagyobb és nyilvánvaló célpontra, Blaise-re és a fiára. Draco egyenesen a lény térdébe lendítette az ütőt, olyan erővel, hogy a zombi lábai derékszögben befelé hajoltak. A földre zuhant, sisakos feje a fémrácsnak ütközött. Blaise gyorsan belevágta a feszítővasat a lény arcába, de mivel még mindig a fiát fogta, csak egykezes szúrás volt, így a feszítővas nem hatolt át egészen az agyon. A fejéből kilógó feszítővassal a lény prüszkölt és vicsorgott. Blaise a mellkasára állva próbálta lefogni.

Draco átment az aréna másik végébe, hogy leoldja a láncot az első zombi nyakáról. Aztán a volt katona nyakára hurkolta, amelyen Blaise állt. Draco erősen meghúzta a láncot. A zombi nyaka hangos reccsenéssel eltört, és a tömeg felhördült az elismeréstől.

Nem törődve a bűzlő trágyával és vérrel, ami a földön hevert, Blaise keresztbe tett lábbal és láthatóan remegve rogyott a földre. A fia már nem rejtette az arcát az apja nyakának hajlatában. A kisfiú teljes egészében azzal volt elfoglalva, hogy Dracóra bámuljon.

– Állj talpra! – parancsolta Draco.

A kimerült Blaise mintha meg sem hallotta volna. A kisfiú megpróbálta visszarázni az apját, hogy figyeljen.
– Apu, kelj fel!

Blaise felemelte a fejét. Pislogott, mintha csak most vette volna észre Dracót.
– Malfoy, hogy kerülsz ide?

– Egy súlyos hiba miatt, úgy tűnik. – Draco a kezét nyújtotta neki. Hogy Blaise mennyire fáradt volt, arról tanúskodott, hogy még Draco segítségével is nehezen állt talpra, miközben a fiú súlyát cipelte.

– Le kell tenned a gyereket.

Blaise megrázta a fejét.
– Nem hagyom magára a fiamat.

Draco csökkentette a köztük lévő távolságot, és magához húzta Blaise-t, amíg szemtől szemben nem álltak egymással. A kisfiú közéjük szorult, és tágra nyílt szemekkel figyelte a szóváltást.

– Csak egyszer van időm elmondani, úgyhogy jól figyelj – sziszegte Draco. – Ha bármi mást teszel, mint amit mondok, esküszöm, hogy habozás nélkül kisétálok innen. Amarovnak és az embereinek szüksége van valamire, ami csak nekem van, és nem fogják hagyni, hogy itt haljak meg veled együtt. Ha úgy akarod elhagyni ezt az arénát, hogy a beled még mindig bent van, akkor azt javaslom, hogy kurvára figyelj!

– Vigyázz a szádra! – mondta Blaise, és rávillantott egy pillantást.

Draco bámult régi barátjára. Megértette, hogy Blaise valószínűleg az utolsó tartalékaival működik, mind fizikailag, mind szellemileg, ezért másképp próbálkozott.
– Az életünk múlik azon, hogy együtt dolgozunk-e – mondta Draco, már sokkal szelídebben. – Nem segíthetsz nekem életben tartani téged, ha a fiadat hordozod. Sarokba fogjuk szorítani a fiút, és meg fogjuk védeni azt a sarkot. Te a bal oldalt, én a jobb oldalt. Ha valamelyikünk elesik, ennyi. Nincs erősítés, nincs második esély.

– Azt hittem, azt mondtad, nem hagynak meghalni?

– Látod, hogy ebben a pillanatban megrohamozzák az arénát, hogy értem jöjjenek? – kérdezte Draco egyre bosszúsabban.

– Nem.

– Bármelyik pillanatban megtehetik, szóval miért nem használsz ki a lehető legjobban, amíg itt vagyok?

Blaise keze remegett, ahogy közelebb húzta magához a fiát.
– Malfoy, ha valami történik vele…

– Ha bármi történik vele, akkor is élhetsz, még ha nem is akarsz. Ha viszont meghalsz, akkor ő már alapból halott. Futtasd le a számokat Zabini. Ebben mindig is tehetséges voltál.

Blaise lassan, de biztosan engedett a halálos szorításából a fia felett. Letette a fiút a földre, és visszalökte a sarokba.

A csengő ismét megszólalt. Ezúttal hangosabbnak és hosszabbnak tűnt, de ez valószínűleg azért volt, mert a nézők elhallgattak. Elég csend volt ahhoz, hogy Draco hallja a saját és Blaise nehézkes légzését is. Álltak, kezükben szorosan tartott rögtönzött fegyverekkel, lábukat széttámasztva.

– Ezek mások lesznek, mint az eddigiek – mondta Blaise.

– Miben?

Blaise rettegő pillantást vetett rá.
– Olyanok voltak, mint mi.

Varázsló zombik. Akik valószínűleg Frics testének felvágásáért is felelősek voltak a Roxfortban. Képesek tervezni, koordinálni, gondolkodni. Logikus volt, hogy Renauld a legjobbat – és a legrosszabbat – a végére tartogatta.

Valahonnan a negyedik emeletről egy kiáltott litánia hallatszott:
– Hárman öleljenek körül titeket, Atya, Fiú és Szentlélek! Tartsanak biztonságban és erőben! A Hármak vigyázzanak rád, Atya, Fiú és Szentlélek! Csendesítse a szívedet és nyugtasson meg minden félelmet!

Valaki más kiáltotta.
– Csak az idődet vesztegeted! Ezek istentelen emberek!

– Ide! – kiáltott egy másik hang a második emeletről. Draco és Blaise felpillantottak, hunyorogva a reflektorok fénye ellen. Egy női nézőt láttak a korláton áthajolva. A nő egy hosszú köteget dobott Draco lábai elé. – Ezt most küldték a Cassiopeiából. Most hasznosabb, mint az imák.

Draco elejtette a baseballütőt, és kicsomagolta a köteget. Nem kevés éljenzés és füttyszó hallatszott, amikor előhúzott egy gonosznak tűnő kaszát, majd egy hüvelyes katanát. Felnézett a nőre, és köszönetet bólintott.

– Melyiket? – kérdezte Blaise, miközben mindkét fegyvert a magasba tartotta.

Blaise a katanára mutatott.
– A kardot. Fogalmam sincs, mi az a másik.

– Add oda a fiúnak a feszítővasat – utasította Draco, miután átadta Blaise-nek a katanát.

– Még csak négyéves!

– Akkor ő egy négyéves lesz, aki egy véres feszítővassal van felfegyverkezve, ha valamelyik ilyen lény átjut rajtunk.

A tömegből hirtelen felerősödött a zaj. Mozgás hallatszott a sötétség mélyéről, a lejárón túlról. Blaise leguggolt a fia mellé, sietve átnyújtotta a fiúnak a feszítővassal, és elmagyarázta, mit kell vele csinálni. A fiú, becsületére legyen mondva, két kézzel fogta a fegyvert, és bólintott, apró, komoly arca koncentráltan grimaszolt az apja utasításaira.

– Zabini… – figyelmeztette Draco. Egy sziluettet látott előbukkanni a sötétségből. Nem, inkább kettőt.

– Készen állunk – mondta Blaise, és elfoglalta a helyét Draco jobbján. Kihúzta a katanát, és eldobta a hüvelyt.

– Beszél valamelyikőtök oroszul? – harsant fel egy durva férfihang a harmadik vagy a negyedik szintről.

– Igen! – kiáltott Draco, le sem véve a szemét a bunkerről.

– Ezekkel ne menjetek fejjel előre – tanácsolta a névtelen néző. – Eszedbe se jusson a mellkasra vagy a hasra menni. Az nem fogja lelassítani őket.

Újabb hangok szólaltak meg.
– Szedd le őket a lábukról, ahogy az előzővel is tetted! Menj a térdre, aztán a fejre!

– Négy túl sok nekik…

– Isten óvjon minket…

– Pofa be! Renauld el fogja venni a fejadagunkat!

– Nem! – mondta a nő, aki az új fegyvereket adta nekik. – Megtehetik! És hagyják, hogy a Kövér elvegye a kibaszott fejadagomat.

– Mit beszélnek? – követelte Blaise.

– Összefoglalva? Béklyózzátok meg a fattyakat, aztán vágjátok le őket – mondta Draco, és magasra emelte a kaszát a feje fölé. Vakmerő mosolyt küldött öreg barátjának. – Túléltünk hét évet Pitonból. Ehhez képest ez egy holdfényes séta lesz.

Ám ekkor, meglehetősen antiklimatikusan, megszólalt az ismerős dübörgő csengőhang, és a bunker ajtaja azonnal hangos csattanással becsapódott. A játékokat megvilágító reflektorok mellett az arénán kívül minden egyes lámpa visszakapcsolódott.

Ennek az új fejleménynek az oka nem lepte meg Dracót. Felnézett az első emeleti kilátóba, és látta, hogy Honoria megérkezett. Teljesen dühösnek tűnt. Örömteli volt látni mellette az ideges Renauldot, aki látszólag gyors magyarázkodási üzemmódban volt. Renauld felemelt egy mikrofont, és megszólította a tömeget, és a hangja érezhetően kevésbé volt elégedett magával, mint korábban.

– A játéknak mára vége! – kiáltotta. – Menjetek haza, mindannyian! És tüntessétek el onnan azokat a varázslókat!

***

Anatoli és három további őr lépett be az arénába, átgázolva a feldarabolt zombik bonyolult, nedves összevisszaságán. Az egyik őr lustán meglengetett egy kézifegyvert Blaise és a fia felé. Blaise-nek nem kellett tudnia a nyelvet, hogy megértse, mi fog történni. Megfeszült.

– Küldjétek vissza a sötétet és a fiát a raktérbe. Honoria beszélni akar a szőkével.

– A barátom és a fia velem maradnak – mondta Draco az őrnek, és ennek a parancsnak a minősége miatt az őrök élesen tudatosították, hogy Draco még mindig a kezében tartja a kaszát.

Anatoli odalépett, mindkét tenyerét diplomatikus mozdulattal felemelve.
– Tedd le, te gyík. Jöhet a barátod.

– Annak a torzszülöttnek és a féregivadékának vissza kell mennie a raktérbe a többi mágikus söpredékkel együtt – köpte a kézifegyveres őr.

Draco indulatai lángra lobbantak. Ő és az őr is tettek egy lépést egymás felé, de a veszekedést megelőzte, hogy az őr hirtelen felüvöltött a fájdalomtól, és megfogta a sípcsontját. Mind a hat felnőtt lenézett, hogy Blaise fiát (még mindig) az apjától kapott feszítővasat fogja. Nyilvánvalóan épp most lendítette azt az őr lábára, és úgy tűnt, hogy veszélyben van, hogy egy újabb ütés következik.

A fiú arckifejezését leginkább felháborodottnak lehetett nevezni.

– Az apukámmal együtt megnyerték a játékot – mondta a fiú jeges gúnnyal, ami ízig-vérig Zabini volt.

Blaise megköszörülte a torkát, és bölcsen kitépte a feszítővasat a fia markából.

– Hogy hívnak, kisfiú? – kérdezte Anatoli.

– Henry Miles Greengrass Zabini.

– Ez sok név.

Henry megvonta a vállát.

– Rendben, Henry. Te és a papád velünk jöttök, ugye?

A pisztolyos őr kinyitotta a száját, hogy kiszámíthatóan tiltakozzon, de Anatoli félbeszakította, aki szerencsére visszaváltott oroszra, mielőtt egy sor harsány káromkodást és fenyegetést eresztett volna meg, hogy ivartalanítja a férfit, ha még egy szót szól, hogy késleltesse őket.

***

Grimmauld tér, London.

– Neville azt mondta, hogy engem keresel?

Alec Mercer felpillantott a számítógép képernyőjéről, hogy Hermione a laboratórium ajtajában álljon.

Lecsúsztatta a szemüvegét.
– Igen, kerestelek. Gyeree be. Remélem, nem vettelek el semmi fontos dologtól?

– Nem igazán. Segítettem a Cowboynak befejezni a Honoriáról szóló jelentését.

Mercer egy „pfft” hangot adott ki.
– Ha egyáltalán ez az igazi neve…

– Az – biztosította Hermione. Húzott egy széket Mercer mellé, és leült. – A története és a szakértelme teljesen valódi volt. A munkaadójáról fogalmunk sincs. Nem dolgozhatott egyedül.

– És biztosak vagyunk benne, hogy ő volt az, aki a gránátot a kórházba hozott mintába tette?

– Valójában, tekintve, hogy nem volt közvetlen hozzáférése a fegyverraktárhoz, Cowboy azt gyanítja, hogy az Imperiót használta valaki máson, akinek igen. Természetellenesen jó volt abban a varázslatban – tette hozzá Hermione, miközben eszébe jutott, hogy teljesen képtelen volt legyőzni a főbenjáró átkot, még egy pillanatra sem.

Mercer üres tekintettel nézett rá.

– Ez az egyik a három főbenjáró varázslat közül. Ott van az Avada Kedavra, a gyilkos átok. A Crucio, ami fájdalmat okoz. És az Imperio.

– És az utóbbi mire jó?

– Irányít téged – mondta Hermione. – Gyakorlatilag bábuvá válsz. Sok szempontból ez a legszörnyűbb a hármak közül.

– Bájos. – Mercer szokatlanul hideg pillantást vetett rá. – Tudod, ott voltam abban a páncélteremben, amikor Cowboy kiválasztott nekem egy fegyvert. Lehet, hogy én loptam el a gránátot.

Hermione elgondolkodott ezen.
– Lehetséges, de nem valószínű. Kent ugyanabban az időben volt ott. Nem jelentett semmi rendelleneset a viselkedéseddel kapcsolatban. Richards szerint ő lehetett az, aki Imperio alatt állt. Kent ismerte a páncélterem fegyverzetét, a hozzáférést és a lehetőséget. Ráadásul nem volt éppen népszerű. Ha valaki gyanút akart kelteni vele szemben, akkor ez egy jó módszer lett volna rá.

– Malfoy is ott volt, emlékszel?

Hermione arckifejezése elsötétült.
– Igen, ott volt. De akkor gyakorlatilag nulla hozzáférése volt a példányhoz. – Egy pillanatig Mercerre meredt. – Magadat hibáztatod azért, ami Welwynben történt, ugye? Jason és Mira haláláért?

Az idegtudós lapozgatni kezdte az asztalán lévő számos nyomtatványt, keresve valamit.
– Az istenit, esküszöm, hogy igen. Az utazás az én ötletem volt. Lefuttathattunk volna egy fémvizsgálatot a mintán, mielőtt elhagytuk Grimmauld teret. A gránátot felfedezhettük volna.

– Ha jól emlékszem, te kérted Jasont, hogy pontosan azelőtt futtassa le a vizsgálatot, mielőtt a mintát az MRI-szobába vitték volna. Megtette?

– Nem.

Hermione felsóhajtott.
– Nem tudunk minden eshetőséget ellenőrizni, Alec. Hagyd csak. Ha valakit hibáztatni akarsz, hibáztasd Honoriát.

– Az a hatalom, amivel ti rendelkeztek – mondta Mercer halkan –, hogy látszólag meghajlítjátok a természet törvényeit, hogy egy mondattal ölni tudtok, hogy irányítjátok az embereket. Ez ijesztő. Nem hibáztatom a kormányukat, amiért megpróbálják mindezt titokban tartani.

– És nem hibáztatom a muglikat sem, hogy aggódnak miatta, most, hogy tudják, hogy létezünk – szólalt meg Hermione. – Én is így éreztem, amikor megtudtam.

– De te is közéjük tartozol. Miért kell aggódnod?

– Én mugli és varázsló vagyok. Mindkét világ között lavírozom, és hordozom a hozzájuk tartozó aggodalmakat, ahogy Harry és Richards is. És ne feledd, hogy néhány tisztavérű is dolgozik itt velünk. Dr. Patil például – tette hozzá, tudva Mercer Padma iránti vonzalmát. – Mindannyian egy oldalon állunk, azért vagyunk itt, hogy segítsünk. Sok mindent kellett feldolgozni. Hét hónappal ezelőtt a zombijárvány gondolata nevetségesnek tűnt. Öt hónappal ezelőtt rájöttél, hogy a Mágia és az Emberek, léteznek. És két nappal ezelőtt, nos… Két nappal ezelőtt Ron még életben volt.

Mercer visszatette a szemüvegét.
– Tulajdonképpen ez volt az első dolog, amiről beszélni akartam veled. McAlisterrel csak a temetés után volt alkalmunk megnézni Ron legutóbbi vérelemzését. – Mercer mostanra már megtalálta a nyomtatványt, amit keresett. Átnyújtotta Hermionénak.

A lány felismerte Dr. Kate McAlister kézírását a drámai piros körökben és megjegyzésekben az oldal margóján. Volt rajta néhány felkiáltójel is. Miután hetekig segített Paddának átnézni Ron vérképét, nem kellett nagy szakértelem ahhoz, hogy észrevegye, hogy a szerológiai számok megdöbbentően eltérőek.

– Mikor vették ezt a mintát? – kérdezte.

– Dr. Patil vette az utolsó mintát, éppen mielőtt Emily bement, hogy megnézze Ront.

Hermione a homlokát ráncolta.
– Segíts nekem, Alec. Mit látok itt?

– A regenerációt nézed. Az összes életfontosságú rendszere újra működésbe lépett. A máj, a vese, a hasnyálmirigy funkciói még mindig jóval a normális alatt voltak, de javultak.

– Mit akar ezzel mondani? Azt akarja mondani, hogy Ron jobban lett?

Mercer látta Hermione növekvő kétségbeesését, amint azon gondolkodott, hogy Ront akkor ölték meg, amikor már a gyógyulás küszöbén állt. Gyorsan eloszlatta a lány félelmeit.

– Nem. – Igaz, a ReGen hetekig visszatartotta a Fertőzést, de végül elszállt. Még mindig fertőzött volt, amikor meghalt. Nem volt lehetőségünk boncolást végezni, mert nem volt semmi jel arra, hogy indokolt lett volna. De azt hiszem, ha megnéztük volna az agyát, kiterjedt neurogenezist láttunk volna.

– Tehát egy másfajta zombi volt? – Hermione találgatott. – Egy okos zombi?

Mercer bólintott.
– Végül is, igen. Bár talán az „okos” túlzás, ha megbocsátod a szóviccet. Inkább egy pontosan programozott zombi. Mint a toxinfertőzött egerek, talán.

Hermione pislogott.
– Alec, tudom, hogy Ausztráliában meglehetősen egzotikus állatvilág él, de azért felvilágosítást kell adnod.

– Toxoplasma gondii. Ez egy egysejtű parazita, amely csak a macskák emésztőrendszerében képes szaporodni. Az emberek körülbelül egyharmada hordozza a parazitát. Az egerek, akik elkapták, másképp viselkednek…. Bátrabbak lesznek, és lényegében több macskát vonzó tevékenységet végeznek. Ez tényleg lenyűgöző.

Nem kételkedett benne.
– Az egereket végül elkapják és megeszik a macskák, és így a parazita úgymond eljut a szaporodóhelyére?

– Pontosan – mondta Mercer. – De ebben az esetben a Fertőzés nem készteti a mágikus zombit arra, hogy több kockázatot vállaljon, csak az agy azon részeit használja fel, amelyek szükségesek a Fertőzés igényeinek kielégítéséhez.

– És mire van szüksége a Fertőzésnek?

– Dióhéjban? Hogy terjedjen. Ehhez az kell, hogy a gazdatesteit biztonságban tartsa, táplálja és életképesnek tartsa, amíg új, egészséges emberekkel kerülhet kapcsolatba, akiket megfertőzhet és akikből táplálkozhat.

– Malfoy és én láttuk az eszközhasználat nyomait egy áldozat maradványain a Roxfortban. Azt mondod, hogy ez is része a Fertőzés tervének?

– Attól függ. Mire használták az eszközöket

– A régi roxfortos gondnokunk agyát és máját távolították el. – Hermione emlékezett a sebek pontosságára. – Szépen – tette hozzá.

Mercer elgondolkodott ezen.
– Ha varázslózombik tették ezt, akkor lehet, hogy a test legélelmezési szempontból legértékesebb részeit vették célba. A máj biztosan illik erre a leírásra. Az agy nem rendelkezik semmilyen megkülönböztetett táplálkozási értékkel, szóval lehet, hogy csak az, ööö, íze miatt tették.

– Malfoy is ezt mondta.

– Hajlok rá, hogy egyetértsek vele. – Rövid pillanatnyi csend következett. – Tudod, most igazán jól jönne Malfoy segítsége. Persze, ha nem szökött volna el az ellenséggel.

Megveregette a férfi karját.
– Majd megoldjuk. Nos, azt mondtad, van még valami, amiről beszélni szeretnél velem.

Mercer bólintott.
– A hátborzongató barátunk a vörös kapucnisban visszatért. Menjünk fel az emeletre, hogy jobban megnézzük. – Kinyitott egy fiókot az íróasztalán, és kivett egy csomag csipszet. – Úgyis szünetet akartam tartani, és Patil utálja, ha itt eszem.

***

A padlásablak magaslati pontjáról néhány percig figyelték a piros kapucnis zombit. Odakint ismét esett az eső, nem mintha ez meghiúsította volna a látogatójukat. Két marék chips között Mercer jegyzeteket jegyzetelt.

– Gondolom, most már tudjuk, miért látja olyan könnyen a házat… mágikus? – találgatott Hermione.

– Ő olyan… mozdulatlan – mondta Mercer. – Mit gondolsz, mit akarhat?

Hermione az ablaküvegre tette a kezét, és közelebb hajolt, hogy megnézze. A lélegzete bepárásította az üveget. Minden alkalommal, amikor a köd feloszlott, és a zombi homályos, esőbe burkolózó képe újra megjelent, félig-meddig azt várta, hogy az még közelebb jött a házhoz.

– Azt hiszem, be akar jönni.

– Jézusom – motyogta Mercer. – Be tud jutni?

– Meghívó nélkül nem.

– Azt hittem, az csak vámpíroknak van?

– A vámpírok sem juthatnak be – mondta Hermione, kissé zavartan a beszélgetés fordulatán.

– Vannak vámpírok? – kérdezte Mercer elborzadva. Hermione válaszra nyitotta a száját, de a férfi felemelte a kezét. – Ne, várj! Ne mondd el nekem! Nem akarom tudni. Gondolom, ha vannak zombik és vérfarkasok, akkor biztos vannak vámpírok is. És mi a helyzet a Nagylábúval? Ó, Istenem! Nagyláb létezik?

Bármit is akart Hermione válaszolni, a padlásajtó kinyílása félbeszakította. Harry volt az.

– Gondoltam, hogy itt fent talállak titeket – mondta. – Lent keresnek titeket. Házi gyűlés.

– Mi történt? – kérdezte Hermione.

– Richards forrásai most hívtak hop-porraé. Sikerült kideríteniük, hol tartják fogva Alexander Amarovot. – Harry céltudatos arckifejezést öltött. Ez jó váltás volt ahhoz a távolságtartáshoz képest, amit a lány Ron temetése óta látott rajta. – Úgy tűnik, mentőakcióra indulunk.

***

Azt a parancsot kapták, hogy először tisztálkodjanak meg, mielőtt találkoznának Honoriával.

Ennek megfelelően Dracót, Blaise-t és Henry-t egy rögtönzött fertőtlenítő zuhanyzóhoz vezették, levetkőztették és langyos vízzel lefröcskölték. Draco csak feltételezni tudta, hogy Blaise és a fia már jó ideje nem mosakodtak meg rendesen, mert Henry elragadtatott kuncogása hallatszott a szomszédos fülkéből.

A gyerekek rugalmassága, gondolta Draco nem kis csodálkozással.

A mosakodás után következett az ellenőrzés. A ruhák, amelyeket Draco korábban viselt, nyilvánvalóan tönkrementek. Betették egy vegyvédelmi zsákba, és kidobták. Blaise és Draco gumicsizmát és durva, bézs színű overallt kapott, amit felvehetett, míg Henrynek be kellett érnie egy őrségi pulóverrel, amit úgy kellett viselnie, mint egy ruhát. Ezután egy olyan orvos vizsgálta meg őket, akinek a viselkedése olyan volt, mint egy ázott kekszé. A humortalan férfi megnézte a vágások, horzsolások és zúzódások gyűjteményét, és ahol kellett, csípős fertőtlenítőszert használt. Henry nem volt túl boldog, amikor vért kellett venni tőlük.

– Nem szereti a tűket – mondta Blaise. Ez volt minden, amit Blaise mondott Dracónak, mióta kiléptek az arénából.

Amikor végeztek, az orvosi rendelőben vártak. Az orvos vért vett tőlük, hogy megvizsgálja őket a Fertőzésre, miközben Anatoli és a három őr csendben állt az ajtóban. A kimerült Henry mostanra már mélyen aludt az apja karjában. Az ajtó kinyílt, és Honoria belépett. Egy pillanatra megállt, hogy szemügyre vegye a két varázslót az egyforma öltözékben és élénkpiros, gumicsizmában.

Rövid ideig szórakozás látszott az arcán.
– Szép kis párost alkottok. – A három őrnek azt mondta: – Vigyétek Mr. Zabini és a fiát Mr Malfoy szobájába.

Blaise óvatos pillantást vetett Dracóra, de engedelmeskedett, amikor Draco finoman biccentett neki. Miután Blaise és a fia távozott az őrökkel, Honoria Anatolihoz fordult.
– Mondtam, hogy vigyázz rá! Kevesebb mint két nap alatt, mióta itt van, megtudom, hogy egy kört Renauld Gödrében tett. – Hangot adott ki, hogy kifejezze csalódottságát. – Miközben kölcsönkért Armanit viselt, ahogy hallottam.

– A cipő Bally volt, ha ez segít? – mondta Draco.

Anatoli bűnbánónak tűnt, de tartotta magát.
– Nem azt mondtad, hogy nem vihetem a gödörbe a görényt. Nem tudom megállítani. Azt csinál, amit akar.

Honoria szeme összeszűkült. Aznap délután jól öltözött, elegáns, fekete nadrágkosztümöt viselt, de még mindig érződött rajta a ragályos kimerültség, amit Grimmauld térről hozott magával.
– Anatoli, hagyj magunkra.

Miután Anatoli becsukta maga mögött az ajtót, Honoria megkerülte az orvosi asztalt, és leült a szélére. Elgondolkodva bámulta Dracót.

– Zabini meglepettnek tűnt, hogy tudom a nevét. Eléggé bele voltam zúgva, amikor még a Roxfortba jártunk.

– És most ketrecben tartod, mint egy állatot. Ha így bánsz a régi, iskolai fellángolásaiddal, nem szívesen látnám, mi történik a valódi partnereiddel.

Kijózanodott.
– Kevés olyan dolog van, amiben nyíltan nem értek egyet Amarovval. A játékok a lista élén állnak.

– Akkor hagyd abba őket.

– Nem tehetem. Már megpróbáltam.

– Próbáld meg jobban.

Néma ellenségeskedéssel bámultak egymásra.

– Hiba volt Renauld részéről, hogy egy gyermeket tett ki ebbe az arénába. A nép már így is gyűlöli a véres sportot, de Alexander azt követeli, hogy mindannyian egyesüljünk a mágikus népek iránti gyűlöletünkben és bizalmatlanságunkban. Sajnos, aminek a tömeg ma szemtanúja volt, annak minden köze volt az emberi mivoltához. Egy apát láttak, aki megpróbálta életben tartani a gyermekét. – Fintorogva nézett Dracóra. – És látták, hogy te az életedet kockáztatod, hogy segíts egy barátodon. Alexander dühös lesz, ha megtudja ezt. Azt akarja, hogy a mágikus embereket kevesebbnek tekintsék az embernél.

– Nos, ez a taktika némileg ismerősen hangzik, nem igaz? – kérdezte Draco retorikusan. – Cseréld ki a játékokat Dachaura, és tényleg nem látom a különbséget.

– Nehéz időket élünk!

– Igen, azokat. – Draco csettintett. – És mégis úgy reagálsz, hogy szabotálod a gyógymód keresését. Azzal, hogy bebörtönzitek és megkínzátok a népünket.

– A mi népünket? – Honoria sziszegett. – Most már „a mi népünk”, ugye? Mintha emlékeznék arra az időre, amikor megpróbáltad emlékeztetni a népemet a Tisztavérűekkel szembeni eredendő alsóbbrendűségünkre, arra, hogy méltatlanok vagyunk bármilyen mágikus képesség birtoklására. Képmutató vagy, Malfoy. És egy őrültet szolgáltál.

– És gondolom, Amarov a mentális stabilitás mintaképe?

A nő elpördült a férfitól, és beszéd közben az iroda szűkös terében járkált.
– Alekszandrnak vannak hibái, de ettől még életek ezreit menti meg az üzletben!

– Vannak más módjai is az életmentésnek, amelyek nem járnak ilyen alkukkal. Az egyetlen dolog, ami Alexander Amarovban van, ami tetszik neked, az a mágia és a mágikus emberek mélységes gyűlölete. Nem merném tudni, miért utálja ennyire a saját fajtáját, de tudom, hogy bármilyen okot is mond, az nem igazolhatja mindezt.

– Ne beszélj úgy velem, mintha valami hős lennél. Nem vagy az.

Draco meglepte a lányt azzal, hogy szívből nevetett.
– Ó, én nem vagyok hős. Apám már nagyon korán figyelmeztetett, hogy mi történik a hősökkel a való világban.

– Tudtad, hogy Renauld meg fog kérni, hogy nézzem meg a mai Játékokat, és hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy a Gödörben halj meg. Tudtad, hogy milyen üzenetet közvetítene a tömegnek, ugye látni, hogy segítesz Zabininek, és megmented azt a gyereket? Az egészet kiszámítottam, és ezt csak én tudom, mert rohadtul ismerlek. Ennyi év után még mindig ugyanaz vagy. – A lány megrázta a fejét a férfira. – Minden csak füst és tükör veled, Malfoy. Ez csak színjáték. Bárcsak Granger is látta volna ezt benned.

– Hermione Grangernek nem voltak illúziói arról, hogy mi vagyok – mondta Draco, és a hangja most már nagyon lágy lett.

Honoria úgy tűnt, tisztában van vele, hogy veszélyes vizekre evez. Egy pontra terelte a beszélgetést.
– Azt akarom, hogy holnap kezdj el dolgozni a gyógymódon Belikov professzorral. Mindent megteszel, különben Zabini és a fia szenvedni fog. Lehet, hogy nem tudom őket visszahelyezni a Gödörbe anélkül, hogy a nézők lázadását kockáztatnám, de a raktérbe vissza tudom vinni őket. Vagy még rosszabb. Megegyeztünk, Malfoy?

Igen. Ahogy az apja figyelmeztette, ez lett a következménye annak, ha bármihez vagy bárkihez való kötődését felfedte. Gyengeség. Hatalmat adott másoknak az ember fölött, és ez már a második alkalom lett volna, hogy Honoria ezt a gyengeséget felhasználta ellene.

A pálcáskezét megrándította.
– Megegyeztünk – mondta.

– Jó, megkérem Anatolit, hogy kísérjen vissza a szállásodra.

Örömteli volt látni, ahogy a lány egy sietős lépést tett hátrafelé, amikor Draco hirtelen felállt, és a széke a padlóhoz csikorgott. A tekintete az ajtóra siklott, arra, ahol Anatoli védelme várta közvetlenül mögötte. Nehéz volt megfélemlítőnek lenni piros mikuláscsizmában és egy cipzárral ellátott, göcsörtös zsáknak tűnő zsákvászonnal, de Dracónak sokéves gyakorlata volt benne.

– Honoria.

A lány tétovázott, majd azt mondta:
– Igen?

– Ha legközelebb egyedül maradsz velem egy szobában, megöllek.
hozzászólások: 2
feltöltötte: Nyx | 2023. Nov. 29.

by Neola @ 2023 Dec 06
Szia!
Fuuu nagyon érdekesen alakulnak az események. Azt hittem sokkal messzebb vannak egymásstól a főszereplőink. Ez az Alexander nagyon érdekel már. Először egy egyszerű megtermet vénembernek gondoltam aki bizonyos szinten jámbor és csak pénze miatt "működik" minden flottul.
Hát nagyon nem. Most már egy hatalmas orosz hadvezért látok magam előtt, aki az olajjal mindent elér.
Hogy megfognak lepődni a mi kis varázslóink... Amikor a mentő akció után kiderül, hogy varázslókat kínoz és kényszeríti őket harcra. Akár gyerekeket is. Undorító patkány banda!
Malfoy tényleg jól taktikázott bele se gondoltam, amíg Honoria elnem mondta. Bár amikor Draco mellett álltunk az emelvényen azt éreztem és szerintem jól hogy ez nem taktika tényleg megakarta menteni Zabini-t és a fiát.
Érdekes, hogy Harry-nek és Honoria-nak is feltűnt a két főszereplőnk állítólagos kapcsolata. Nekem annyira nem. Valahogy csak Roxfortos (résznél) és Ron halála előtt éreztem kicsi valamit.
Sokkal emberibb Draco, mint azt vártam.
Ron temetésén Harry szépen beszélt. Gondoltam, hogy Hermione nem fog.
Kicsit megértem Harry kifakadását.
De azt is hogy Hermione idegredszere és lelke ki van égve. Pont Ron halála előtt vallotta be Draco-nak, hogy légyszívesebben hagyná az egészet a fenébe. Erre Ron halott. Olyan sors szerű.
Köszi szépen a sok részt!
Várom a folytatást!
Üdv:Neola
by Nyx @ 2023 Dec 07
Szia,
Ez az Alexander nagy szarkeverő lesz az biztos. Még olyan sokat nem tudni róla, de majd lassan kimutatja a foga fehérét. Durva, hogy az olajnak milyen nagy jelentősége lesz egy zombie támadás esetén. Jaja bőven lesz majd miért utálnunk őt is.
Szerintem is Dracóban azért van jóérzés. Nem csak taktikai kérdés volt Zabini és a fia megmentése, sőt ha a későbbiekre gondolok, akkor még inkább így gondolom ezt.
Hát ha bármilyen kapcsolat van a két főszereplő között az még eddig egyáltalán nincs kibontva, de majd lassan azért összefonódnak ám megint a szálak. Én se érzek amúgy semmi olyasmit, amiből messzemenő következtetéseket lehet levonni. Igen, ebben igazad van Dracóban van emberi érzés, bár lesz olyan, amikor ezt el kell nyomnia... De majd ha odaérünk.
Szerintem Ront Harry búcsúztatta a legjobban. Hermione helyében én sem szólaltam volna fel. Persze Harrynek jogos is a felháborodása, meg nem is. Szerintem Hermione azért már egy ideje elengedte Ront, jóval a halála előtt, mégha a gyógymódot meg is akarta találni, valahogy benne volt a pakliban, hogy ő már nem jön vissza, bármit is csinálnak.
Jujj, azért igen. Ez tényleg sorsszerű volt. Bár ettől még nem lesz senkinek se jobb sajnos :S
Nagyon szívesen. Köszönöm szépen!:)
Powered by CuteNews